Patakaran sa Pagkapribado

Para sa dokumentong ito ng patakaran, ang mga pangkalahatang termino tulad ng "Kami" at "Namin" ay tumutukoy sa Immediate Edge. Ipoproseso at kokolektahin namin ang data mula sa aming mga user nang naayon sa dokumento ng patakarang ito.

Ang desisyon na tanggihan ang dokumento ng patakaran na ito ay dapat na iliban ang gumagamit mula sa pag-access ng mga serbisyo at produkto sa aming site.

Karapatan namin na gumawa ng mga pagbabago sa Patakaran sa Pagkapribado ayon sa tingin namin na nararapat. Karapatan ng gumagamit na laging sumabay sa mga pagbabago sa site.

Impormasyong Personal na Puwedeng Matukoy

Bilang isang kumpanya, mahalaga sa amin ang pagiging pribado ng iyong Personal na Data. Gagawin namin ang lahat ng paraan para maprotektahan ang data ng gumagamit.

Upang ma-access ang aming mga serbisyo, hinihiling namin sa mga gumagamit na magbigay ng tukoy na data sa panahon ng pagpaparehistro. Magiging kabilang nito ang mga pangalan at natatanging impormasyon sa pananalapi.

Ang gumagamit ay dapat na boluntaryong ibigay ang lahat ng impormasyon sa panahon ng pagpaparehistro. Tandaan, ang piliing huwag ibunyag ang ilan sa mga detalyeng ito ay maaaring mai-lock ka mula sa mga pangunahing serbisyo ng Website.

Hindi namin ipagpapalit ang anumang Impormasyong Personal na Puwedeng Matukoy nang wala ang pahintulot ng gumagamit.

Gayunpaman, hindi ito mailalapat kapag kailangan naming sumunod sa makatuwirang mga kahilingan sa pagpapatupad ng batas o pagpapatupad ng mga hakbang sa Anti-money laundering (AML) at Know Your Customer (KYC).

Pangkalahatang Impormasyon

Ang pangkalahatang impormasyon, na tinutukoy din bilang Personal na Di-Puwedeng Matukoy, ay may kasamang data na maaaring masubaybayan ang iyong aktibidad sa Website.

Tinutukoy ng pangkalahatang impormasyon ang mga pangangailangan ng customer at tinutulungan kaming mapabuti ang aming mga serbisyo.

Ang lahat ng pangkalahatang impormasyon ay dapat panatilihing hiwalay mula sa Impormasyong Personal na Puwedeng Matukoy na nakolekta para sa mas mahusay na seguridad.

Data Sa Mga Pampublikong Forum At Nakolekta Ng Mga Third-Party Site

Maaaring mag-alok kami ng iba't ibang mga channel ng komunikasyon, kabilang ang mga bulletin board, chat room, o iba pang mga pampublikong forum upang maakit ang aming mga gumagamit. Tungkulin ng mga gumagamit na protektahan ang impormasyong isiniwalat sa mga nasabing platform.

Ang website ng Immediate Edge ay mayroon ding iba't ibang mga link sa mga website na third party. Wala kaming kontrol sa mga naturang link. Ang gumagamit ay magkakaroon ng buong responsibilidad para sa anumang mga paglabag na nagaganap dahil sa kanilang pakikipag-ugnayan sa mga nasabing partido.

Mga Pagbubukod at Limitasyon

Tulad ng hinihiling ng batas, dapat kaming sumunod sa mga makatuwirang kahilingan mula sa mga pagsisiyasat sa pagpapatupad ng batas na nauugnay sa anumang aktibidad ng mga gumagamit sa website.

Kami ay isang lehitimong pagpapatakbo, at ang anumang mga pagkilos na ginawa ng mga gumagamit nang tahasang pandaraya sa aming platform ay magbubukod sa kanila mula sa mga proteksyon sa pagiging kompidensiyal. Sa pagtiyak sa seguridad para sa lahat ng mga gumagamit, maaari naming subaybayan ang tukoy na komunikasyon sa aming platform.

Maaari rin kaming magpasya na ibunyag ang tukoy na personal na impormasyon tungkol sa mga nagkakasala na partido sa paglabag sa batas.

Hindi kami gagawa ng anumang mga malinaw na garantiya sa kaligtasan ng iyong impormasyon habang kinokolekta at pinoproseso ang personal na impormasyon.

Sa alinmang oras, maaari naming isiwalat ang impormasyon na napapailalim sa patakarang ito.

Titiyakin namin na ang anumang entity na isiwalat namin ang nasabing impormasyon ay nasa sektor ng komunikasyon at una sa lahat ito ay upang mapahusay ang mga serbisyo.

Ang mga gumagamit ay maaaring malinaw na aabisuhan tungkol sa naturang pagsisiwalat at maaaring magpasya na mag-opt-out sa pamamagitan ng isang kahilingang sulatroniko.

Karapatan mong humingi ng higit pang impormasyon tungkol sa Patakaran sa Pagkapribado na ito.

Kinokonekta ka sa pinakamahusay na broker para sa iyong rehiyon...