Sekretesspolicy

I detta policydokument avser kollektiva termer som "Vi" och "Oss" Immediate Edge. Vi ska behandla och samla in uppgifter från våra användare i enlighet med detta policydokument.

Valet att neka detta policydokument skall exkludera användaren från att tillträda tjänster och produkter på vår hemsida.

Det är vår rättighet att göra ändringar till Sekretesspolicyn som vi anser är rimliga. Det är användarens rättighet att alltid hänga med i svängarna gällande uppdateringar på webbsidan.

Personligt identifierbar information

Som företag är sekretessen för dina personuppgifter viktig för oss. Vi kommer alltid att vidta alla åtgärder för att skydda användardata.

För att tillträda våra tjänster, så kräver vi att användare förser specifika data under registrering. Detta inkluderar namn och unik finansiell information.

Användaren skall frivilligt ge all information under registrering. Observera att om du väljer att inte lämna ut vissa av dessa uppgifter kan du bli låst från Webbplatsens centrala tjänster.

Vi handlar inte Personligt identifierbar information utan vår användarauktorisering.

Detta gäller dock inte när vi måste följa rimliga förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter eller tillämpa åtgärder mot penningtvätt (AML) och KYC-åtgärder (Kundkännedom).

Generisk Information

Generisk information också refererat till som Icke Personligt Identifierbar, inkluderar data som spårar din aktivitet på Webbsidan.

Generisk information avgör kundbehov och hjälper oss att förbättra våra tjänster.

All generisk information skall hållas separat från Personligt Identifierbar information samlad för bättre säkerhet.

Uppgifter på offentliga forum och uppgifter som samlas in av webbplatser från tredje part

Vi kan komma att erbjuda olika kommunikationskanaler, inkluderat anslagstavlor, chattrum, eller andra allmänna forum för att engagera våra användare. Det är plikten för användare att skydda information uppenbarad på sådana plattformar.

Immediate Edge webbsidan har också olika länkar till tredje part webbsidor. Vi har ingen kontroll över sådana länkar. Användaren kommer att ha fullt ansvar för överträdelser som inträffar deras interaktioner med sådana parter.

Undantag och Begränsningar

Som krävs av lag, skall vi agera i enlighet med rimliga efterfrågor från brottsbekämpande utredningar relaterade till aktivitet av användare på Webbsidan.

Vi är en legitim verksamhet, och alla åtgärder som vidtas av användare för att förhindra bedrägerier på vår plattform ska undanta dem från sekretesskyddet. För att garantera säkerheten för alla användare kan vi komma att övervaka specifik kommunikation på vår plattform.

Vi kan också besluta att avslöja specifik personlig information från förolämpande parter till brottsbekämpning.

Vi skall inte göra några oförbehållsamma garantier på din informationssäkerhet medan vi bearbetar och samlar personlig information.

Vid vissa tillfällen kan vi avslöja information som omfattas av denna policy.

Vi ska se till att alla enheter som vi lämnar ut sådan information är verksamma inom kommunikationssektorn och i första hand för att förbättra tjänsterna.

Användarna kan uttryckligen underrättas om ett sådant utlämnande och kan välja att avstå från detta genom en e-postförfrågan.

Du har rätt att begära mer information om denna Sekretesspolicy.

Ansluter dig till den bästa mäklaren för din region ...