Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności ilustruje sposób, w jaki Immediate Edge zbiera i przetwarza Dane Osobowe, którymi dzielą się z nami użytkownicy naszej strony internetowej. Zbieramy i przetwarzamy tylko minimum danych wymaganych do funkcjonowania naszej strony internetowej, kierując się naszym uzasadnionym interesem do realizacji naszych usług, z poszanowaniem wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności.

Wstęp

Ta strona w jasny i szczegółowy sposób przedstawia politykę prywatności Immediate Edge. Tutaj opisujemy, w jaki sposób Immediate Edge, jako Administrator Danych, wykorzystuje Twoje dane na stronie, aby zapewnić Ci lepsze doświadczenie użytkownika i poprawić jakość naszych usług. Gdy wymaga tego prawo, możemy wykorzystywać lub ujawniać Twoje dane w sposób omówiony dalej w niniejszej Polityce Prywatności.

Od Danych Osobowych do Administratora Danych, istnieje szereg terminów prawnych używanych w niniejszej Polityce Prywatności Immediate Edge. Na potrzeby niniejszego dokumentu terminy te będą rozumiane zgodnie z definicjami podanymi poniżej:

Administrator Danych: Jest to prawnie wyznaczona osoba lub podmiot, który samodzielnie lub we współpracy z innymi osobami lub podmiotami decyduje o celach i środkach kontroli i przetwarzania Danych Osobowych. W niniejszej sytuacji Administratorem Danych jest Immediate Edge.

Dane osobowe: Są to wszelkie informacje dotyczące osoby, którą można zidentyfikować zgodnie z prawem, czyli osoby, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować za pomocą jednoznacznego czynnika identyfikującego, takiego jak imię i nazwisko, dokument tożsamości, adres (zarówno fizyczny, jak i IP) lub inne kryteria związane z czyimś fizycznym, psychicznym, demograficznym, ekonomicznym, kulturowym, społecznym lub innego typu pochodzeniem. Dane osobowe mogą obejmować takie elementy jak nazwiska, adresy, zdjęcia, dokumenty wydawane przez rząd, takie jak paszporty lub prawa jazdy, archiwa finansowe, wiadomości e-mail, inna korespondencja osobista, umowy i inne. Ta definicja danych osobowych jest zgodna z art. 4 ust. 1 RODO, który dotyczy ochrony danych osobowych.

Przetwarzanie Danych Osobowych: Termin ten obejmuje każdą operację lub ciąg operacji dotyczących Danych Osobowych. Może obejmować gromadzenie, zapisywanie, przechowywanie, organizowanie, aktualizowanie, rozpowszechnianie, wyszukiwanie, poprawianie, modyfikowanie, łączenie, blokowanie, usuwanie i niszczenie Danych Osobowych.

RODO: REGULACJA (UE) 2016/679 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jak zbieramy dane osobowe?

Podczas korzystania z Immediate Edge możesz oczekiwać, że będziemy zbierać dwie formy danych osobowych: Informacje umożliwiające identyfikację osobistą (PII) oraz Informacje, które nie umożliwiają identyfikacji osobistej (Non-PII). Informacje te są wymagane do funkcjonowania Immediate Edge oraz umożliwiają nam świadczenia dla Ciebie usług i mogą być zbierane od Ciebie w następujący sposób:

(a) Informacje przekazywane nam przez użytkownika: Dane Osobowe świadomie przekazane nam przez użytkownika podczas zwracania się do nas z prośbą o informacje lub podczas wypełniania formularzy (kontaktowych) na naszej stronie internetowej. Wypełnienie któregokolwiek z formularzy na stronie internetowej lub ubieganie się o usługi naszej firmy stanowi świadomą, dobrowolną zgodę na gromadzenie przez nas danych osobowych podanych w tych formularzach.

(b) Informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej: Demograficzne, behawioralne i inne statystyki dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, które otrzymujemy z Google Analytics i innych plików cookie. Dane te są wykorzystywane wraz z informacjami o innych naszych użytkownikach do identyfikacji różnych grup konsumentów zbiorczo, a nie jako pojedynczych osób.

(c) Korespondencja: Kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularzy kontaktowych i tym podobne, możemy przechowywać naszą rozmowę z Tobą lub zbierać Twoje dane kontaktowe, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Niemniej jednak dane, które są nieistotne dla spełnienia Twojego żądania lub podstawowego funkcjonowania Immediate Edge nie będą przetwarzane.

Dlaczego zbieramy dane osobowe?

Immediate Edge wymaga niektórych Danych Osobowych użytkownika, aby funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem i móc świadczyć usługi reklamowane na naszej stronie internetowej, a także aby lepiej zrozumieć działanie naszej strony internetowej i poprawić jej zawartość. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją cztery podstawowe powody prawne, dla których Immediate Edge jako Administrator Danych decyduje się przetwarzać Twoje Dane Osobowe, i są one zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi gromadzenia i przetwarzania danych osobowych oraz respektują prawa użytkownika w zakresie ochrony danych:

(a) Wykonanie umowy: Ma to miejsce wtedy, gdy Twoje Dane Osobowe są prawnie wymagane do stworzenia lub wykonania części umowy prawnej pomiędzy Tobą a Immediate Edge.

