SEKRETESSFÖRKLARING

1. Inledning

När det gäller våra kunder, webbplatsbesökare och läsare tar vi din integritet på allvar. Under årens lopp har vi utvecklat ett ädelt mål att se till att vi hanterar din personligt identifierbara information (personuppgifter) på ett så professionellt sätt som möjligt och ser till att den förblir personlig. Du kan lita på att vi alltid använder de senaste överensstämmande åtgärderna för att skydda dina uppgifter.

På den här sidan beskrivs Immediate Edges sekretessförklaring på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Här dekonstruerar vi hur vi, som personuppgiftsansvarig, använder dina uppgifter på webbplatsen för att ge dig en bättre användarupplevelse och oss själva en bättre upplevelse. När det krävs enligt lag kan vi använda eller lämna ut dina uppgifter.

Från personuppgifter till personuppgiftsansvarig, kan Immediate Edge sekretessförklaringen innehålla en mängd olika terminologier som alla har unika definitioner för olika områden av sekretess på nätet. I det sista avsnittet av vår sekretessförklaring finns en praktisk ordlista som förklarar dessa intressanta termer.

Immediate Edge har också rätt att justera, anpassa eller ändra denna sekretesspolicy utan föregående meddelande. Om du har några frågor om denna sekretessförklaring kan du kontakta en teammedlem.

2. Vad gör vi med dina personuppgifter?

Vad är personuppgifter egentligen?

Enkelt sagt är personuppgifter en rad privata uppgifter om en person. Från ditt namn och din hemadress till foton och statligt utfärdade ID-handlingar som till exempel pass, omfattar det ett stort antal unika uppgifter om en person.

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar om dig?

När du använder Immediate Edge kan du förvänta dig att vi samlar in två typer av personuppgifter: Personligt identifierbar information (PII) och icke-personligt identifierbar information (Non-PII). Denna information kan samlas in från dig på följande sätt:

(a) Information som du ger oss: Personuppgifter som du lämnar till oss när du begär information från oss eller fyller i (kontakt)formulär på vår webbplats.

(b) Information om din användning av vår webbplats: Statistik om din användning av vår webbplats som vi får från Google Analytics.

(c) Korrespondens: När du kontaktar oss via e-post, kontaktformulär osv. kan vi lagra vår konversation med dig.

Vem är personuppgiftsansvarig och varför samlar vi in personuppgifter?

Immediate Edge är personuppgiftsansvarig när det gäller dina personuppgifter som samlas in när du använder webbplatsen. Immediate Edge bestämmer alltså hur dina personuppgifter ska behandlas.

Sammantaget finns det fyra primära rättsliga skäl till att Immediate Edge i egenskap av personuppgiftsansvarig beslutar att behandla dina personuppgifter. Låt oss förklara:

(a) Uppfyllande av kontraktet: Detta är när dina personuppgifter är juridiskt nödvändiga för att skapa eller utgöra en del av ett juridiskt avtal mellan dig och Immediate Edge.

(b) Samtycke: Detta är när du har samtyckt till att dina personuppgifter används.

(c) Rättslig skyldighet: Om användningen av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter enligt EU-lagstiftningen;

(d) Legitimt intresse: Immediate Edge använder dina personuppgifter för att uppnå ett legitimt intresse, och våra skäl för att göra det har företräde framför erkända dataskyddsrättigheter.

Hur använder Immediate Edge dina personuppgifter?

Den personuppgiftsansvarige (Immediate Edge) kommer att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

(a) För kommunikation och registrering: När du kontaktar Immediate Edge, via ett kontaktformulär eller på annat sätt, kommer vi att använda den information du lämnar för att uppfylla dina önskemål och förfrågningar.

(b) För befordringar av Immediate Edge: När du ger oss ditt samtycke kan Immediate Edge kontakta dig för att dela med sig av olika relevanta möjligheter i form av reklammaterial, marknadsföringsutveckling eller viktiga nyheter om Immediate Edge.

(c) Förbättring av säkerheten och förbättring av användarupplevelsen på Immediate Edges webbplats: För att öka vår säkerhet och ge dig en bättre användarupplevelse när du använder vår webbplats kan vi komma att använda dina personuppgifter i samband med din användning av vår webbplats.

Vad är cookies och hur använder du dem?

Du har säkert hört talas om cookies tidigare. Låt oss förklara hur de fungerar. I princip är en cookie en liten textfil som skickas till den enhet du använder, oavsett om det är en bärbar dator, en dator eller en smartphone. På så sätt kan en webbplats känna igen den enhet du använder som unik.

Anledningen till att vi använder cookies på Immediate Edge är för att ge dig en bättre användarupplevelse och för att webbplatsen ska fungera effektivt. Om du vill ta bort cookies kan du göra det genom inställningarna i din webbläsare. Var dock medveten om att detta kan ha en negativ inverkan på din upplevelse av att använda webbplatsen. I vissa fall kan det göra webbplatsen obrukbar.

