Adatvédelmi Irányelvek

A jelen Adatvédelmi Szabályzat bemutatja, hogy az Immediate Edge milyen módon gyűjti és dolgozza fel a weboldalunk felhasználói által velünk megosztott személyes adatokat. Csak a weboldalunk működéséhez szükséges minimális adatokat gyűjtjük és kezeljük, amelyeket a szolgáltatásaink teljesítéséhez fűződő jogos érdekünk vezérel, tiszteletben tartva az összes vonatkozó adatvédelmi jogszabályt.

Bevezetés

Ez az oldal világosan és alaposan részletezi az Immediate Edge adatvédelmi irányelveit. Itt fejtjük ki, hogy az Immediate Edge, mint adatkezelő, hogyan használja fel az Ön adatait a webhelyen, hogy jobb felhasználói élményt nyújtson Önnek és javítsa szolgáltatásaink minőségét. Ha a törvény előírja, felhasználhatjuk vagy nyilvánosságra hozhatjuk az Ön adatait a jelen Adatvédelmi Szabályzatban később részletezett módokon.

A Személyes Adatoktól az Adatkezelőig számos jogi kifejezést használunk ebben az Immediate Edge Adatvédelmi Szabályzatban. E dokumentum alkalmazásában ezek a kifejezések az alábbiakban megadott meghatározások szerint értendők:

Adatkezelő: Az a jogilag kijelölt személy vagy szervezet, aki egyedül vagy más személyekkel vagy szervezetekkel együtt dönt a Személyes Adatok ellenőrzésének és feldolgozásának céljairól és eszközeiről. Jelen esetben az Immediate Edge az Adatkezelő.

Személyi adatok: Ez minden olyan információ, amely egy jogilag azonosítható személyre vonatkozik, azaz olyan személyre, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy olyan egyedileg azonosító tényező, mint a név, személyazonosító igazolvány, cím (fizikai és IP-cím) vagy más, a személy fizikai, szellemi, demográfiai, gazdasági, kulturális, társadalmi vagy egyéb hátterével kapcsolatos kritérium alapján. Ilyen Személyes Adatok lehetnek például nevek, címek, fényképek, kormányzati dokumentumok, például útlevelek vagy jogosítványok, pénzügyi nyilvántartások, e-mailek, egyéb személyes levelezés, szerződések és egyéb adatok. Ez a Személyes Adatok meghatározása a GDPR 4. cikkének (1) bekezdése szerint történik, amely a Személyes Adatok védelmével foglalkozik.

Személyes Adatok feldolgozása: Ez a kifejezés a Személyes Adatokkal kapcsolatos bármely művelet vagy műveletsorozat lefedésére szolgál. Ide tartozhat a Személyes Adatok gyűjtése, rögzítése, tárolása, rendszerezése, frissítése, terjesztése, visszakeresése, javítása, módosítása, egyesítése, összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

GDPR: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

Hogyan Gyűjtjük a Személyes Adatokat?

Az Immediate Edge használata során számíthat arra, hogy kétféle személyes adatot gyűjtünk: Személyesen azonosítható adatok (PII) és nem személyesen azonosítható adatok (nem-PII). Ezekre az információkra az Immediate Edge működéséhez és ahhoz van szükség, hogy szolgáltatásokat tudjunk nyújtani Önnek, és a következő formákban gyűjthetjük be Öntől:

(a) Az Ön által megadott információk: Személyes Adatok, amelyeket Ön beleegyezésével ad meg nekünk, amikor információt kér tőlünk, vagy kitölti a weboldalunkon található (kapcsolatfelvételi) űrlapokat. A weboldal bármelyik űrlapjának kitöltése vagy a szolgáltatásaink igénylése az Ön tájékozott, szabadon adott beleegyezését jelenti az űrlapokon megadott vonatkozó Személyes adatok gyűjtéséhez.

(b) A weboldalunk Ön általi használatára vonatkozó információk: A Google Analytics és más sütik által kapott demográfiai, viselkedési és egyéb statisztikák a weboldalunk Ön általi használatáról. Ezeket az adatokat más felhasználóinkra vonatkozó információkkal együtt használjuk fel, hogy ne egyének, hanem különböző fogyasztói csoportokat azonosítsunk.

