SEKRETESSPOLICY

För detta policy dokument, så hänvisas kollektiva termer som “Vi” och “Oss” till “Webbsidan” som är en aspekt av Immediate Edge Mjukvaran.

"Våra tjänster" användning är beroende på varje användarläsning och accepterar villkoren i denna Sekretesspolicy. Vi skall bearbeta och samla data från våra användar enligt detta policy dokument.

Valet att neka detta policy dokument skall exkludera användaren från att tillträda tjänster och produkter på vår hemsida.

Det är vår rättighet att göra ändringar till Sekretesspolicyn som vi anser är rimliga. Det är användarens rättighet att alltid hänga med i svängarna gällande uppdateringar på webbsidan.

Personligt identifierbar information

Som ett företag, så är sekretessen av Personlig Data viktig för oss. Vi tar alltid alla åtgärder som krävs för att skydda datan.

För att tillträda våra tjänster, så kräver vi att användare förser specifik data under registrering. Detta inkluderar namn och unik finansiell information.

Användaren skall frivilligt ge all information under registrering. Notera, valet att inte ge efter med några av dessa detaljer kan låsa dig ute från hemsidans kärntjänster.

All kommunikation skall göras via vår E-post support.

Vi handlar inte Personligt identifierbar information utan vår användarauktorisering.

Hursomhelst, detta komma inte vara tillämpligt när vi måste vara i enlighet med rimliga begäranden om brottsbekämpning eller genomdrivande av penningtvätt (AML) och Känn din Kund (KYC) measures.

Generisk Information

Generisk information också refererat till som Icke Personligt Identifierbar, inkluderar data som spårar din aktivitet på Webbsidan.

Generisk information avgör kundbehov och hjälper oss att förbättra våra tjänster.

All generisk information skall hållas separat från Personligt Identifierbar information samlad för bättre säkerhet.

Data på Allmänna Forum och av Tredje part sidor.

Vi kan komma att erbjuda olika kommunikationskanaler, inkluderat anslagstavlor, chattrum, eller andra allmänna forum för att engagera våra användare. Det är plikten för användare att skydda information uppenbarad på såna plattformar.

Immediate Edge webbsidan har också olika länkar till tredje part webbsidor. Vi har ingen kontroll över såna länkar. Användaren kommer att ha fullt ansvar för överträdelser som inträffar deras interaktioner med såna parter.

Undantag och Begränsningar

Som krävs av lag, skall vi agera i enlighet med rimliga efterfrågor från brottsbekämpande utredningar relaterade till aktivitet av användare på hemsidan.

Vi är en legitim verksamhet, och handlingar gjorda av användare i direkt bedrägeri ska undanta dom från sekretessskydd. För att försäkra säkerhet för alla användare, så kan vi övervaka specifik kommunikation på vår plattform.

Vi kan också besluta att avslöja specifik personlig information från förolämpande parter till brottsbekämpning.

Vi skall inte göra några oförbehållsamma garantier på din informations säkerhet medans vi bearbetar och samlar personlig information.

Vid vissa tider, så kan vi avslöja eller sälja information som omfattar denna policy.

Vi skall säkerställa att entitet som vi uppenbarar, är i kommunikationssektor och primära för att förbättra tjänster.

Användare kan uttryckligen meddelas om sådant avslöjande och kan välja avbryta detta via en e-postbegäran.

Ansluter dig till den bästa mäklaren för din region ...