Vi använder följande typer av cookies på Immediate Edge:

(a) Funktionella cookies: De mest använda cookies som du sannolikt kommer att stöta på är viktiga för att en webbplats ska fungera som avsett. Om dessa inte används påverkas webbplatsens smidiga funktion enormt.

(b) Google Analytics: Denna programvara gör det möjligt för webbadministratörer att få en viktig inblick i trafiken på deras webbplats och förbättra den övergripande upplevelsen. Immediate Edge har ett bindande avtal med Google som innebär att Google inte kan se eller använda någon av de uppgifter som samlas in med dessa cookies.

(c) Cookies från tredje part: Denna form av online cookies placeras på vår webbplats av tredje part, ofta via affiliate-länkar.

Om du vill ändra dina inställningar för cookies har vi sammanställt en praktisk lista över sidor där du kan göra det utifrån de mest använda webbläsarna i världen.

För webbläsaren Chrome kan du besöka den här sidan från Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050.

För webbläsaren Internet Explorer, se den här sidan från Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835.

För webbläsaren Firefox, besök den här sidan från Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-store.

För webbläsaren Safari, se den här sidan från Apple: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac.

Besök webbläsarens officiella webbsidor för andra webbläsare.

Var lagras dina personuppgifter?

När du använder vår webbplats lagrar vi inga insamlade personuppgifter.

Immediate Edge innehar inte dina personuppgifter. Men ibland kan vi interagera med tredjepartstjänsteleverantörer som behandlar dina personuppgifter på vår begäran. Detta omfattas av databehandlingsavtal och dina personuppgifter kommer inte att delas utan ditt samtycke och Immediate Edges begäran.

Hur skyddar Immediate Edge mina personuppgifter?

Immediate Edge har genomfört lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda sina kunders personuppgifter. Sådana skyddsåtgärder skiljer sig åt beroende på typ och mängd av personuppgifter. Tillgången till dina personuppgifter är begränsad och avslöjas uteslutande för dem som behöver uppgifterna för grundläggande ändamål.

Om Immediate Edge har ett legitimt åtagande att avslöja personuppgifter, oavsett om det gäller brottsbekämpning eller liknande, måste den registeransvarige följa detta. Immediate Edge kommer kontinuerligt att utvärdera krav från sådana instanser för att upptäcka om exponeringen är ett legitimt krav och kommer endast att avslöja så mycket personuppgifter som är nödvändigt för att uppfylla våra lagliga krav.

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Immediate Edge behåller dina personuppgifter inte längre än vad som är förväntat av den anledning som de har erhållits. Vi är inte ansvariga för information som delas via internetbaserade forum eller via tredje part.

3. Vilka rättigheter har du?

När det gäller dina personuppgifter har du ett stort antal rättigheter. Några av dem beskrivs närmare nedan:

(a) Ämnestillgång: Du har rätt att få tillgång till alla dina personuppgifter som kontrolleras av Immediate Edge.

(b) Rättelse: Du kan begära att dina personuppgifter rättas om de på något sätt är felaktiga.

(c) Radering: På begäran kan du begära att Immediate Edge tar bort alla dina personuppgifter under särskilda omständigheter. Om detta avtalas kommer Immediate Edge också att kontakta tredjeparts datakontrollanter och be dem att efterkomma din begäran.

(d) Portabilitet: Du kan be Immediate Edge överföra dina personuppgifter till en tredje part som du själv väljer.

(e) Lämna ett klagomål: Du kan ta upp en fråga eller ett klagomål om vår användning av dina personuppgifter med någon relevant tillsynsmyndighet i ditt hemland. När du gör det måste du hänvisa till de relevanta lokala dataskyddslagarna.

Dessutom har Immediate Edge-användare under vissa omständigheter rätt att göra följande:

Återkalla ett samtycke om behandlingen av personuppgifter grundar sig på samtycke.

Motsätta sig all behandling av personuppgifter som Immediate Edge motiverar med legitima intressen, såvida Immediate Edges skäl för att behandla dina personuppgifter på detta sätt inte anses väga tyngre än dina dataskyddsrättigheter.

4. Definierade termer

I dataskyddslagarna används flera specifika termer. I det sista avsnittet av detta avsnitt om integritet planerar vi att definiera dem alla tydligt:

Personuppgiftsansvarig: Detta är den lagligt utsedda person eller enhet som, ensam eller i samarbete med andra personer/enheter, beslutar om syftet med och sättet att kontrollera och behandla personuppgifter.

Personuppgifter: Detta är all information om en person som kan identifieras juridiskt. Det kan handla om namn, adresser, fotografier, myndighetsdokument som pass eller körkort, ekonomiska uppgifter, e-post, annan personlig korrespondens och kontrakt.

Behandling av personuppgifter: Detta används för att täcka alla åtgärder eller sekvenser av åtgärder som rör personuppgifter. Detta kan omfatta insamling, registrering, lagring, organisering, uppdatering, spridning, återvinning, ändring/modifiering, sammanslagning, koppling, blockering, radering och förstöring av personuppgifter.

Ansluter dig till den bästa mäklaren för din region ...