REGULAMIN

Wyłączenie odpowiedzialności za ryzyko

Handel Bitcoinem i innymi kryptowalutami wiąże się z ogromnym ryzykiem ze względu na niestabilność rynku. Dlatego nigdy nie inwestuj więcej pieniędzy, niż możesz sobie pozwolić stracić. Handel i inwestowanie w rynek kryptowalut nie są odpowiednie dla wszystkich. Możesz stracić cały swój kapitał!

Nasze artykuły mają za zadanie edukować i inspirować naszych gości/użytkowników. Niniejsza strona nie oferuje porad prawnych, finansowych, ani żanych innych. Nie udzielamy porad finansowych, ani nie zapewniamy porównania brokerów. Żaden materiał zamieszczony na stronie nie powinien być interpretowany jako prawna lub profesjonalna porada, służącą dokonaniu konkretnego wyboru w zakresie handlu, ani inwestycji na rynku kryptowalut.

Materiały zawarte na naszej stronie przedstawiają obecny stan rzeczy, bez żadnych gwarancji i zapewnień. Dołożymy wszelkich starań, aby oferowane informacje były precyzyjne, ale nie ponosimy odpowiedzialności za żadne błędy lub pominięcia. Nasza strona zawiera pojedyncze i nietypowe przypadki. W zależności od Twojego poziomu doświadczenia, poświęcenia i ciężkiej pracy, Twoje wyniki będą się różnić. Co więcej, dotychczasowe wyniki nie gwarantują przyszłych sukcesów. Jesteś świadomy, że korzystasz z informacji zawartych na niniejszej stronie na własne ryzyko.

Uprzejmie informujemy, że na podstawie PS 20/10 kontrakty CFD na kryptowaluty nie są prawnie uregulowane w Wielkiej Brytanii. Brytyjski organ nadzoru finansowego (FCA) zaczął nakładać ograniczenia na sprzedaż, promocję i dystrybucję kontraktów CFD na aktywa cyfrowe. W związku z tym kontrakty CFD nie mogą być sprzedawane inwestorom Brytyjskim przez dostawców zlokalizowanych poza Wielką Brytanią.

Twoje wyniki inwestycyjne są całkowicie zależne od Ciebie. Nasze narzędzia nie obiecują, że osiągniesz najlepsze możliwe wyniki. Aby zminimalizować ryzyko inwestycyjne, zawsze należy przeprowadzić szczegółowe badania. Sugerujemy, abyś przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej uzyskał niezależną poradę finansową od licencjonowanego specjalisty.

Ujawnienie informacji o podmiotach powiązanych

Część odnośników na stronie to linki afiliacyjne, które mogą kierować Cię do naszych partnerów. Partnerzy afiliacyjni to firmy, z którymi nasza strona utrzymuje stosunki handlowe. Istnieje możliwość, że jeśli klikniesz i skorzystasz z linku partnerskiego w jednej z naszych publikacji, otrzymamy wynagrodzenie. Nigdy jednak nie pozwalamy, aby tego typu prowizje wpływały na treści zawarte na naszej stronie, i wkładamy wiele wysiłku w nasze strategie marketingowe.

Przed podjęciem jakichkolwiek działań zalecamy zapoznanie się z warunkami każdej przeglądanej witryny. Nie mamy wpływu i nie ponosimy odpowiedzialności za witryny lub usługi stron trzecich, w tym ich zawartość, zasady lub politykę.

1. Potwierdzenie

1.1. Poniższe Warunki, zwane dalej "Umową", są niezbędne do korzystania z niniejszej Witryny.

1.2. Korzystając z Witryny, użytkownicy powinni zapoznać się z niniejszymi zasadami i wyrazić na nie zgodę.

1.3. Korzystając z naszej Witryny i związanych z nią usług, użytkownicy zawierają prawnie wiążącą umowę.

1.4. Osoby korzystające z naszej Witryny powinny być pełnoletnie (co najmniej 18 lat).

2. Zakres umowy

2.1. Umowa ma pierwszeństwo przed wszelkimi uzgodnieniami pomiędzy stronami.

2.2. Umowa jest dokumentem prawnym, który służy jako punkt odniesienia dla naszych użytkowników.

2.3. Nie będziemy obsługiwać żadnej osoby, która nie zgodzi się na niniejsze warunki. Gdy zajdzie taka potrzeba, zastrzegamy sobie prawo do zmiany tego dokumentu, o czym powiadomimy użytkowników.

