Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen illustrerer hvordan Immediate Edge samler inn og behandler personopplysninger som brukere av nettstedet vårt deler med oss. Vi samler bare inn og behandler minimumsdata som kreves for at nettstedet vårt skal fungere, basert på vår legitime interesse for å oppfylle tjenestene våre, og respekterer all gjeldende personvernlovgivning.

Innledning

Denne siden gir en klar og grundig beskrivelse av Immediate Edges personvernerklæring. Her dekonstruerer vi hvordan Immediate Edge, som datakontrollør, bruker dine data på nettstedet for å gi deg en bedre brukeropplevelse og forbedre kvaliteten på våre tjenester. Når loven krever det, kan vi bruke eller videreformidle dataene dine på måter som er nærmere utarbeidet senere i disse retningslinjene for personvern.

Fra Personopplysninger til Datakontrollør, er det en rekke juridiske begreper som brukes i denne Immediate Edge-personvernerklæringen. I dette dokument skal begrepene forstås i samsvar med definisjonene nedenfor:

Datakontrollør: Dette er den juridisk utnevnte personen eller enheten som, alene eller i partnerskap med andre personer eller enheter, bestemmer formål for og midler for å kontrollere og behandle personopplysninger. I dette tilfellet er Immediate Edge datakontrolleren.

Personopplysninger: Dette er informasjon som er relatert til en juridisk identifiserbar person, som betyr at noen kan identifiseres direkte eller indirekte ved bruk av en unik identifiseringsfaktor som navn, ID, adresse (både fysisk og IP), eller andre kriterier som er relatert til noens fysiske, mentale, demografiske, økonomiske, kulturelle, sosiale eller andre bakgrunner. Disse Personopplysningene kan inneholde ting som navn, adresser, fotografier, statlige dokumenter som pass eller førerkort, økonomiske registre, e-post, annen personlig korrespondanse, kontrakter og mer. Denne definisjonen av personopplysninger er i henhold til artikkel 4 nr. 1 i GDPR, som omhandler beskyttelse av personopplysninger.

Behandling av personopplysninger: Dette brukes til å dekke enhver operasjon eller sekvens av operasjoner rundt personopplysninger. Dette kan omfatte innsamling, registrering, lagring, organisering, oppdatering, formidling, gjenfinning, endring, sammenslåing, kobling, blokkering, sletting og ødeleggelse av personopplysninger.

GDPR: EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger og om oppheving av direktiv 95/46/EF.

Hvordan samler vi inn personopplysninger?

Når du bruker Immediate Edge, kan du forvente at vi samler inn to former for personopplysninger: Personlig identifiserbar informasjon (PII) og ikke-personlig identifiserbar informasjon (ikke-PII). Denne informasjonen er nødvendig for at Immediate Edge skal fungere, og for at vi skal kunne levere tjenester til deg, og den kan samles inn fra deg via følgende metoder:

(a) Opplysninger som du gir oss: Personopplysninger som du har gitt oss ved å be om informasjon fra oss eller fylle ut (kontakt) skjemaer på vår nettside. Å fylle ut noen av nettstedskjemaene eller søke om våre tjenester utgjør ditt informerte, fritt gitte samtykke til vår innsamling av de respektive personopplysningene gitt i disse skjemaene.

(b) Informasjon om din bruk av nettstedet vårt: demografisk, atferdsmessig og annen statistikk om din bruk av nettstedet vårt som vi mottar fra Google Analytics og andre informasjonskapsler. Disse dataene brukes sammen med informasjon om våre andre brukere for å identifisere ulike forbrukergrupper i stedet for enkeltpersoner.

(c) Korrespondanse: Når du kontakter oss via e-post, kontaktskjemaer og så videre, kan vi lagre vår samtale med deg, eller samle inn din kontaktinformasjon slik at vi kan svare på din forespørsel. Likevel vil ikke data som er irrelevante for oppfyllelsen av forespørselen din eller den grunnleggende funksjonen til Immediate Edge, bli behandlet.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger?

Immediate Edge krever noen av dine personlige data for å fungere som planlagt og kunne levere tjenestene som annonseres på nettstedet vårt, samt for å bedre forstå ytelsen til nettstedet vårt og forbedre innholdet vårt. Generelt er det fire primære juridiske grunner til at Immediate Edge som behandlingsansvarlig bestemmer seg for å behandle dine personopplysninger, noe som er i samsvar med all gjeldende lovgivning om innsamling og behandling av personopplysninger, og respekterer brukerens rettigheter med hensyn til databeskyttelse:

(a) Kontraktytelse: Dette er når personopplysningene dine er lovpålagt for å opprette eller oppfylle en del av en juridisk kontrakt mellom deg og Immediate Edge.

(b) Samtykke: Dette er når du har gitt dine personopplysninger av forskjellige andre grunner med uttrykkelig, informert samtykke.

