Obchodní podmínky

Níže je uvedena smlouva o podmínkách používání pro všechny, kteří používají webové stránky Immediate Edge a všechny jejich související podstránky. Používáním našich stránek souhlasíte s tím, že se budete plně řídit těmito pravidly a podmínkami při každém použití webových stránek. Immediate Edge je výhradním vlastníkem těchto webových stránek.

Obecné

Souhlas

Pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí této smlouvy, přestaňte prosím používat Immediate Edge i všechny podstránky. Pokud budete nadále používat naše webové stránky, budeme vaše používání považovat za informovaný souhlas s podmínkami zde uvedenými. Tyto podmínky platí pro všechny uživatele stránek stejně a vždy, když používají Immediate Edge i jeho dceřiné stránky. Pokračováním v používání těchto stránek vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami používání v plném rozsahu.

Terminologie

Pro účely této dohody můžeme na Immediate Edge odkazovat také pomocí zájmen v první osobě, jako jsou my, nás, náš a naše, a také pomocí dalších souvisejících výrazů. Naopak o vás můžeme hovořit jako o uživateli stránek, klientovi, zákazníkovi nebo podobným slovním spojením, plus zájmeny ve druhé osobě, jako je vy, váš, vaše a podobně.

Věkové požadavky

Abyste mohli používat Immediate Edge a jeho služby, musíte být plnoletí (18, 21 nebo jiný věk, v závislosti na zákonech země vašeho bydliště). Naše služby nezletilým neinzerujeme ani je nepřijímáme jako zákazníky. Pokud nedosahujete zákonem stanovené věkové hranice, přestaňte naše webové stránky používat.

Poslední aktualizace: 12. listopad 2022.

Vyloučení odpovědnosti

Immediate Edge není schválen ani licencován jako finanční poradce, makléř nebo odborník na trh. Úkolem našich webových stránek je poskytovat čtenářům informace, které jim umožní lépe porozumět trhu s kryptoměnami a navázat spojení s přidruženými makléři, s nimiž jsme v průběhu let navázali spolupráci. Žádné z informací uvedených na našich webových stránkách by neměly být považovány za investiční poradenství a nejsou tak ani zamýšleny. Veškeré finanční služby, které mohou být zákazníkovi k dispozici, s Immediate Edge nesouvisí a spadají striktně mimo rámec naší činnosti.

Jedinou funkcí Immediate Edge je představit obchodníky finančním makléřům. Všechny společnosti, které naše platforma doporučuje, jsou affiliate partnery společnosti Immediate Edge; výběr brokerů je plně automatizovaný a náhodný. Naši partneři z řad makléřů nám navíc za úspěšná doporučení klientů vyplácejí provize. Vaše obchodní výsledky nemají na naše odměny žádný vliv.

Veškeré práce, které jsme na našich webových stránkách zveřejnili, mají být pro naše čtenáře přínosné a informativní. Žádné z informací, které jsme zveřejnili, by však neměly být považovány za finanční poradenství. Nemůžeme zaručit, že materiály, články nebo obrázky na našich webových stránkách jsou zcela přesné, aktuální a tak dále. Informace a další obsah sdílený společností Immediate Edge by tedy neměly být považovány za pevný základ pro přijímání jakýchkoli investičních rozhodnutí nebo jiných obchodních závazků. V důsledku toho neneseme odpovědnost za případné nežádoucí události, které mohou vzniknout v důsledku používání materiálů, které jsme na stránkách zveřejnili.

Vezměte na vědomí, že vzhledem k rychlému vývoji trhů nemusí být informace prezentované na Immediate Edge a jeho dílčích stránkách vždy přesné nebo relevantní v době, kdy si je uživatel prohlíží. Nejsme vždy schopni aktualizovat obsah našich webových stránek tak, aby odrážel nejnovější vývoj na trhu. Než učiníte jakékoli rozhodnutí týkající se investic, věnujte náležitou pozornost a proveďte řádný průzkum trhu. Vždy mějte na paměti, že při obchodování v nestálé kryptosféře můžete potenciálně ztratit více, než jste investovali.

Vzhledem k volatilitě obchodování s kryptoměnami byste si měli být vědomi souvisejících rizik. Obchodování s kryptoměnami nemusí být vhodné pro každého investora. Než se odhodláte k prvnímu kroku a zainvestujete do kryptoměn, vždy si proveďte náležitou prověrku, stanovte si obchodní cíle, přiřaďte si obchodní parametry a zjistěte svou toleranci k riziku.

Stojí za zmínku, že podle britského úřadu pro finanční etiku je přímé obchodování s CFD ve Spojeném království zakázáno. Kromě toho nemohou být CFD navrhovány britským peněžním patronům obchodníky mimo Spojené království, jak dokládá PS 20/10. V různých regionech mohou platit další podobná omezení týkající se obchodování s kryptoměnami a uvádění finančních nástrojů založených na kryptoměnách na trh. Uživatel je odpovědný se seznámit se všemi místními zákony, které mohou platit v zemi jeho bydliště.

