PROHLÁŠENÍ O SOUKROMÍ

1. Úvod

Pokud jde o naše klienty, návštěvníky stránek a čtenáře, bereme vaše soukromí vážně. V průběhu let jsme si vytyčili ušlechtilý cíl zajistit, abychom s vašimi osobními údaji (Osobní údaje) nakládali co nejprofesionálněji a zajistili, že zůstanou osobní. Můžete se spolehnout, že k ochraně vašich údajů vždy používáme nejnovější vyhovující opatření.

Na této stránce je přehledně a srozumitelně uvedeno prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Immediate Edge. Zde rozebíráme, jak jako správce údajů používáme vaše údaje na webu, abychom vám poskytli lepší uživatelský zážitek a zlepšovali své služby. Pokud to vyžaduje zákon, můžeme vaše údaje použít nebo zveřejnit.

Prohlášení o ochraně osobních údajů Immediate Edge může obsahovat širokou škálu terminologie, která má jedinečné definice týkající se různých oblastí online soukromí. V poslední části našeho prohlášení o ochraně osobních údajů najdete praktický slovníček vysvětlující tyto zajímavé pojmy.

Immediate Edge má rovněž právo upravit, doplnit nebo změnit toto prohlášení o ochraně osobních údajů bez předchozího upozornění. Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, neváhejte se obrátit na člena týmu.

2. Co děláme s vašimi osobními údaji?

Co jsou to vlastně osobní údaje?

Zjednodušeně řečeno, osobní údaje představují řadu soukromých informací o jednotlivci. Zahrnují širokou škálu jedinečných informací o osobě, od jména a adresy bydliště až po fotografie a průkazy totožnosti vydané vládou, jako jsou například cestovní pasy.

Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme a zpracováváme?

Při používání Immediate Edge můžete očekávat, že budeme shromažďovat dvě formy osobních údajů: Osobně identifikovatelné údaje (PII) a neosobně identifikovatelné údaje (Non-PII). Tyto informace od vás můžeme shromažďovat prostřednictvím následujících forem:

(a) Informace, které nám poskytnete: Osobní údaje, které nám poskytnete, když nás požádáte o informace nebo vyplníte (kontaktní) formuláře na našich webových stránkách.

(b) Informace týkající se vašeho používání našich webových stránek: Informace o vašem používání našich webových stránek, které získáváme ze služby Google Analytics.

(c) Korespondence: Když nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu, kontaktních formulářů apod., můžeme naši konverzaci s vámi uložit.

Kdo je správce údajů a proč osobní údaje shromažďujeme?

Immediate Edge je správcem údajů, pokud jde o vaše osobní údaje, které jsou shromažďovány při používání těchto stránek. O způsobu zpracování vašich osobních údajů tedy rozhoduje Immediate Edge.

Celkově existují čtyři hlavní právní důvody, proč se Immediate Edge jako správce údajů rozhodl zpracovávat vaše osobní údaje. Vysvětlíme vám je:

(a) Plnění smlouvy: Jedná se o situaci, kdy jsou vaše osobní údaje ze zákona vyžadovány pro vytvoření nebo plnění části právní smlouvy mezi vámi a Immediate Edge.

(b) Souhlas: V případě, že souhlasíte s použitím svých osobních údajů.

(c) Právní povinnost: Pokud je použití vašich osobních údajů nezbytné k tomu, abychom splnili naše právní povinnosti podle právních předpisů EU;

(d) Oprávněný zájem: Immediate Edge používá vaše osobní údaje k dosažení oprávněného zájmu a naše důvody pro takový postup mají přednost před uznávanými právy na ochranu údajů.

Jak Immediate Edge používá vaše osobní údaje?

Správce údajů (Immediate Edge) bude vaše osobní údaje používat pro následující účely:

(a) Pro komunikaci a registraci: Pokud se na Immediate Edge obrátíte prostřednictvím kontaktního formuláře nebo jiným způsobem, použijeme vámi poskytnuté informace k tomu, abychom vyhověli vašim požadavkům a dotazům.

(b) Pro propagaci Immediate Edge: Když nám poskytnete svůj souhlas, Immediate Edge vás může oslovit, aby s vámi sdílel různé relevantní příležitosti ve formě propagačních materiálů, marketingových novinek nebo důležitých novinek týkajících se Immediate Edge.

(c) Zlepšení zabezpečení a zvýšení uživatelského komfortu na webových stránkách Immediate Edge: Abychom zvýšili naši bezpečnost a poskytli vám lepší uživatelský zážitek při používání našich webových stránek, můžeme použít vaše osobní údaje, které se týkají vašeho používání našich webových stránek.

Co jsou to soubory cookie a jak je používáte?

O cookies jste již pravděpodobně slyšeli. Vysvětlíme vám, jak fungují. Soubor cookie je v podstatě malý textový soubor, který je odeslán do zařízení, které používáte, ať už je to notebook, počítač nebo chytrý telefon. Tímto způsobem umožňuje webové stránce rozpoznat zařízení, které používáte, jako jedinečné.

Soubory cookie používáme na Immediate Edge proto, abychom vám poskytli lepší uživatelský zážitek a umožnili efektivní fungování webových stránek. Pokud si přejete soubory cookie odstranit, můžete tak učinit prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Uvědomte si však, že to může mít negativní vliv na vaše zkušenosti s používáním webových stránek. V některých případech to může způsobit nepoužitelnost webových stránek.

Na stránkách Immediate Edge používáme následující typy souborů cookie:

(a) Funkční soubory cookie: Funkční soubory cookie jsou nejčastěji používané soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek. Bez jejich použití bude hladký chod webových stránek značně ovlivněn.

