VILLKOR OCH BETINGELSER

Detta dokument är villkoren och betingelserna som reglerar användningen av denna webbsida av dess användare.

I dokumentet så hänvisas kollektiva termer som “Vi”, “Vår” eller “Oss” till Immediate Edge Website.

1. Acknowledgement

1.1. Villkoren och betingelserna häri också hänvisat till “Avtalet” är väsentligt för användningen av denna webbsida.

1.2. Användare borde läsa och godkänna dessa betingelser när de använder hemsidan.

1.3. Genom att använda vår webbsida och relaterade tjänster, så skapar användare ett rättsligt bindande avtal.

1.4. Personer som använder vår Webbsida borde vara i laglig ålder (18 år för detta avtal).

2. Omfattning av Avtalet

2.1. Avtalet skall ta övergripande företräde.

2.2. Avtalet är ett rättsligt dokument som kommer tjäna som referenspunkt för våra användare.

2.3. Vi skall inte tjäna någon person som inte godkänner dessa betingelser och villkor. Vi behåller rättigheten att ändra detta dokument när behov kommer och notifierar användare enligt detta.

3. Användarvillkor

3.1 Allmänna Tjänster

3.2 Prenumerationstjänster

3.3 Tjänster för Försäljare och Tredjepart

4. Licensbeviljande

4.1 Vid registrering, så kommer användare att beviljas en singulär och begränsad licens för att tillträda tjänster på Webbsidan.

4.2 Denna licens är icke överföringsbar, och vi reserverar oss rättigheterna att upphäva den vid vår diskretion.

4.3 Denna licens medger inte användares tillåtelse att återproducera eller motsätta ingenjörinnehåll för kommersiella syften.

4.4 Licensen ger inte rättigheter att ändra innehåll eller andra delar av Webbsidan.

5. Äganderättigheter

5.1 Vi håller och kommer utöva äganderättigheter till innehållet på vår Webbsida. Användare skall godkänna och respektera våra äganderättigheter.

5.2 Överträdelser på dessa rättigheter skall dra till sig säkerhetsåtgärder, inkluderat att göra rättsliga handlingar.

5.3 Användningen skall systematiskt eller annars hämta innehåll från vår Webbsida för alla avsikter.

6. Ansvarsfriskrivning

Vi kommer inte att garantera att produkter eller tjänster som du får från oss eller tredje part skall möta dina önskade nivåer av utförande.

Vi garanterar inte att innehåll på vår webbsida eller tredje parters webbsidor skall vara fria från fel eller buggar.

Vi garanterar inte någon vinst eller tjänande, investering inom kryptovalutor är en investering med höga risker, baserat på ombytlighet av marknaden.

7. Ansvarsbegränsning

Vi skall inte ta något ansvar för användare eller tredje parter för skador orsakade direkt, indirekt, genom misstag, och följdriktigt.

Användare frigör oss och vår tredjepart tjänst från ansvar som kommer från icke auktoriserad ändring av din personliga information.

Vi skall inte vara ansvariga för nekande av tjänst på vår Webbsida eller av tredjeparter.

8. Konfidentiell Information

Konfidentiell information i detta dokument skall hänvisas till information som avser Personlig data av en användare.

Det inkluderar inte allmän kunskap, som kommer från en tredjepartspartner och erhålls utan att bryta mot något avslöjandeavtal som tredje part har med användaren.

It shall also not include information developed independently by us without breaching any prior user confidentiality.

9. Skadeersättning

Användaren godkänner att ersätta oss för alla rättsliga kostnader som kan komma på grund av rättsliga överträdelser från deras part.

Användare ska ersätta oss från rättsliga kostnader för att bedriva påstådda överträdelser orsakat av andra användare eller användning på Webbsidan.

10. Sekretesspolicy

Sekretesspolicy på denna Webbsida reglerar användningen av personlig info från användare.

Vi skall använda dessa informationer som föreskrivet i Sekretesspolicy.

För konflikt kommandes mellan Sekretesspolicy och villkor och betingelser, så skall den senare bestämmelsen var gälla.

11. Val av lag och plats

Dessa Villkor och betingelser skall tolkas efter lagar tillämpliga för skadestånd, kontrakt och dataskydd.

I fall av dispyt, så godkänner Användare att förhandla med oss innan andra rättsmedel tillgrips.

Ansluter dig till den bästa mäklaren för din region ...