VILKÅR OG BETINGELSER

Dette dokument er de vilkår og betingelser, som regulerer brugen af hjemmesiden af dens brugere.

I dokumentet henviser kollektive betegnelser som "vi", "vores" eller "os" til Immediate Edge-hjemmesiden.

1. Vedgåelse

1.1. Vilkårene og betingelserne heri, også kaldet "aftalen" er essentiel for brugen af denne hjemmeside.

1.2. Brugerne bør læse og acceptere disse og betingelserne, når de bruger hjemmesiden.

1.3. Når de bruger siden og de tilhørende tjenester, skaber brugerne en juridisk bindende aftale.

1.4. Personer, som bruger vores hjemmeside, bør være myndige (18 år for denne aftale).

2.Omfanget af aftalen

2.1. Aftalen har forrang over alt andet.

2.2. Aftalen er et juridisk dokument, der tjener som referencepunkt for vores brugere.

2.3. Vi vil ikke tjene nogen, som ikke accepterer disse vilkår og betingelser. Vi har ret til at ændre dette dokument, når der er behov for det, og vil tilsvarende informere brugerne.

3. Servicebetingelser

3.1 Generelle tjenester

3.2 Abonnementstjenester

3.3 Forhandler- og tredjepartstjenester

4. Licensbevilling

4.1 Ved oprettelse får brugerne bevilliget en enkelt licens til at tilgå tjenester på hjemmesiden.

4.2 Denne bevilling kan ikke overføres, og vi forbeholder os rettighederne til at tilbagekalde det efter vores dømmekraft.

4.3 Denne bevilling giver ikke brugerne tilladelse til at reproducere eller moderere indholdet til kommercielle formål.

4.4 Bevillingen giver ikke rettigheder til at ændre indholdet eller nogle andre dele af hjemmesiden.

5. Ejendomsrettigheder

5.1 Vi har og vil forbeholde os ejendomsrettighederne til indholdet på vores hjemmeside. Brugerne skal acceptere at respektere vores ejendomsret.

5.2 Enhver krænkelse af disse rettigheder vil tiltrække sig sikkerhedstilta inklusive juridiske handlinger.

5.3 Brugen skal systematisk eller på anden måde hente indhold fra vores websted til enhver hensigt.

6. Ansvarsfraskrivelse

Vi garanterer ikke, at produkter eller tjenester, du får fra os eller vores tredjeparter, skal opfylde dine ønske om ydeevne.

Vi garanterer ikke, at indholdet på vores hjemmeside eller på vores tredjeparters skal være fri for bugs og fejl.

Vi garanterer ikke, at nogle indkomster eller fortjenester. Investering i kryptovaluta er en højrisikoinvestering baseret på markedets omskiftelighed.

7. Ansvarsbegrænsning

Vi påtager os intet ansvar over for brugere eller nogle tredjeparter for skader, der er forårsaget direkte, indirekte, tilfældigt og følgende deraf.

Brugerne frigør os og vores tredjepartstjeneste fra ansvar, der skyldes uautoriserede ændringer af dine personlige oplysninger.

Vi er ikke ansvarlige for nægtelse af service på vores hjemmeside af vores tredjeparter.

8. Fortrolige oplysninger

Fortrolige oplysninger i dette dokument henviser til informationer som angår en brugers personlige data.

Det inkluderer ikke offentlige informationer, indkøbt fra en tredjepart og fremskaffet uden at overtræde nogle offentliggørelsesaftale, som trejdeparten har med brugeren.

Den vil heller ikke indeholde informationer udviklet selvstændigt af os, hvor der ikke overtrædes nogen tidlgiere bruger-tavshedpligt.

9. Skadeløsholdelse

Brugeren accepterer at holdes os skdeløse for alle juridiske omkostninger, som opstår pga. nogen juridisk krænkelse, de selv er skyld i.

Brugere skal holde os skadesløse for alle juridiske omkostninger for at forfølge eventuelle påståede overtrædelser, der er forårsaget af andre brugere eller brug på hjemmesiden.

10. Databeskyttelsespolitik

Databeskyttelsespolitiken på denne hjemmeside regulerer bruge af brugernes personlige data.

Vi bruger disse data som angivet i databeskyttelsespolitikken.

Hvis der opstår konflikt mellem databeskyttelsespolitikken og vilkår og betingelser, er det sidste forordning som har forrang.

11. Valg af lov og sted

Disse vilkår og betingelser skal fortolkes ud fra de love, som er gældende for den skadegørende handling, kontrakterne og databeskyttelse.

I tilfælde af uenigheder kan brugerne vælge at forhandle med os, før de søger andre løsninger.

Forbinder dig til den bedste mægler i din region ...