(c) Juridisk forpliktelse: Når bruken av dine personopplysninger er nødvendig for at vi skal oppfylle våre juridiske forpliktelser i henhold til EU og andre gjeldende personvernlover.

(d) Legitim interesse: Immediate Edge bruker dine personopplysninger for å oppnå en legitim interesse, og våre grunner til å gjøre det er bestemt å ta forrang over anerkjente rettigheter til databeskyttelse, unntatt i tilfeller der den registrertes friheter og rettigheter oppveier de legitime interessene til Immediate Edge.

Vær oppmerksom på at Immediate Edge ikke lagrer brukerdata på sine proprietære servere, da det ikke er dataprosessoren. Når en bruker oppretter en konto hos oss og gir sitt uttrykkelige samtykke, sender vi dataene til en av våre tredjepartspartnere, som fungerer som databehandler.

Alle spørsmål og bekymringer angående databehandling må rettes til databehandleren, i dette tilfellet tredjepartsmegleren som er tildelt deg etter registrering hos Immediate Edge.

Hvordan bruker Immediate Edge dine personlige data?

Datakontrolleren (Immediate Edge) vil bruke dine personlige data til følgende nødvendige formål:

(a) For kommunikasjon og registrering: Uansett hvor du henvender deg til Immediate Edge, via et kontaktskjema eller på annen måte, vil vi bruke informasjonen du oppgir for å imøtekomme dine forespørsler og forespørsler. Alle data du oppgir på denne måten, gis med ditt uttrykkelige og informerte samtykke.

(b) For kampanjer på Immediate Edge: Når du gir oss ditt samtykke, kan Immediate Edge kontakte deg for å dele med deg ulike relevante muligheter i form av kampanjemateriale, markedsutvikling eller viktige nyheter om Immediate Edge.

(c) Sikkerhetsforbedringer og økt brukeropplevelse på Immediate Edge-nettstedet: For å øke sikkerheten og gi deg en bedre brukeropplevelse når du bruker nettstedet vårt, kan vi bruke dine personopplysninger ettersom det gjelder din bruk av nettstedet vårt.

Hva er informasjonskapsler, og hvordan bruker vi dem?

Du har sannsynligvis hørt om informasjonskapsler tidligere. La oss kort forklare hvordan de fungerer. I utgangspunktet er en informasjonskapsel en liten fil med tekst som sendes til enheten du bruker for å få tilgang til nettstedet vårt, enten det er en bærbar datamaskin, PC eller smarttelefon. Ved å gjøre det, gjør det det mulig for Immediate Edge å gjenkjenne enheten du bruker som unik og identifisere deg ved senere retur til vår side.

Grunnen til at vi bruker informasjonskapsler på Immediate Edge, er å gi deg en bedre brukeropplevelse og gjøre det mulig for nettstedet å fungere effektivt. Hvis du ønsker å fjerne informasjonskapsler, kan du gjøre det gjennom innstillingene i nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at dette kan påvirke din opplevelse av å bruke nettstedet negativt. I noen tilfeller kan det gjøre nettstedet ubrukelig.

Vi bruker følgende typer informasjonskapsler på Immediate Edge:

(a) Funksjonelle informasjonskapsler: De mest brukte informasjonskapslene du sannsynligvis kommer over, funksjonelle informasjonskapsler er avgjørende for at et nettsted skal fungere etter hensikten. Uten bruk av disse, vil jevn kjøring av et nettsted bli alvorlig påvirket og noen tjenester kan være utilgjengelige.

(b) Google Analytics: Denne programvaren gjør at webadministratorer kan få viktig innsikt i trafikken på nettstedet sitt og forbedre den generelle brukeropplevelsen. Immediate Edge har en bindende avtale med Google som betyr at Google ikke kan se eller bruke noen av dataene som samles inn med disse informasjonskapslene til egne formål.

(c) Tredjeparts informasjonskapsler: Denne formen for informasjonskapsler er plassert på vår side av tredjeparts meglere, ofte via tilknyttede lenker.

Hvis du ønsker å endre dine innstillinger for informasjonskapsler, har vi satt sammen en praktisk liste over sider som du kan gjøre dette basert på de mest brukte nettleserne over hele verden.

For Chrome nettleser, besøk denne siden fra Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050.

Gå til denne siden fra Microsoft: https://support.microsoft.com/kb/278835 for Internet Explorer eller Edge-nettleseren.

For Firefox nettleser, besøk denne siden fra Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-store.

For nettleseren Safari, besøk denne siden fra Apple: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac.

Besøk nettleserens offisielle nettsider for en annen nettleser.

Hvor lagres personopplysningene dine?

Når du bruker nettstedet vårt, samles det bare inn et minimum av data som kreves for at Immediate Edge skal fungere på riktig måte. Vi lagrer ikke noen innsamlede personopplysninger på våre servere.

