Allmänna Villkor

Ansvarsfriskrivning för risker

Att handla med Bitcoin och andra kryptovalutor innebär extrema risker på grund av marknadens volatilitet. Investera därför aldrig mer pengar än du har råd att förlora. Handel med och investering i kryptovalutor är inte lämpligt för alla. Du kan förlora hela ditt kapital!

Våra huvudartiklar är att utbilda och inspirera våra besökare/användare. Denna Webbplats erbjuder inte juridisk, ekonomisk eller annan professionell vägledning. Vi ger inte finansiell rådgivning eller tillhandahåller mäklarjämförelser. Material som tillhandahålls på vår webbplats bör inte tolkas som juridisk eller professionell rådgivning om hur man gör ett specifikt val när det gäller användning, investering eller handel med kryptovalutor.

Webbplatsens innehåll tillhandahålls "såsom det är" utan några garantier eller försäkringar av något slag. Vi kommer att göra allt vi kan för att erbjuda korrekt information, men vi kan inte hållas ansvariga för eventuella fel eller utelämnanden. På vår Webbplats presenteras unika och ovanliga fall. Baserat på din nivå av erfarenhet, hängivenhet och hårt arbete kommer dina resultat att skilja sig åt. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida framgång. Du bekräftar att du använder all information som tillhandahålls på denna Webbplats på egen risk.

Vänligen informeras om att CFD:er för kryptovalutor inte regleras i Storbritannien, enligt PS 20/10. Storbritanniens Financial Conduct Authority (FCA) har börjat införa restriktioner för försäljning, marknadsföring och distribution av CFD:er för digitala tillgångar. Som ett resultat kan CFD:er inte säljas till brittiska investerare av leverantörer utanför Storbritannien.

Dina handelsresultat är helt och hållet ditt ansvar. Våra verktyg lovar inte att du kommer att uppnå bästa möjliga resultat. För att minimera handelsrisker, utför alltid omfattande efterforskning. Vi föreslår starkt att du erhåller oberoende finansiell rådgivning från en licensierad specialist innan du fattar något investeringsbeslut.

Affiliate-upplysning

Några av Webbplatsens länkar kan leda dig till våra affiliate partners. Affiliate-partners är företag som vår webbplats har en affärsrelation med. Det är möjligt att om du klickar och engagerar dig på en affiliate-länk i en av våra publikationer så kan vi får provision. Vi tillåter aldrig några incitament att påverka vårt material, och vi lägger ner mycket arbete på våra marknadsföringsstrategier.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren för varje webbplats du ser innan du fortsätter. Vi har ingen auktoritet eller kontroll över och tar inget ansvar för tredje parts webbplatser eller tjänster, inklusive deras innehåll, riktlinjer eller policyer.

1. Bekräftelse

1.1. Dessa Villkor, som här också kallas "Avtalet", är viktiga för användningen av denna Webbplats.

1.2. Användarna bör läsa och godkänna dessa policyer när de använder Webbplatsen.

1.3. Genom att använda vår Webbplats och relaterade tjänster, skapar användarna ett juridiskt bindande avtal.

1.4. Personer som använder vår Webbplats ska vara myndiga (minst 18 år).

2. Omfattning av Avtalet

2.1. Avtalet ska ha företräde framför alla interaktioner.

2.2. Avtalet är ett rättsligt dokument som kommer tjäna som referenspunkt för våra användare.

2.3. Vi skall inte tjäna någon person som inte godkänner dessa Allmänna Villkor. Vi behåller rättigheten att ändra detta dokument när behov kommer och notifierar användare om detta.

3. 3. Användarvillkor

3.1 Allmänna Tjänster

4. 4. Licensbeviljande

4.1. 4.1 Efter att ha registrerat sig får användaren en enda begränsad licens för att få tillgång till tjänsterna på Webbplatsen.

4.2. 4.2 Denna licens kan inte överlåtas och vi förbehåller oss rätten att återkalla det efter eget gottfinnande.

4.3 Denna rätt ger inte användarna rätt att reproducera eller göra ändringar i innehållet för kommersiella syften.

4.4. 4.4 Licensen ger inte rättigheter att ändra innehåll eller andra delar av Webbsidan.

5. Äganderättigheter

5.1 Vi håller och kommer utöva äganderättigheter till innehållet på vår Webbsida. Användare skall godkänna och respektera våra äganderättigheter.

5.2 Varje överträdelse av dessa rättigheter ska leda till säkerhetsåtgärder, inklusive rättsliga åtgärder.

5.3. Användaren får inte systematiskt eller på annat sätt hämta innehåll från vår Webbplats i kommersiellt syfte.

6. Ansvarsfriskrivning

Vi garanterar inte att produkter eller tjänster som du får från oss eller våra tredje parter kommer att uppfylla dina önskade prestandanivåer.

Vi garanterar inte att innehållet på vår Webbplats eller våra tredje parters innehåll är fritt från buggar och fel.

Vi garanterar inte någon förtjänst eller vinst; handel med kryptovalutor är en högriskinvestering på grund av marknadens volatilitet.

7. Ansvarsbegränsning

Vi ska inte ha något ansvar gentemot användare eller tredje part för skador som orsakats direkt, indirekt eller tillfälligt av användningen av vår plattform.

Användarna befriar oss från ansvar som uppstår till följd av obehörig ändring av din personliga information.

Vi är inte ansvariga för nekande av tjänst på vår Webbsida eller av tredje parter.

8. Konfidentiell Information

Med konfidentiell information avses i detta dokument all information som rör en användares Personuppgifter.

Det inkluderar inte allmän kunskap, som kommer från en tredjepartspartner och erhålls utan att bryta mot något avslöjandeavtal som tredje part har med användaren.

Den ska inte heller omfatta information som utvecklats oberoende av oss utan att bryta mot någon tidigare användares sekretess.

9. Skadeersättning

Användaren godkänner att ersätta oss för alla rättsliga kostnader som kan komma på grund av rättsliga överträdelser från deras part.

10. Sekretesspolicy

Sekretesspolicy på denna Webbsida reglerar användningen av personuppgifter från användare.

Vi skall använda dessa informationer som föreskrivet i Sekretesspolicy.

För konflikt kommandes mellan Sekretesspolicy och Allmänna Villkor, så skall den senare bestämmelsen var gälla.

11. Val av lag och ort

Dessa Allmänna Villkor skall tolkas efter lagar tillämpliga för skadestånd, kontrakt och dataskydd.

I fall av dispyt, så godkänner Användare att förhandla med oss innan andra rättsmedel tillgrips.

Ansluter dig till den bästa mäklaren för din region ...