Pokud jste souhlasili s našimi obchodními podmínkami, prohlašujete, že jste srozuměni s tím, že vás naše platforma odkáže na finančního makléře třetí strany, který vám může poskytnout další finanční služby. Je na klientovi, aby si provedl další průzkum brokera, který mu byl doporučen, a rozhodl se, zda bude v obchodování s daným brokerem pokračovat.

Před jakýmkoli finančním rozhodnutím ve světě obchodování s kryptoměnami vždy nejdříve proveďte řádný průzkum, abyste snížili rizika spojená s decentralizovanými měnami. Před investováním vždy vyhledejte radu licencovaného a kvalifikovaného finančního odborníka.

Zveřejnění affiliate odkazů

Je třeba poznamenat, že webové stránky Immediate Edge mohou obsahovat schválené partnerské odkazy na produkty a služby, které podporujeme. Pokud na tyto odkazy kliknete a dojde k nákupu, můžeme obdržet provizi bez jakýchkoli dalších nákladů. Bez ohledu na vaše obchodní výsledky můžeme z těchto odkazů stále profitovat. Neneseme tedy odpovědnost za případné zisky nebo ztráty z používání produktů, služeb nebo webových stránek, které podporujeme prostřednictvím partnerských odkazů.

Důrazně doporučujeme prozkoumat stránky třetích stran, abyste se ujistili, že vyhovují vašim obchodním cílům a jsou v souladu s aktuálními pokyny pro obchodování s kryptoměnami.

Používání internetu

Zabezpečený obsah

Pokud jde o autorská práva, veškerý obsah na webových stránkách Immediate Edge by měl být považován za duševní vlastnictví Immediate Edge, pokud není uvedeno jinak. Máme také povolení používat a znovu zveřejňovat veškerý uváděný obsah na našich stránkách. V důsledku toho Immediate Edge nedává ostatním povolení k duplikování, kopírování nebo přeposílání jakéhokoli našeho obsahu, ať už zdarma nebo za kompenzaci, pokud nejprve nezískáte výslovné povolení Immediate Edge.

Pokud chce uživatel použít jakýkoli obsah našich webových stránek, musí nás kontaktovat prostřednictvím našich oficiálních komunikačních kanálů. Společnost Immediate Edge si vyhrazuje právo stanovit konkrétní podmínky týkající se používání svého duševního vlastnictví, pokud se rozhodne umožnit klientovi jeho používání.

Zákazník si může materiály obsažené na stránkách Immediate Edge vytisknout pro osobní potřebu.

Zrušení závazku

Následující oddíl o zproštění závazků popisuje, jak Immediate Edge nenese odpovědnost za jakékoli problémy, které mohou vzniknout při používání našich stránek. Ty mohou mimo jiné zahrnovat:

 • Dočasné problémy nebo aktualizace mohou vést ke krátkodobému výpadku webu Immediate Edge nebo ke zpožděné reakci správců webu.
 • Nepravděpodobný případ nesprávných, neaktuálních nebo nepřesných článků, obsahu nebo jiných materiálů dříve zveřejněných na stránkách Immediate Edge nebo na stránkách a v organizacích třetích stran, na které mohou stránky Immediate Edge odkazovat.
 • Změny na stránkách Immediate Edge

  V souvislosti s tématem změn nebo úprav Immediate Edge můžeme pravidelně provádět změny různých aspektů stránek a materiálů a vyhrazujeme si právo tak činit s předchozím upozorněním zákazníka i bez něj. Kromě toho mohou být narychlo upraveny nebo změněny i aktuálně projednávané podmínky používání. Jakékoli aktualizace provedené buď v obsahu stránek Immediate Edge, nebo v této smlouvě o smluvních podmínkách nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na stránkách Immediate Edge. Vaše další používání našich stránek znamená, že s provedenými změnami souhlasíte.

  Zabezpečení a soubory cookie

  Soubory cookie jsou ve světě webových stránek široce používaným nástrojem. Skládají se z malého textového souboru, který je odeslán do vašeho zařízení prostřednictvím serveru webu Immediate Edge. Tento soubor cookie je pak uložen v prohlížeči vašeho telefonu, počítače, notebooku nebo jiného zařízení připojeného k internetu, aby vás webová stránka mohla při další návštěvě identifikovat.

  Tyto soubory cookie umožňují hladký chod stránek a poskytují vám lepší celkový uživatelský zážitek. Existuje více než jeden typ počítačových souborů cookie a všechny spolupracují na dosažení stejného cíle. Níže uvádíme přehledný rozpis souborů cookie, se kterými se pravděpodobně setkáte při používání webových stránek Immediate Edge.