(c) Levelezés: Amikor Ön e-mailben, kapcsolatfelvételi űrlapokon stb. keresztül kapcsolatba lép velünk, tárolhatjuk az Önnel folytatott beszélgetésünket, vagy összegyűjthetjük az Ön elérhetőségi adatait, hogy válaszolhassunk a megkeresésére. Mindazonáltal a kérésének teljesítése vagy az Immediate Edge alapvető működése szempontjából irreleváns adatokat nem dolgozzuk fel.

Miért Gyűjtünk Személyes Adatokat?

Az Immediate Edge-nek szüksége van az Ön Személyes Adatainak egy részére annak érdekében, hogy rendeltetésszerűen működjön, és képes legyen a weboldalunkon hirdetett szolgáltatásokat nyújtani, valamint jobban megértse weboldalunk teljesítményét és javítsa tartalmunkat. Összességében négy elsődleges jogi ok van, amiért az Immediate Edge mint Adatkezelő úgy dönt, hogy feldolgozza az Ön Személyes Adatait, amelyek összhangban vannak a Személyes Adatok gyűjtésére és feldolgozására vonatkozó valamennyi alkalmazandó jogszabállyal, és tiszteletben tartják a felhasználó adatvédelmi jogait:

(a) Szerződés teljesítése: Ez az, amikor az Ön Személyes Adatai jogilag szükségesek az Ön és az Immediate Edge közötti jogi szerződés létrehozásához vagy részévé tételéhez.

(b) Egyetértés: Ez az az eset, amikor Ön a Személyes Adatait különböző egyéb okokból, kifejezett, tájékozott beleegyezéssel adta meg.

(c) Jogi kötelezettség: Amennyiben az Ön személyes adatainak felhasználása szükséges ahhoz, hogy eleget tegyünk az uniós és más alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerinti jogi kötelezettségeinknek.

(d) Jogosult érdek: Az Immediate Edge jogos érdekből használja fel az Ön Személyes Adatait, és az erre vonatkozó indokaink elsőbbséget élveznek az elismert adatvédelmi jogokkal szemben, kivéve azokat az eseteket, amikor az érintett szabadságai és jogai meghaladják az Immediate Edge jogos érdekeit.

Vegye figyelembe, hogy az Immediate Edge nem tárolja a felhasználói adatokat saját szerverein, mivel nem Adatfeldolgozó. Miután a felhasználó fiókot hoz létre nálunk, és kifejezett hozzájárulását adja, az adatait elküldjük az egyik harmadik fél partnerünknek, aki az Adatfeldolgozó szerepét tölti be.

Az adatfeldolgozással kapcsolatos minden kérdést és aggályt az Adatfeldolgozónak kell feltennie, ebben az esetben az Önhöz az Immediate Edge regisztráció után hozzárendelt harmadik fél közvetítőnek.

Hogyan Működik az Immediate Edge és Hogy Használja fel az Ön Személyes Adatait?

Az Adatkezelő (Immediate Edge) az Ön Személyes Adatait a következő szükséges célokra használja fel:

(a) Közlés és nyilvántartásba vétel: Ahol Ön kapcsolatba lép az Immediate Edge -el, egy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül vagy más módon -, az Ön által megadott információkat felhasználjuk, hogy eleget tegyünk az Ön kéréseinek és kérdéseinek. Az Ön által ily módon megadott minden adatot az Ön kifejezett és tájékozott beleegyezésével adjuk meg.

(b) Az Immediate Edge előléptetések esetében: Ha hozzájárulását adja, a Immediate Edge kapcsolatba léphet Önnel, hogy különböző releváns lehetőségeket osszon meg Önnel promóciós anyagok, marketingfejlesztések vagy az Immediate Edge -re vonatkozó fontos hírek formájában.

(c) Biztonsági fejlesztések és a felhasználói élmény növelése az Immediate Edge weboldalon: Annak érdekében, hogy növeljük biztonságunkat és jobb felhasználói élményt nyújtsunk Önnek a webhelyünk használata során, felhasználhatjuk az Ön Személyes Adatait, mivel azok a webhelyünk használatához kapcsolódnak.

Mik Azok a Sütik, és Hogyan Használjuk Őket?

Valószínűleg már hallott a sütikről. Hadd magyarázzuk el röviden, hogyan működnek. Alapvetően a süti egy kis szöveges fájl, amelyet a weboldalunk eléréséhez használt eszközre küldünk, legyen az laptop, számítógép vagy okostelefon. Ezáltal lehetővé teszi az Immediate Edge számára, hogy az Ön által használt eszközt egyedinek ismerje fel, és az oldalunkra való későbbi visszatérésekor azonosítsa Önt.