(b) Google Analytics: Tento software umožňuje správcům webových stránek získat zásadní přehled o návštěvnosti jejich webových stránek a zlepšit celkový zážitek. Immediate Edge má se společností Google uzavřenou závaznou dohodu, což znamená, že společnost Google nemůže vidět ani využívat žádné údaje shromážděné pomocí těchto souborů cookie.

(c) Soubory cookie třetích stran: Tuto formu online souborů cookie umisťují na naše stránky třetí strany, často prostřednictvím affiliate odkazů.

Pokud si přejete změnit své předvolby pro soubory cookie, sestavili jsme pro vás praktický seznam odkazů na stránky na základě celosvětově nejpoužívanějších prohlížečů.

Webový prohlížeč Chrome najdete na této stránce společnosti Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050.

Pro webový prohlížeč Internet Explorer navštivte tuto stránku společnosti Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835.

Pro webový prohlížeč Firefox navštivte tuto stránku od Mozilly: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-store.

Pro webový prohlížeč Safari navštivte tuto stránku od společnosti Apple: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac.

Pro jakýkoli jiný webový prohlížeč navštivte oficiální webové stránky svého prohlížeče.

Kde jsou vaše osobní údaje uloženy?

Při používání našich stránek neukládáme žádné shromážděné osobní údaje.

Immediate Edge nemá vaše osobní údaje k dispozici. Někdy však můžeme spolupracovat s poskytovateli služeb třetích stran, kteří na naši žádost zpracovávají vaše osobní údaje. To podléhá smlouvám o zpracování údajů a vaše osobní údaje nebudou sdíleny bez vašeho souhlasu a žádosti Immediate Edge.

Jak Immediate Edge chrání mé osobní údaje?

Immediate Edge vyvinula odpovídající bezpečnostní úsilí na ochranu osobních údajů svých klientů. Tato ochranná opatření se liší podle typu a množství osobních údajů. Přístup k vašim osobním údajům je omezen a je zpřístupněn výhradně těm, kteří tyto údaje potřebují pro základní účely.

Pokud je Immediate Edge legitimně odhodlána odhalit osobní údaje, ať už se jedná o vymáhání práva nebo podobné, uvedený správce údajů bude povinen vyhovět. Společnost Immediate Edge bude neustále vyhodnocovat požadavky takových orgánů, aby zjistila, zda je vystavení riziku legitimním předpokladem, a odhalí pouze tolik osobních údajů, kolik je nezbytné pro splnění našich zákonných nezbytností.

Jak dlouho uchováváte mé osobní údaje?

Immediate Edge neuchovává vaše osobní údaje déle, než se očekává z důvodu, proč byly získány. Neneseme odpovědnost za informace sdílené prostřednictvím internetových fór nebo prostřednictvím třetích stran.

3. Jaká jsou vaše práva?

Pokud jde o vaše osobní údaje, máte celou řadu práv. Některá z nich jsou podrobně popsána níže:

(a) Přístup subjektu: Máte právo na přístup ke všem svým osobním údajům, které má Immediate Edge pod kontrolou.

(b) Náprava: Můžete požádat o úpravu svých osobních údajů, pokud jsou nějakým způsobem nepřesné.

(c) Vymazání: Na požádání můžete požádat, aby Immediate Edge za určitých okolností odstranil všechny vaše osobní údaje. Pokud se na tom dohodnete, Immediate Edge osloví také správce údajů třetích stran a požádá je, aby vaší žádosti vyhověli.

(d) Přenositelnost: můžete požádat, aby Immediate Edge předal vaše osobní údaje třetí straně podle vašeho výběru.

(e) Podat stížnost: Můžete vznést problém nebo stížnost týkající se našeho používání vašich osobních údajů u kteréhokoli příslušného regulačního orgánu v zemi vašeho bydliště. Přitom se budete muset odkázat na příslušné místní zákony na ochranu údajů.

Kromě toho mají uživatelé Immediate Edge za určitých okolností také následující právo:

Odvolat jakýkoli souhlas, pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu.

Vznést námitku proti jakémukoli zpracování osobních údajů odůvodněném společností Immediate Edge na základě zákonných důvodů oprávněného zájmu, pokud důvody společnosti Immediate Edge pro zpracování vašich osobních údajů tímto způsobem nepřevažují nad vašimi právy na ochranu údajů.

4. Definované pojmy

V zákonech o ochraně osobních údajů se používá několik specifických pojmů. V závěrečné části tohoto oddílu o ochraně osobních údajů je plánujeme všechny jasně definovat:

Správce údajů: Jedná se o zákonem určenou osobu nebo subjekt, který samostatně nebo ve spolupráci s jinými osobami/subjekty rozhoduje o účelech a prostředcích kontroly a zpracování osobních údajů.

Osobní údaje: Jedná se o jakékoli informace týkající se právně identifikovatelné osoby. Mohou to být například jména, adresy, fotografie, státem vydané dokumenty, jako jsou pasy nebo řidičské průkazy, finanční záznamy, e-maily, jiná osobní korespondence a smlouvy.

Zpracování osobních údajů: Používá se pro jakoukoli operaci nebo sled operací s osobními údaji. Může jít o shromažďování, zaznamenávání, ukládání, uspořádání, aktualizaci, šíření, vyhledávání, doplňování/úpravu, slučování, propojování, blokování, výmaz a likvidaci osobních údajů.

Spojujeme vás s nejlepším makléřem pro váš region...