Patakaran sa Cookie

Layunin ng Patakaran sa Cookie na ito na ipaliwanag kung ano ang mga cookie, kung bakit mahalaga ang mga ito, at kung paano natin ginagamit ang mga ito sa Agarang Dulo.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa iyong pagiging pribado, pakitingnan ang aming Patakaran sa Pagiging Pribado.

Ang Immediate Edge ay nagbibigay ng karapatan na gumawa ng mga pagbabago sa patakarang ito anumang oras at, sa ilang mga pagkakataon, ng walang naunang abiso sa mga gumagamit. Ang lahat ng mga pagbabago ay nagkakaroon ng agarang epekto pagkatapos ilathala, at responsabilidad ng mga gumagamit na manatiling updated sa pinakabagong bersyon ng patakarang ito.

Ang iyong patuloy na paggamit ng Immediate Edge ay bumubuo ng iyong pahintulot sa mga tuntunin na nakabalangkas sa Patakaran ng Cookie na ito.

Ano ang Cookie?

Ang cookie ay maliit na piraso ng datos na ipinapadala ng mga web server sa mga web browser at iniimbak sa mga kagamitan ng user. Ang mga cookie ay kumukuha ng impormasyon tungkol sa paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga gumagamit sa Immediate Edge at iba pang mga website. Sa paggamit ng cookie, "matatandaan" ng mga website ang impormasyon na nauugnay sa mga kagustuhan at pagkilos ng bawat gumagamit.

Bakit Natin Ginagamit ang mga Cookie?

Ang Immediate Edge ay gumagamit ng mga cookie para malaman kung paano nakikipag-ugnayan ang mga gumagamit sa ating web site at pagbutihin ang karanasan ng gumagamit sa kabuuan ng pook. Sa pamamagitan ng mga cookie, matutukoy natin ang mga bahagi ng ating website at mga tampok na hindi mahusay na gumagana at makagagawa ng mga pagbabago kung kinakailangan.

Karagdagan pa, pinahihintulutan tayo ng mga cookie na matandaan ang mga preperensiya ng mga gumagamit, na magagamit upang mapabuti at gawing personal ang kanilang karanasan kapag ginagamit ang website na Immediate Edge.

Anong mga Uri ng Cookie ang Ginagamit Natin?

Sa lahat ng iyong paggamit sa website ng Immediate Edge, makakasalubong ka ng tatlong pangunahing uri ng mga cookie. Ang mga ito ay gaya ng sumusunod:

Mahalagang mga Cookie

Ang mahahalagang cookie, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay mahalaga sa pagpapatakbo at pagkilos ng Agarang Dulo at ng iba pang mga website. Halimbawa, ang mga cookie ng sesyon ay isang uri ng mahahalagang cookie na nagbibigay-daan sa mga gumagamit na manatiling naka-log in habang naglalayag sila sa isang website. Kung wala ang mga cookie na ito, ang iba’t ibang mga katangian at function mga katangian ay hindi mapapasok.

Google Analytics Cookies

Nagbibigay sa amin ang Google Analytics cookies ng mahalagang feedback tungkol sa pagganap ng aming website. Gamit ang impormasyong ito, malalaman natin kung aling mga bahagi ng ating website ang nangangailangan ng mga pagpapabuti at kumilos nang naaayon. Isa pa, ang mga cookie na ito ay nagbibigay sa atin ng higit na kaunawaan sa mga demograpiya ng ating user base nang hindi personal na kinikilala ang mga indibidwal na gumagamit.

Ikatlong-partidong mga Cookie

Kapag gumagamit ng Immediate Edge, maaari ka rin magpadala ng ikatlong-partidong mga cookie. Ang mga biskuwit na ito ay kabilang sa mga website ng third-party gaya ng mga financial broker, educational resources, at mga produktong pinaniniwalaan namin na maaaring pakinabangan ng aming mga user. Ang pagsasama ng third-party na mga cookie ay nagbibigay-daan sa atin na ipasadya ang karanasan ng bawat gumagamit sa buong website natin.

Kung Paano Tatanggi o Bawiin ang Pahintulot sa Paggamit ng mga Cookie

Maaari kang tumanggi o bawiin ang iyong pahintulot sa paggamit ng cookie anumang oras. Ang isang paraan ay tanggihan ang paggamit ng mga cookie sa pamamagitan ng pop-up window na lilitaw kapag na-access mo ang Immediate Edge na website para sa unang pagkakataon. O kaya, maaari kang mag-navigate sa mga setting ng iyong browser at pamahalaan ang iyong mga kagustuhan sa cookie o ganap na mag-opt out sa paggamit ng mga ito. Ang nakaraang nakolekta na mga cookie ay matatanggal din sa pamamagitan ng mga seting ng brawser.

Mangyaring pansinin na maaaring magdulot ang pagtanggi sa mga cookie ng ilang katangian sa website na ito na gumana nang mali o hindi ma-access.

Mga Tanong at Feedback

Kung mayroon kang anumang mga tanong, feedback, o iba pang mga tanong tungkol sa Patakaran sa Cookie na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng aming contact form o sa pamamagitan ng email. Marami pang impormasyon kung paano makikipag-ugnayan sa amin ang makikita sa aming pahina ng Contact.