DEKLARACJA PRYWATNOŚCI

1. Wstęp

Jeśli chodzi o naszych klientów, odwiedzających stronę i czytelników, poważnie traktujemy ich prywatność. Przez lata wypracowaliśmy szlachetny cel, jakim jest zapewnienie, że obsługujemy Państwa dane osobowe (Dane osobowe) w najbardziej profesjonalny sposób i zapewniamy, że pozostaną one osobiste. Możesz na nas polegać, że zawsze będziemy stosować najnowsze, zgodne z prawem metody ochrony Twoich danych.

Ta strona szczegółowo opisuje oświadczenie o prywatności Immediate Edge w jasny i łatwy do zrozumienia sposób. Tutaj dekonstruujemy, w jaki sposób my, jako administrator danych, wykorzystujemy Twoje dane w witrynie, aby zapewnić Ci lepsze doświadczenie użytkownika i poprawić działanie naszej strony. Gdy wymaga tego prawo, możemy wykorzystać lub ujawnić Twoje dane.

Od danych osobowych do administratora danych, oświadczenie o ochronie prywatności Immediate Edge może zawierać szeroki zakres nazw własnych, z których wszystkie mają unikalne definicje otaczające różne obszary prywatności online. W ostatniej sekcji naszego oświadczenia o ochronie prywatności znajduje się poręczny słowniczek wyjaśniający ww. nazwy własne.

Immediate Edge ma również prawo do dostosowania, poprawienia lub zmiany niniejszego oświadczenia o prywatności bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, prosimy o kontakt z członkiem zespołu.

2. Co robimy z Twoimi danymi osobowymi?

Czym więc w ogóle są Dane Osobowe?

Mówiąc najprościej, dane osobowe to szereg prywatnych informacji o danej osobie. Od imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania po zdjęcia i wydane przez rząd dokumenty tożsamości, takie jak paszporty, obejmują szeroki zakres unikalnych informacji związanych z daną osobą.

Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy na Twój temat?

Korzystając z Immediate Edge, użytkownik może oczekiwać, że będziemy zbierać dwa rodzaje danych osobowych: Informacje umożliwiające identyfikację osoby (PII) i Informacje nieumożliwiające identyfikację osoby (Non-PII). Informacje te mogą być zbierane od użytkownika w następujący sposób:

(a) Informacje przekazywane nam przez użytkownika: Dane osobowe przekazane nam przez użytkownika podczas zwracania się do nas z prośbą o informacje lub podczas wypełniania formularzy (kontaktowych) na naszej stronie internetowej.

(b) Informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej: Statystyki dotyczące korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej, które otrzymujemy z Google Analytics.

(c) Korespondencja: Gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularzy kontaktowych, itp., możemy przechowywać naszą rozmowę z Tobą.

Kto jest Administratorem Danych i dlaczego zbieramy dane osobowe?

Immediate Edge jest administratorem danych, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe, które są zbierane podczas korzystania z witryny. Tym samym Immediate Edge decyduje o sposobie przetwarzania danych osobowych użytkownika.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją cztery podstawowe powody prawne, dla których Immediate Edge jako Administrator Danych decyduje się przetwarzać Dane Osobowe użytkownika. Pozwól nam je wyjaśnić:

(a) Realizacja umowy: Ma to miejsce, gdy Dane Osobowe są prawnie wymagane do stworzenia lub wykonania części umowy prawnej między użytkownikiem a Immediate Edge.

(b) Zgoda: Ma miejsce, gdy użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie swoich Danych osobowych.

(c) Zobowiązanie prawne: W przypadku, gdy wykorzystanie Danych Osobowych użytkownika jest wymagane, abyśmy mogli spełnić nasze zobowiązania prawne wynikające z prawa UE;

(d) Uzasadniony interes: Immediate Edge wykorzystuje Dane Osobowe użytkownika w celu realizacji uzasadnionego interesu, a nasze powody, dla których to robimy, są nadrzędne w stosunku do uznanych praw ochrony danych.

Jak Immediate Edge wykorzystuje Dane Osobowe użytkownika?

