VILKÅR OG BETINGELSER

Ansvarsfraskrivelse

At handle Bitcoin og andre kryptovalutaer bærer stor risiko, grundet markedsvolatilitet. Invester derfor aldrig flere penge, end du kan risikere at tabe. Handel og investering i kryptovaluta er ikke egnet for alle. Du kan tabe hele din kapital.

Vores hovedformål er at uddanne og inspirere vores besøgende/brugere. Dette websted tilbyder ikke juridisk, finansiel eller anden professionel vejledning. Vi giver ikke finansiel rådgivning eller tilbyder sammenligninger af mæglere. Ethvert materiale på webstedet bør ikke opfattes som juridisk eller professionel rådgivning om, hvordan man træffer et specifikt valg vedrørende brug af kryptovaluta, investering eller handel med kryptovaluta.

Dette websted indhold er fremvist som “det er”, uden nogle garantier af nogen form. Vil vil gøre vores bedste, for at give bedst muligt information, men vi vil ikke stå til ansvar for nogle fejl eller udeladelser. Vores hjememsider indeholder enestående artikler. Afhængig af dit niveau af erfaring, dedikering og hårdt arbejde, vil dine resultater varierer. Tidligere resultater garantere ikke fremtidig succes. Du bekræfter du bruger enhver eller alt information på denne hjemmeside, på dit eget ansvar.

Vær venligst opmærksom på, at CFD'er med kryptovaluta ikke er reguleret i Storbritannien i henhold til PS 20/10. Det Forenede Kongeriges Financial Conduct Authority (FCA) er begyndt at pålægge restriktioner for salg, reklame og distribution af CFD'er på digitale aktiver. Som følge heraf kan CFD'er ikke sælges til britiske investorer af udbydere uden for Storbritannien.

Dine handelsresultater er helt dit ansvar. Vores værktøjer lover ikke, at du opnår de bedst mulige resultater. For at minimere handelsrisici skal du altid foretage omfattende undersøgelser. Vi foreslår stærkt, at du får uafhængig finansiel rådgivning fra en autoriseret specialist, inden du træffer nogen investeringsbeslutning.

Oplysning om affiliate

Nogle af webstedets links kan lede dig til vores affilierede partnere. Tilknyttede partnere er virksomheder, som vores websted har et forretningsforhold til. Det er muligt, at hvis du klikker og engagerer dig på et tilknyttet link i en af ​​vores publikationer, får vi betaling. Vi tillader aldrig incitamenter at påvirke vores materiale, og vi lægger en stor indsats i vores marketingstrategier.

Vi råder dig på det kraftigste til at læse vilkårene og betingelserne for hvert websted, du ser, før du fortsætter. Vi har ingen myndighed eller kontrol over og påtager os intet ansvar for tredjeparts websteder eller tjenester, herunder deres indhold, retningslinjer eller politikker.

I dokumentet henviser kollektive betegnelser som "vi", "vores" eller "os" til Immediate Edge-hjemmesiden.

1. Vedgåelse

1.1. Vilkårene og betingelserne heri, også kaldet "aftalen" er essentiel for brugen af denne hjemmeside.

1.2. Brugerne bør læse og acceptere disse og betingelserne, når de bruger hjemmesiden.

1.3. Når de bruger siden og de tilhørende tjenester, skaber brugerne en juridisk bindende aftale.

1.4. Personer, som bruger vores hjemmeside, bør være myndige (18 år for denne aftale).

2.Omfanget af aftalen

2.1. Aftalen har forrang over alt andet.

2.2. Aftalen er et juridisk dokument, der tjener som referencepunkt for vores brugere.

2.3. Vi vil ikke tjene nogen, som ikke accepterer disse vilkår og betingelser. Vi har ret til at ændre dette dokument, når der er behov for det, og vil tilsvarende informere brugerne.

3. Servicebetingelser

3.1 Generelle tjenester

3.2 Abonnementstjenester

3.3 Forhandler- og tredjepartstjenester

4. Licensbevilling

4.1 Ved oprettelse får brugerne bevilliget en enkelt licens til at tilgå tjenester på hjemmesiden.

4.2 Denne bevilling kan ikke overføres, og vi forbeholder os rettighederne til at tilbagekalde det efter vores dømmekraft.

4.3 Denne bevilling giver ikke brugerne tilladelse til at reproducere eller moderere indholdet til kommercielle formål.

4.4 Bevillingen giver ikke rettigheder til at ændre indholdet eller nogle andre dele af hjemmesiden.

5. Ejendomsrettigheder

5.1 Vi har og vil forbeholde os ejendomsrettighederne til indholdet på vores hjemmeside. Brugerne skal acceptere at respektere vores ejendomsret.

5.2 Enhver krænkelse af disse rettigheder vil tiltrække sig sikkerhedstilta inklusive juridiske handlinger.

5.3 Brugen skal systematisk eller på anden måde hente indhold fra vores websted til enhver hensigt.

6. Ansvarsfraskrivelse

Vi garanterer ikke, at produkter eller tjenester, du får fra os eller vores tredjeparter, skal opfylde dine ønske om ydeevne.

Vi garanterer ikke, at indholdet på vores hjemmeside eller på vores tredjeparters skal være fri for bugs og fejl.

Vi garanterer ikke, at nogle indkomster eller fortjenester. Investering i kryptovaluta er en højrisikoinvestering baseret på markedets omskiftelighed.

7. Ansvarsbegrænsning

Vi påtager os intet ansvar over for brugere eller nogle tredjeparter for skader, der er forårsaget direkte, indirekte, tilfældigt og følgende deraf.

Brugerne frigør os og vores tredjepartstjeneste fra ansvar, der skyldes uautoriserede ændringer af dine personlige oplysninger.

Vi er ikke ansvarlige for nægtelse af service på vores hjemmeside af vores tredjeparter.

8. Fortrolige oplysninger

Fortrolige oplysninger i dette dokument henviser til informationer som angår en brugers personlige data.

Det inkluderer ikke offentlige informationer, indkøbt fra en tredjepart og fremskaffet uden at overtræde nogle offentliggørelsesaftale, som trejdeparten har med brugeren.

Den vil heller ikke indeholde informationer udviklet selvstændigt af os, hvor der ikke overtrædes nogen tidlgiere bruger-tavshedpligt.

9. Skadeløsholdelse

Brugeren accepterer at holdes os skdeløse for alle juridiske omkostninger, som opstår pga. nogen juridisk krænkelse, de selv er skyld i.

Brugere skal holde os skadesløse for alle juridiske omkostninger for at forfølge eventuelle påståede overtrædelser, der er forårsaget af andre brugere eller brug på hjemmesiden.

10. Databeskyttelsespolitik

Databeskyttelsespolitiken på denne hjemmeside regulerer bruge af brugernes personlige data.

Vi bruger disse data som angivet i databeskyttelsespolitikken.

Hvis der opstår konflikt mellem databeskyttelsespolitikken og vilkår og betingelser, er det sidste forordning som har forrang.

11. Valg af lov og sted

Disse vilkår og betingelser skal fortolkes ud fra de love, som er gældende for den skadegørende handling, kontrakterne og databeskyttelse.

I tilfælde af uenigheder kan brugerne vælge at forhandle med os, før de søger andre løsninger.

Forbinder dig til den bedste mægler i din region ...