3. 3. Warunki świadczenia usług

3.1 Usługi Ogólne

4. 4. Udzielenie Licencji

4.1. 4.1 Poprzez rejestrację użytkownicy otrzymują jedną, ograniczoną licencję do korzystania z usług dostępnych na niniejszej stronie internetowej.

4.2. 4.2 Licencja nie może zostać przeniesiona na innego użytkownika i zastrzegamy sobie prawo jej odwołania bez podania przyczyny.

4.3 Licencja nie przyznaje użytkownikom uprawnień do powielania lub przekazywania dalej treści technicznych w celach komercyjnych.

4.4. 4.4 Licencja nie daje prawa do zmiany treści lub jakichkolwiek innych części niniejszej witryny.

5. Prawo Własności

5.1 Posiadamy i będziemy korzystać z prawa własności treści naszej strony internetowej. Użytkownicy wyrażają zgodę na przestrzeganie naszego prawa własności.

5.2 Wszelkie naruszenie tych praw pociągnie za sobą środki zaradcze, w tym podjęcie kroków prawnych.

5.3. Użytkownik nie może systematycznie lub w inny sposób pobierać treści z naszej Witryny w celach komercyjnych.

6. Zastrzeżenie

Nie gwarantujemy, że jakiekolwiek produkty lub usługi uzyskane od nas lub od powiązanych z nami stron trzecich spełnią oczekiwany przez użytkownika pułap zysku.

Nie gwarantujemy, że treści na naszej stronie internetowej lub treści osób trzecich będą wolne od błędów merytorycznych lub technicznych.

Nie gwarantujemy żadnych zarobków ani zysków; handel kryptowalutami to inwestycja obarczona dużym ryzykiem ze względu na zmienność rynku.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników ani osób trzecich za jakiekolwiek szkody powstałe bezpośrednio, pośrednio lub przypadkowo w wyniku korzystania z naszej platformy.

Użytkownicy zwalniają nas i powiązane z nami strony trzecie ze zobowiązań wynikających z nieautoryzowanej zmiany danych osobowych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za odmowę świadczenia usług na naszej stronie internetowej przez strony trzecie.

8. Informacje Poufne

Informacje poufne zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się do informacji dotyczących danych osobowych użytkownika.

Nie obejmuje to wiedzy publicznej, pozyskanej od partnera zewnętrznego i uzyskanej bez naruszania jakiejkolwiek umowy o ujawnianiu informacji zawartej przez stronę trzecią z użytkownikiem.

Nie obejmuje to również informacji opracowanych przez nas w sposób niezależny, bez naruszenia uprzedniej poufności użytkownika.

9. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zapewnić nam odszkodowanie za wszelkie koszty prawne, powstałe w wyniku ewentualnego naruszenia prawa z ich strony.

10. Polityka Prywatności

Polityka prywatności na tej stronie reguluje korzystanie z danych osobowych przez użytkowników.

Będziemy wykorzystywać ww. dane zgodnie z Polityką Prywatności.

W przypadku konfliktu pomiędzy Polityką prywatności a Regulaminem korzystania ze strony, Regulamin ma funkcję nadrzędną.

11. Wybór prawa i miejsca

Niniejsze Warunki będą interpretowane w odniesieniu do przepisów, mających zastosowanie do deliktów, umów i ochrony danych.

W przypadku jakichkolwiek sporów, użytkownicy zgadzają się podjąć z nami negocjacje, zanim podejmą inne środki zaradcze.

Łączymy Cię z najlepszym brokerem w Twoim regionie ...