Azért használunk sütiket az Immediate Edge oldalon, hogy jobb felhasználói élményt nyújtsunk Önnek, és lehetővé tegyük a weboldal hatékony működését. Ha el kívánja távolítani a sütiket, ezt a böngészője beállításain keresztül teheti meg. Ne feledje azonban, hogy ez negatívan befolyásolhatja a weboldal használatának élményét. Bizonyos esetekben a weboldal használhatatlanná válhat.

A következő típusú sütiket használjuk az Immediate Edge oldalon:

(a) Funkcionális sütik: A funkcionális sütik elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy weboldal rendeltetésszerűen működjön. Ezek használata nélkül a weboldal zavartalan működése komolyan sérül, és egyes szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.

(b) Google Analytics: Ez a szoftver lehetővé teszi a webadminok számára, hogy fontos betekintést nyerjenek a weboldaluk forgalmába, és javítsák az általános felhasználói élményt. Az Immediate Edge kötelező érvényű megállapodást kötött a Google-lal, ami azt jelenti, hogy a Google nem láthatja vagy használhatja fel az ezekkel a sütikkel gyűjtött adatokat saját céljaira.

(c) Harmadik féltől származó sütik: Az online sütik ezen formáját harmadik fél közvetítők helyezik el oldalunkon, gyakran partneri linkeken keresztül.

Ha meg kívánja változtatni a süti beállításait, összeállítottunk egy praktikus listát azokról az oldalakról, amelyeken ezt megteheti a világszerte legelterjedtebb böngészők alapján.

A Chrome webböngészőhöz látogasson el a Google ezen oldalára: https://support.google.com/accounts/answer/32050.

Az Internet Explorer vagy Edge böngészőhöz látogasson el a Microsoft alábbi oldalára: https://support.microsoft.com/kb/278835.

A Firefox webböngészővel kapcsolatban látogasson el a Mozilla erre az oldalára: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-store.

A Safari webböngészővel kapcsolatban látogasson el az Apple ezen oldalára: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac.

Kérjük, látogasson el a webböngésző hivatalos weboldalára bármely más webböngészőhöz.

Hol tárolják az Ön Személyes Adatait?

Webhelyünk használata során csak az Immediate Edge megfelelő működéséhez szükséges minimális adatot gyűjtjük. Az összegyűjtött személyes adatokat nem tároljuk a szervereinken.

Az Immediate Edge nem tárolja az Ön Személyes Adatait. Időnként azonban kapcsolatba léphetünk harmadik fél szolgáltatókkal, akik kérésünkre feldolgozzák az Ön Személyes Adatait. Ez adatfeldolgozási megállapodások hatálya alá tartozik, és az Ön Személyes Adatait nem osztjuk meg az Ön hozzájárulása és az Immediate Edge kérése nélkül.

A harmadik felek, akiknek esetleg továbbítjuk az Ön adatait, olyan harmadik fél pénzügyi brókerek, akik betartják a GDPR-t és más vonatkozó adatvédelmi törvényeket. Az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül az Ön Személyes Adatait nem osztjuk meg velük.

Az Ön érdekében ajánlott, hogy figyelmesen olvassa el a megbízott bróker saját adatvédelmi szabályzatát, hogy megtudja, hogyan gyűjtik és dolgozzák fel a felhasználói adatokat.

Hogyan védi az Immediate Edge a Személyes Adataimat?

Az Immediate Edge megfelelő biztonsági erőfeszítéseket tett ügyfelei Személyes Adatainak védelme érdekében. Ezek a védelmi intézkedések a szóban forgó Személyes Adatok típusától és mennyiségétől függően változnak. Az Ön Személyes Adataihoz való hozzáférés korlátozott, és kizárólag csak a minimális személyzet számára kerül feltárásra, amely alapvető célokból, például az Ön által az Immediate Edge -től kért szolgáltatások teljesítésének biztosítása érdekében igényli az adatokat. Minden alkalmazottunkat szigorú titoktartási megállapodások kötik, és az Ön hozzájárulása nélkül nem adják ki az Ön adatait.

