Általános Szerződési Feltételek

Ez az általános szerződési feltételek a weboldal használatát szabályozó dokumentum jelen weboldal felhasználói számára.

A dokumentumban a "mi", "mi" vagy "miénk" kollektív kifejezések az Immediate Edge weboldalra vonatkoznak.

1. Megállapítások

1.1. Az általános szerződési feltételek, a továbbiakban “Megállapodás” elengedhetetlenek a weboldal használatához.

1.2. A felhasználóknak ezt el kell olvasniuk és el kell fogadniuk, amikor a webhelyet használják.

1.3. Honlapunk és a kapcsolódó szolgáltatások használatával a felhasználók jogilag kötelező érvényű megállapodást létesítenek.

1.4. A Weboldalunkat használó személyeknek nagykorúnak kell lenniük (a jelen Megállapodás vonatkozásában 18 évesnek).

2. A megállapodás hatálya

2.1. A megállapodás összességében elsőbbséget élvez.

2.2. A Megállapodás egy jogi dokumentum, amely hivatkozási pontként szolgál felhasználóink számára.

2.3. Nem biztosítjuk a szolgáltatást olyan személyek részére, akik nem fogadják el ezeket a feltételeket. Fenntartjuk a jogot, hogy szükség esetén módosítsuk e dokumentumot, és ennek megfelelően értesítjük a felhasználókat is.

3.Szolgáltatási feltételek

3.1 Általános szolgáltatások

3.2 Előfizetéses és feliratkozáshoz kapcsolódó szolgáltatások

3.3 Vendor- és harmadik féltől származó szolgáltatások

4. Engedély megadása

4.1 A regisztrációval a felhasználók egyszeri és korlátozott engedélyt kapnak a Weboldal szolgáltatásaihoz történő hozzáféréshez.

4.2 Ez a támogatás nem átruházható, és fenntartjuk a jogot arra, hogy saját belátásunk alapján visszavonjuk azt.

4.3 Ez az engedély nem ad felhatalmazást a felhasználóknak a tartalom kereskedelmi célú reprodukálására vagy megmásítására.

4.4 Az engedély nem ad jogosultságot a weboldal tartalmának vagy bármely más részének megváltoztatására.

5. Tulajdonosi jogok

5.1 Mi rendelkezünk és gyakoroljuk a honlapunkon található tartalom tulajdonosi jogait. A felhasználók vállalják, hogy tiszteletben tartják tulajdonosi jogainkat.

5.2 E jogok bármilyen megsértése biztonsági intézkedéseket von maga után, beleértve a jogi lépések megtételét is.

5.3 A felhasználó semmilyen szándékkal nem tölthet le szisztematikusan vagy más módon tartalmat a weboldalunkról.

6.Jogi nyilatkozat

Nem garantáljuk, hogy a tőlünk vagy harmadik féltől kapott termékek vagy szolgáltatások megfelelnek az Ön által kívánt teljesítményszintnek.

Nem garantáljuk, hogy a weboldalunkon található tartalom vagy a harmadik felek tartalma hibátlan.

Nem garantálunk semmilyen jövedelmet vagy nyereséget, mivel a kriptopénzbe való befektetés a piac volatilitása miatt magas kockázatú befektetés.

7. Korlátolt Felelősség

Nem vállalunk felelősséget a felhasználókkal vagy harmadik felekkel szemben a közvetlenül, közvetve, véletlenül vagy valami következményeként okozott károkért.

A felhasználók felmentenek minket és harmadik fél szolgáltatóinkat a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatásából eredő felelősség alól.

Nem vállalunk felelősséget harmadik fél által a weboldalunkon történő szolgáltatásának megtagadásáért.

8. Bizalmas információk

A bizalmas információk alatt ebben a dokumentumban olyan információk értendők, amelyek a felhasználó személyes adataira vonatkoznak.

Nem tartoznak ide a harmadik féltől származó nyilvános információk, amelyekhez a harmadik fél és a felhasználó közötti megállapodás megsértése nélkül jutottak hozzá.

Nem tartoznak ide olyan információk sem, amelyeket függetlenül, a felhasználói titoktartás megsértése nélkül generáltunk.

9. Kártalanítás

A felhasználó vállalja, hogy kártalanít minket minden olyan jogi költségért, amely az általa elkövetett jogszabálysértések miatt merül fel.

A felhasználók megtérítenek minden jogi költséget, amelyek a más felhasználók által elkövetett állítólagos jogsértések vagy a weboldal használata miatt merülnek fel.

10. Adatvédelmi Szabályzat

A weboldal Adatvédelmi Szabályzata határozza meg a felhasználók személyes adatainak kezelését.

Ezen adatokat az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint használjuk fel.

Az Adatvédelmi Szabályzat és az Általános Szerződési Feltételek közötti ellentmondás esetén az utóbbi rendelkezés az irányadó.

11. A jog és helyszín kiválasztása

Ezeket az Általános Szerződési Feltételeket a jogellenes károkozásra, szerződésre, és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell értelmezni.

Bármilyen vita esetén a Felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy egyeztetést folytatnak velünk, mielőtt más jogorvoslathoz folyamodnának.

Csatlakozás a régió legjobb brókeréhez...