BETINGELSER OG VILKÅR

Ansvarfraskrivelse

Handel med Bitcoin og andre kryptovalutaer medfører stor risiko på grunn av markeds ustabilitet. Derfor skal du aldri investere mer enn du har råd til å miste. Kryptohandel og investering er ikke velegnet for alle. Du kan miste din hele kapital.

Våre artiklene er her å utdanne og gi inspirasjon til våre brukere/besøkende. Dette nettsetedet tilbyr ikke juridisk, finansiell eller noen annen form av rådgiving. Vi tilbyr ikke finansiell rådgiving eller sammenligning av meglere. Enhvert material som finnes på dette nettstedet skal ikke tolkes som juridisk eller faglig råd om hvordan du skal bestemme over bruk av kryptovaluta, investering eller handel..

Dette nettstedets innhold er angitt "som det er", uten noen garantier eller forsikringer. Vi vil gjøre en innsats å tilby nøyaktige informasjon, men vi er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller manglende innhold. Eksempler på vårt nettstedet er unike og uvanlige. Dine resultater vil variere avhengig av din erfaring, utholdenhet og innsats. Tidligere prestasjoner vil ikke garantere de same resultater i framtiden. Du erkjenner at du bruker enhver informasjon fra dette nettstedet på din egen risiko.

Vennligst vær oppmerksom på at krypto CFD-er er ikke regulert i Storbritannia. Storbritannias Financial Conduct Authority (FCA) har i henhold til PS 20/10 påbegynt med restriksjoner på salg, promotering og distribusjon av CFD-er på digitale eiendeler. Som en følge av det kan handlere utenfor Storbritannia ikke tilby CFD-er til investorer i Storbritannia.

Dine handelsresultater er ditt eget ansvar. Vår verktøy garanterer ikke at du vil oppnå de beste resultatene. Du skal alltid utføre omfattende undersøkelse for å forminske risikoen. Vi anbefaler på det sterkeste at du får uavhengig finansiell råd fra en lisensiert fagmann før du gjør noen som helst investering.

Tilhørende opplysninger

Noen av de lenkene som finnes på vårt nettsted vil lede til våre tredjepartspartnere. Tredjepartspartnere er firmaer som vi driver forretning med. Hvis du trykker eller bruker en tilknyttet lenke i våre artikler blir det mulig for oss å få provisjoner. Vi tillater ikke at dette påvirker vårt material og vi legger mye arbeid i våre markedsføringsstrategier.

Vi anbefaler på det sterkeste at du leser vilkår og betingelser på hvert nettsted du besøker før du fortsetter. Vi har ikke kontroll eller myndighet over et tredjeparts nettsted og påtar oss ikke noen ansvar for deres tjenester, innhold, retningslinjer eller praksis.

I dokumentet refererer uttrykk som "vi", "vår" eller "oss" til Immediate Edge nettstedet.

1. Bekreftelse

1.1. Vilkår og betingelser også referert til som "avtalen" er essensiell for bruken av dette nettstedet.

1.2. Brukerne bør lese og samtykke til disse betingelsene ved bruk av nettstedet.

1.3. Ved å bruke vårt nettsted og relaterte tjenester, inngår brukerne en juridisk bindende avtale.

1.4. Personer som bruker vårt nettsted må være av lovlig alder (18 år i denne avtalen).

2. Omfanget av avtalen

2.1. Avtalen skal gå foran alt.

2.2. Avtalen er et juridisk dokument som vil fungere som et referansepunkt for våre brukere.

2.3. Vi skal ikke betjene personer som ikke samtykker disse vilkårene og betingelsene. Vi forbeholder retten til å endre dette dokumentet ved behov og vil i så fall gi brukerne beskjed.

3. Tjenestevilkår

3.1 Generelle tjenester

3.2 Abonnementstjenester

3.3 Leverandør og tredjepartstjenester

4. Lisensbevilling

4.1 Ved registrering vil brukere bli gitt en enkel- og begrenset lisens for tilgang til tjenester på nettstedet.

4.2 Denne bevillingen er ikke-overførbar, og vi forbeholder retten til å trekke den etter eget skjønn.

4.3 Denne bevillingen gir ikke brukere tillatelse til å reprodusere eller rekonstruere innhold for kommersielle hensikter.

4.4 Bevillingen gir ikke tillatelse til å endre innholdet eller andre deler av nettstedet.

5. Eiendomsrett

5.1 Vi vil beholde og utøve eiendomsretten på innholdet på vårt nettsted. Brukere skal samtykke til å respektere våre rettigheter.

5.2 Brudd på disse rettighetene skal føre til sikkerhetstiltak, inkludert rettslige skritt.

5.3 Bruken skal systematisk eller på annen måte hente innhold fra nettstedet vårt for enhver intensjon.

6. Ansvarsfraskrivelse

Vi garanterer ikke at produkter eller tjenester du får fra oss eller våre tredjeparter imøtekommer din ønskede grad av ytelse.

Vi garanterer ikke at innholdet på vårt nettsted eller tredjeparter skal være fri for bugs og feil.

Vi garanterer ingen inntjening eller profitt, investering i kryptovaluta er en høyrisikoinvestering, basert på svingninger i markedet.

7. Ansvarsbegrensning

Vi påtar oss ikke noe ansvar overfor brukere eller tredjepart for skader forårsaket direkte, indirekte, tilfeldig, eller følgeskader.

Brukere frigjør oss og vår tredjepartstjeneste fra forpliktelser som oppstår ved uautorisert endring av din personlige informasjon.

Vi er ikke ansvarlige for nektelse av tjenesten på nettstedet vårt av våre tredjeparter.

8. Konfidensiell informasjon

Konfidensiell informasjon i dette dokumenter skal referere til informasjon som gjelder personopplysningene til en bruker.

Det inkluderer ikke-offentlig kunnskap, hentet fra en tredjepartspartner, og innhentet uten å bryte noen avsløringsavtale tredjeparten har med brukeren.

Det skal heller ikke inkludere informasjon utviklet uavhengig av oss uten å bryte tidligere konfidensialitet.

9. Skadesløsholdelse

Brukeren godtar å kompensere oss for eventuelle juridiske kostnader som oppstår på grunn av juridiske overtredelser fra deres side.

Brukeren skal kompensere oss for eventuelle juridiske kostnader for å forfølge eventuelle påståtte krenkelser som andre brukere eller bruk på nettstedet forårsaker.

10. Personvernerklæring

Personvernerlæringen på dette nettstedet regulerer bruk av personlig data av brukere.

Vi skal bruke denne dataen som forklart i personvernerklæringen.

For konflikt mellom personvernerklæringen og vilkår og betingelser, skal sistnevnte være gjeldende.

11. Lovvalg og sted

Disse vilkårene og betingelsene skal tolkes etter lovene som gjelder for erstatningsansvar, kontrakter og databeskyttelse.

I tilfelle eventuelle tvister, samtykker brukerne å forhandle med oss før man går til andre rettsmidler.

Koble deg til den beste megleren for din region ...