Administrator Danych (Immediate Edge) będzie wykorzystywał Dane Osobowe użytkownika do następujących celów:

(a) Do komunikacji i rejestracji: W każdym przypadku skontaktowania się z Immediate Edge poprzez formularz kontaktowy lub w inny sposób, wykorzystamy podane informacje w celu spełnienia Twoich próśb i zapytań.

(b) W celu promocji Immediate Edge: Gdy użytkownik udzieli nam zgody, Immediate Edge może dotrzeć do użytkownika, aby podzielić się z nim różnymi istotnymi możliwościami w postaci materiałów promocyjnych, wydarzeń marketingowych lub ważnych wiadomości dotyczących Immediate Edge.

(c) Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie komfortu użytkownika w witrynie internetowej Immediate Edge: W celu zwiększenia bezpieczeństwa i zapewnienia użytkownikowi lepszych wrażeń podczas korzystania z naszej witryny, możemy wykorzystywać Dane osobowe użytkownika w zakresie związanym z korzystaniem przez niego z naszej witryny.

Czym są pliki cookie i w jaki sposób z nich korzystasz?

Prawdopodobnie słyszałeś już o plikach cookie (ciasteczkach). Wyjaśnijmy, jak one działają. Zasadniczo, plik cookie to niewielki plik tekstowy, który jest wysyłany do urządzenia, z którego korzystasz, niezależnie od tego, czy jest to laptop, komputer czy smartfon. Pozwala on rozpoznać stronie internetowej urządzenie, z którego korzystasz, jako unikalne.

Powodem, dla którego wykorzystujemy pliki cookie na stronie Immediate Edge jest zapewnienie lepszego komfortu korzystania ze strony przez użytkownika oraz umożliwienie efektywnego działania strony. Jeśli chcesz usunąć pliki cookie, możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że może to mieć negatywny wpływ na doświadczenie korzystania z witryny. W niektórych przypadkach może to spowodować, że strona stanie się bezużyteczna.

W serwisie Immediate Edge używamy następujących rodzajów plików cookie:

(a) Funkcjonalne pliki cookie: Najczęściej używane pliki cookie, z którymi na pewno się zetkniesz. Funkcjonalne pliki cookie są niezbędne, aby strona internetowa działała zgodnie z przeznaczeniem. Bez ich zastosowania, płynne działanie strony internetowej byłoby prawie niemożliwe.

(b) Google Analytics: To oprogramowanie pozwala administratorom stron internetowych na uzyskanie istotnego wglądu w ruch na ich stronie i poprawę ogólnego doświadczenia użytkownika. Immediate Edge ma wiążącą umowę z Google, co oznacza, że Google nie ma dostępu, ani możliwości wykorzystania danych zebranych za pomocą tych plików cookie.

(c) Pliki cookie stron trzecich: Ta forma plików cookie online jest umieszczana na naszej stronie przez strony trzecie, często za pośrednictwem linków afiliacyjnych.

Jeśli chcesz zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie, przygotowaliśmy dla Ciebie poręczną listę stron, na których możesz to zrobić w oparciu o najczęściej używane przeglądarki internetowe na świecie.

W przypadku przeglądarki internetowej Chrome, należy odwiedzić tę stronę firmy Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050.

W przypadku przeglądarki internetowej Internet Explorer należy odwiedzić tę stronę firmy Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835.

W przypadku przeglądarki internetowej Firefox należy odwiedzić tę stronę Mozilli: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-store.

W przypadku przeglądarki internetowej Safari należy odwiedzić tę stronę firmy Apple: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac.

W przypadku każdej innej przeglądarki internetowej należy odwiedzić jej oficjalną stronę internetową.

Gdzie przechowywane są Twoje dane osobowe?

Podczas korzystania z naszej strony nie przechowujemy żadnych zebranych danych osobowych.

Firma Immediate Edge nie przechowuje danych osobowych użytkownika. Czasami jednak możemy współpracować z zewnętrznymi dostawcami usług, którzy będą przetwarzać dane osobowe na nasze żądanie. Podlega to umowom o przetwarzaniu danych, a dane osobowe użytkownika nie będą udostępniane bez jego zgody i wniosku Immediate Edge.