Ha az Immediate Edge jogszerűen elkötelezett a Személyes Adatok feltárása iránt, akár bűnüldözési, akár hasonló célból, az említett Adatkezelő köteles megfelelni. Kellően tájékoztatjuk a felhasználót, és beszerezzük a hozzájárulását, ha egy harmadik fél jogos okokból hozzáférést kér a Személyes Adataihoz. Az Immediate Edge folyamatosan értékeli az ilyen szervek által benyújtott igényeket annak megállapítására, hogy a kitettség jogos előfeltétel-e, és csak annyi Személyes Adatot tár fel, amennyi a törvényes szükségleteink teljesítéséhez elengedhetetlen.

Az Ön Személyes Adataihoz hozzáférő egyéb felek közé tartoznak azok az Adatfeldolgozók, akikkel az Immediate Edge köteles együttműködni. Az ügyfeleinket összekötő harmadik fél közvetítőkön kívül a tárhelyszolgáltatónknak jogi alapja van arra, hogy a weboldalunk karbantartásához szükséges technikai követelményként összegyűjtse felhasználóink egyes adatait. A Személyes Adatok harmadik felekkel történő megosztása az összes vonatkozó adatvédelmi törvénynek megfelelően, hozzájárulással történik, és nem sérti az ügyfelek jogait és szabadságait.

Mennyi Ideig Őrzi meg a Felhasználók Személyes Adatait?

Az Immediate Edge nem tárolja az Ön Személyes Adatait tovább, mint ameddig az a cél, amelyhez azokat megszerezték, megköveteli. Mindazonáltal nem vállalunk felelősséget az internetes fórumokon vagy harmadik fél által megosztott információkért.

Mik az Ön Jogai?

Személyes Adataival kapcsolatban a GDPR és más vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályok által biztosított jogok széles skálája illeti meg Önt. Ezeket az alábbiakban részletezzük:

(a) Az érintettek hozzáférése: Ön jogosult hozzáférni az Immediate Edge ellenőrzése alatt álló bármely személyes adatához.

(b) Helyesbítés: Ha személyes adatai valamilyen módon pontatlanok, kérheti azok kiigazítását.

(c) Törlés: Kérheti, hogy az Immediate Edge bizonyos körülmények között törölje az összes Személyes Adatait. Ha ebben megállapodnak, az Immediate Edge a harmadik fél adatkezelőket és adatfeldolgozókat is megkeresi, akiknek másolatai lehetnek az Ön adatairól, és értesíti őket a kéréséről.

(d) hordozhatóság: kérheti, hogy az Immediate Edge továbbítsa Személyes Adatait egy Ön által választott harmadik félnek.

(e) Panaszt tesz: Személyes Adatainak felhasználásával kapcsolatos kérdését vagy panaszát a lakóhelye szerinti ország bármely illetékes szabályozó hatóságánál felvetheti. Ennek során a vonatkozó helyi adatvédelmi törvényekre kell hivatkoznia.

(f) Korlátozás: Ön jogosult kérni, hogy az Adatkezelő bizonyos körülmények között, például egy panasz benyújtását követő hivatalos jogvita során korlátozza az Ön adataihoz való hozzáférést és azok feldolgozását.

Ezenkívül az Immediate Edge felhasználóknak joguk van a következőkre is:

  • Visszavonja a hozzájárulást, amennyiben a Személyes Adatok feldolgozása hozzájáruláson alapul.
  • Tiltakozhat az Immediate Edge által a jogos érdekek alapján indokolt Személyes Adatok feldolgozása ellen, kivéve, ha bizonyíthatóan az Immediate Edge indokai az Ön Személyes Adatainak ilyen módon történő feldolgozására meghaladják az Ön adatvédelmi jogait.
  • Tartalmi Módosítások

    Az Immediate Edge fenntartja a jogot, hogy a felhasználó előzetes értesítése nélkül kiigazítsa, kiegészítse vagy módosítsa a weboldal(ak) minden tartalmát, beleértve ezt az Adatvédelmi Szabályzatot is. Minden módosítás a weboldalunkon való közzétételt követően azonnal hatályba lép. Az ügyfélnek kellő körültekintéssel kell eljárnia, és tájékozódnia kell az Immediate Edge és annak minden aloldalán található tartalom bármely változásáról. Amennyiben továbbra is használja weboldalunkat, úgy értelmezzük, hogy beleegyezik a végrehajtott változtatásokba.

    Ha bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal a megfelelő űrlapon vagy e-mailben.