Immediate Edge oppbevarer ikke personopplysningene dine. Men til tider kan vi samhandle med tredjeparts tjenesteleverandører som vil behandle dine personopplysninger på vår forespørsel. Dette er underlagt databehandlingsavtaler, og dine personopplysninger vil ikke bli delt uten ditt samtykke og Immediate Edges forespørsel.

Tredjepartene vi kan sende dataene dine til, er tredjeparts finansmeglere som følger GDPR og andre gjeldende personvernlover. Ingen av dine personlige data vil bli delt med dem uten at du gir ditt uttrykkelige samtykke.

For din egen del anbefales det at du leser meglerens egen personvernpolicy for å lære hvordan de samler inn og behandler brukerdata.

Hvordan beskytter Immediate Edge mine personlige data?

Immediate Edge har utført passende sikkerhetstiltak for å beskytte den personlige informasjonen til sine klienter. Slike beskyttelsestiltak varierer, avhengig av type og mengde personopplysninger det gjelder. Tilgang til dine personlige data er begrenset og avsløres utelukkende til det minimum ansatte som krever dataene for grunnleggende formål, for eksempel for å sikre at tjenestene du ber om fra Immediate Edge kan oppfylles. Alle våre ansatte er bundet av strenge konfidensialitetsavtaler og vil ikke utlevere dine data uten ditt samtykke.

Hvis Immediate Edge er legitimt forpliktet til å avdekke Personopplysninger, enten det er politi eller lignende, vil den behandlingsansvarlige måtte overholde dette. Vi skal behørig informere brukeren og innhente deres samtykke når en tredjepart ber om tilgang til deres personlige data av legitime grunner. Immediate Edge vil kontinuerlig evaluere krav fra slike organer for å oppdage om eksponeringen er en legitim forutsetning og vil bare avdekke så mye personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle våre lovlmessige forpliktelser.

Andre parter som kan ha tilgang til personopplysningene dine, omfatter databehandlere som det kreves Immediate Edge for å samarbeide med. I tillegg til tredjepartsmeglerne vi kobler våre kunder til, har vårt hostingselskap juridiske grunner til å samle inn noen av våre brukeres data som et teknisk krav for vedlikehold av vår nettside. All deling av personopplysninger med tredjeparter skjer i henhold til alle gjeldende personvernlover, med samtykke, og bryter ikke kundenes rettigheter og friheter.

Hvor lenge oppbevarer du brukernes personopplysninger?

Immediate Edge oppbevarer dine personopplysninger for ikke lenger enn det som kreves av formålet som de ble innhentet for. Likevel er vi ikke ansvarlig for informasjon som deles over Internett-baserte fora eller via tredjeparter.

Hva er dine rettigheter?

Når det gjelder dine personopplysninger, har du et bredt spekter av rettigheter gitt av GDPR og andre relevante lover om personvern og databeskyttelse. Disse er beskrevet nedenfor:

(a) Emnetilgang: Du har rett til å få tilgang til dine personlige data under kontroll av Immediate Edge.

(b) Rettelse: Du kan be om at dine personopplysninger blir justert hvis de på noen måte er unøyaktige.

(c) Sletting: På forespørsel kan du be om at Immediate Edge fjerner alle dine personlige data under bestemte omstendigheter. Hvis dette er avtalt, vil Immediate Edge også kontakte tredjeparts datakontrollere og -prosessorer som kan ha kopier av dataene dine, og varsle dem om forespørselen din.

(d) Portabilitet: Du kan be om at Immediate Edge overfører personopplysningene dine til en tredjepart du ønsker.

(e) Klage: Du kan frembringe et problem eller klage rundt vår bruk av dine Personopplysninger med alle relevante reguleringsmyndigheter i ditt hjemland. Når du gjør det, må du vise til de relevante lokale personvernlovene.

(f) Begrensning: Du har rett til å be om at behandlingsansvarlig begrenser tilgangen til og behandlingen av dine data under enkelte omstendigheter, for eksempel under en formell tvist etter innlevering av en klage.

I tillegg har Immediate Edge-brukere også rett til å gjøre følgende:

  • Tilbaketrekking av samtykke, der behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke.
  • Motsette seg enhver behandling av personopplysninger som er berettiget av Immediate Edge under rettmessige juridiske grunner, med mindre Immediate Edges grunner til å behandle dine personopplysninger på denne måten kan bevises å oppveie dine personvernrettigheter.
  • Innholdsendringer

    Immediate Edge forbeholder seg retten til å justere eller endre alt innhold på nettstedet eller nettstedene, inkludert denne personvernerklæringen, uten forvarsel til brukeren. Alle endringer som gjøres, trer i kraft umiddelbart etter publisering på nettstedet vårt. Klienten må ta behørig hensyn og holde seg informert om eventuelle endringer i innholdet på Immediate Edge og alle undersidene. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet vårt, må vi forstå at du samtykker i endringene som er gjort.

    Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss via det respektive skjemaet eller e-posten.