W jaki sposób Immediate Edge chroni moje dane osobowe?

Serwis Immediate Edge podjął odpowiednie działania zabezpieczające w celu ochrony danych osobowych swoich klientów. Takie środki ochronne różnią się w zależności od rodzaju i ilości danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony i ujawniany wyłącznie tym, którzy potrzebują tych danych do podstawowych celów.

Jeżeli Immediate Edge jest prawnie zobowiązany do ujawnienia danych osobowych, czy to w ramach egzekwowania prawa, czy też w podobny sposób, wspomniany administrator danych jest zobowiązany do przestrzegania przepisów. Immediate Edge będzie stale weryfikować żądania takich organów, aby zdecydować, czy ujawnienie danych jest prawnie uzasadnione, i będzie ujawniać tylko tak ilość danych osobowych, jaka jest niezbędna do spełnienia wymogów prawnych.

Jak długo moje dane osobowe będą przechowywane?

Immediate Edge przechowuje Twoje dane osobowe nie dłużej niż jest to uzasadnione przez powód, dla którego zostały pozyskane. Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje udostępniane na forach internetowych lub przez osoby trzecie.

3. Jakie masz prawa?

Jeśli chodzi o Dane Osobowe użytkownika, ma on szeroki zakres praw. Niektóre z nich zostały wyszczególnione poniżej:

(a) Dostęp podmiotowy: Użytkownik ma prawo dostępu do wszelkich swoich danych osobowych znajdujących się pod kontrolą Immediate Edge.

(b) Sprostowanie: Użytkownik może zażądać sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one w jakiś sposób niedokładne.

(c) Usunięcie danych: Na żądanie i w szczególnych okolicznościach użytkownik może poprosić, aby Immediate Edge usunął wszystkie jego dane osobowe. W wyniku ewentualnego porozumienia Immediate Edge dotrze również do zewnętrznych administratorów danych i poprosi ich o spełnienie Twojego żądania.

(d) Przekazanie: użytkownik może poprosić, aby Immediate Edge przekazał jego Dane osobowe wybranej przez siebie stronie trzeciej.

(e) Zgłaszanie skarg: Użytkownik może zgłosić problem lub skargę dotyczącą wykorzystania przez stronę jego Danych osobowych do dowolnego odpowiedniego organu regulacyjnego w swoim kraju zamieszkania. W tym celu należy odnieść się do odpowiednich lokalnych przepisów dotyczących ochrony danych.

Ponadto, w pewnych okolicznościach, użytkownicy Immediate Edge mają również prawo do następujących działań:

Wycofać zgodę, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody.

Sprzeciwić się wszelkiemu przetwarzaniu danych osobowych przez Immediate Edge na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, chyba że okaże się, że powody przetwarzania danych osobowych przez Immediate Edge w dany sposób przeważają nad prawami do ochrony danych.

4. Zdefiniowane pojęcia

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, używanych jest kilka specyficznych pojęć. W ostatniej części tego rozdziału poświęconego prywatności planujemy je wszystkie jasno zdefiniować:

Administrator Danych: Jest to prawnie wyznaczona osoba lub podmiot, który samodzielnie lub we współpracy z innymi osobami/podmiotami decyduje o celach i metodach kontroli i przetwarzania Danych osobowych.

Dane Osobowe: Są to wszelkie informacje związane z osobą, którą można prawnie zidentyfikować. Mogą to być informacje takie jak nazwiska, adresy, zdjęcia, dokumenty wydane przez rząd, takie jak paszporty lub prawa jazdy, zapisy finansowe, wiadomości e-mail, inna osobista korespondencja i umowy.

Przetwarzanie Danych Osobowych: Obejmuje wszelkie operacje lub sekwencje operacji dotyczące Danych Osobowych. Może obejmować gromadzenie, zapisywanie, przechowywanie, organizowanie, aktualizowanie, rozpowszechnianie, wyszukiwanie, poprawianie/modyfikowanie, łączenie, blokowanie, usuwanie i niszczenie Danych Osobowych.

Łączymy Cię z najlepszym brokerem w Twoim regionie ...