 • Funkční soubory cookie: Funkční soubory cookie jsou klíčovým prvkem hlavních funkcí webu a patří k základním souborům cookie. Bez nich mohou být zásadní části webu, jako je stránka pro registraci a vyhledávání, nepoužitelné.
 • Uživatelé nás zbavují odpovědnosti, která vyplývá z neoprávněné změny vašich osobních údajů.

 • Google Analytics: Abychom získali špičkový přehled o tom, jak jsou webové stránky Immediate Edge používány a přijímány našimi uživateli, používáme službu Google Analytics. Díky ní se učíme dalším způsobům, jak můžeme pro naše uživatele vytvořit lepší uživatelský zážitek. Společnost Google nevidí žádné údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie a nemůže žádné z těchto údajů zahrnout do svých projektů.
 • Soubory cookie třetích stran: Tento typ souborů cookie je často uváděn prostřednictvím partnerských odkazů a je na naše stránky umístěn webem třetí strany, který je partnerem Immediate Edge.
 • Soubory cookie hrají klíčovou roli v zadních operacích jakýchkoli renomovaných webových stránek. Immediate Edge není výjimkou. Nicméně uživatelé mohou používání souborů cookie svobodně odmítnout. Pokud si přejete odmítnout používání souborů cookie na stránkách Immediate Edge, můžete je deaktivovat prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Případně je můžete odmítnout ve vyskakovacím okně, které se zobrazí při první návštěvě stránky Immediate Edge a informuje vás o používání souborů cookie. Pokud se rozhodnete soubory cookie deaktivovat, mějte na paměti, že vaše používání stránek může být ovlivněno menším pohodlím a některé funkce nemusí fungovat tak, jak by obvykle měly.

  Protiprávní činnost

  Každý, kdo využívá webové stránky Immediate Edge, souhlasí s tím, že tak bude činit v souladu se zákonem a s respektem. To znamená, že nebudete provádět činnosti, jako jsou mimo jiné: používání těchto webových stránek k přesouvání, stahování, zveřejňování nebo předávání jakýchkoli informací nebo jiných materiálů, které porušují různá práva lidí na celém světě.

  Rovněž je zakázáno přesouvat, stahovat, zveřejňovat nebo předávat jakékoli informace nebo jiný materiál, který považujeme za nebezpečný, nepřátelský, znevažující, urážlivý nebo bigotní. Nesmíte nahrávat nebo zveřejňovat zakázaná data nebo jiný materiál, který obsahuje viry nebo jiné programy vybavené k poškození počítačových rámců webu Immediate Edge či cizích osob.

  Zpětné odkazy na Immediate Edge

  Zpětné odkazy tvoří páteř každého seriózního webu a Immediate Edge není výjimkou. I když Immediate Edge přijímá zpětné odkazy na naše webové stránky, musí pocházet z předem schválených online zdrojů. Ty mohou zahrnovat cokoli od vládních webových stránek a mainstreamových médií až po odborníky na kryptoměny a vysoce uznávané blogy. Pokud si nejste jisti, zda můžete odkazovat na naše stránky, kontaktujte nás.

  Iframe - Je zakázáno na stránkách webu Immediate Edge vytvářet iframes, které mění vizuální vzhled našich stránek bez předchozího souhlasu správců webu Immediate Edge.

  Odpovědnost za obsah: Immediate Edge nenese odpovědnost za jakékoli formy údajů, které jsou na našich stránkách vnímány jako nepřesné. Nepřijímáme žádné zpětné odkazy nebo spojení s webovými stránkami, které lze považovat za škodlivé, rozrušující, trestné, urážlivé nebo porušující lidská práva. Snažíme se takové zpětné odkazy co nejlépe vyřadit, ale někdy se jim nelze vyhnout. Pokud naleznete zpětný odkaz nebo spojení s Immediate Edge, se kterým nesouhlasíte, přejděte prosím do další části.

  Podejte stížnost: V případě, že objevíte hypertextové odkazy, spojení nebo asociace, které jsou podle vás pochybné nebo neodpovídají našim podmínkám používání, uvítáme, pokud nás na ně upozorníte. Vaši žádost poté zvážíme a rozhodneme, zda je odstranění takového obsahu odporujícího našim hodnotám vhodné. Neposkytujeme žádné záruky, že obsah, na který je na těchto stránkách odkazováno, je správný, že stránky Immediate Edge zůstanou online nebo že příspěvky a obsah zveřejněný na těchto stránkách budou v souladu s nejnovějšími aktualizacemi kryptoměn.

  Otázky a připomínky

  V případě, že máte jakékoli dotazy, připomínky nebo požadavky týkající se webu Immediate Edge nebo této smlouvy o podmínkách a chcete s námi mluvit, můžete využít kontaktní formulář na našich stránkách a obrátit se na jednoho z našich zástupců. Jakmile tak učiníte, vyškolený pracovník zákaznické podpory vám odpoví, jakmile to bude možné.