(b) Zgoda: Ma to miejsce, gdy użytkownik udostępnił swoje Dane Osobowe z różnych innych powodów za swoją wyraźną, świadomą zgodą.

(c) Zobowiązania prawne: W przypadku gdy wykorzystanie Danych Osobowych użytkownika jest wymagane, abyśmy mogli spełnić nasze zobowiązania prawne wynikające z przepisów UE i innych obowiązujących przepisów dotyczących prywatności.

(d) Prawnie uzasadniony interes: Immediate Edge wykorzystuje Dane Osobowe użytkownika w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, a nasze powody uzasadniające takie działania są ustalone jako nadrzędne w stosunku do uznanych praw ochrony danych, z wyjątkiem przypadków, w których wolności i prawa osoby, której dane dotyczą, przeważają nad prawnie uzasadnionymi interesami Immediate Edge.

Należy pamiętać, że Immediate Edge nie przechowuje danych użytkownika na swoich własnych serwerach, ponieważ nie jest Przetwarzającym dane. Po utworzeniu przez użytkownika konta na naszej stronie i wyrażeniu przez niego wyraźnej zgody, wysyłamy jego dane do jednego z naszych partnerów zewnętrznych, który pełni rolę Przetwarzającego dane.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania danych należy kierować do Przetwarzającego dane, czyli w tym przypadku do brokera zewnętrznego przypisanego do Ciebie po rejestracji na Immediate Edge.

W jaki sposób Immediate Edge wykorzystuje Twoje dane osobowe?

Administrator Danych (Immediate Edge) będzie wykorzystywał Dane Osobowe użytkownika w następujących niezbędnych celach:

(a) W celu komunikacji i rejestracji: Kiedykolwiek skontaktujesz się z Immediate Edge, poprzez formularz kontaktowy lub w inny sposób, wykorzystamy podane przez Ciebie informacje w celu spełnienia Twoich próśb i zapytań. Wszystkie dane, które podajesz w ten sposób, są zbierane za Twoją wyraźną i świadomą zgodą.

(b) W celu promocji Immediate Edge: Po udzieleniu nam zgody, Immediate Edge może dotrzeć do Ciebie w celu podzielenia się z Tobą różnymi istotnymi możliwościami w postaci materiałów promocyjnych, wydarzeń marketingowych lub ważnych wiadomości dotyczących Immediate Edge.

(c) Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie komfortu korzystania z witryny internetowej Immediate Edge: W celu zwiększenia bezpieczeństwa i zapewnienia lepszego doświadczenia użytkownika podczas korzystania z naszej strony internetowej, możemy wykorzystywać Dane Osobowe użytkownika w zakresie związanym z jego korzystaniem z naszej strony internetowej.

Czym są pliki cookie i w jaki sposób z nich korzystamy?

Prawdopodobnie słyszałeś już wcześniej o plikach cookie. Wyjaśnijmy pokrótce, jak one działają. Zasadniczo, plik cookie to mały plik tekstowy, który jest wysyłany do urządzenia, z którego korzystasz, aby wejść na naszą stronę internetową, niezależnie od tego, czy jest to laptop, komputer PC, czy smartfon. W ten sposób pozwala on Immediate Edge rozpoznać urządzenie, z którego korzystasz jako unikalne i zidentyfikować Cię podczas kolejnych wizyt na naszej stronie.

Powodem, dla którego wykorzystujemy pliki cookie na stronie Immediate Edge jest zapewnienie lepszej obsługi użytkownika oraz sprawnego działania strony. Jeśli chcesz usunąć pliki cookie, możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że może to negatywnie wpłynąć na Twoje doświadczenia związane z korzystaniem ze strony internetowej. W niektórych przypadkach może to spowodować, że strona stanie się bezużyteczna.

Na stronie Immediate Edge używamy następujących rodzajów plików cookie:

(a) Funkcjonalne pliki cookie: Najczęściej używane pliki cookie, z którymi prawdopodobnie się zetkniesz. Funkcjonalne pliki cookie są niezbędne, aby strona internetowa działała zgodnie z przeznaczeniem. Bez ich użycia płynne działanie strony internetowej będzie poważnie ograniczone, a niektóre usługi mogą być niedostępne.

(b) Google Analytics: To oprogramowanie pozwala administratorom stron internetowych uzyskać istotny wgląd w ruch na ich stronie i poprawić ogólne doświadczenie użytkownika. Immediate Edge ma wiążącą umowę z Google, co oznacza, że Google nie może wyświetlić ani wykorzystać żadnych danych zebranych za pomocą tych plików cookie do własnych celów.

(c) Pliki cookie stron trzecich: Ta forma plików cookie online jest umieszczana na naszej stronie przez pośredników stron trzecich, często poprzez linki afiliacyjne.

Jeśli chcesz zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie, przygotowaliśmy dla Ciebie poręczną listę stron, na których możesz to zrobić w oparciu o najczęściej używane przeglądarki na świecie.

W przypadku przeglądarki internetowej Chrome, należy odwiedzić tę stronę Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050.

W przypadku przeglądarki Internet Explorer lub Edge należy odwiedzić tę stronę firmy Microsoft: https://support.microsoft.com/kb/278835.

W przypadku przeglądarki internetowej Firefox należy odwiedzić tę stronę Mozilli: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-store.

W przypadku przeglądarki internetowej Safari należy odwiedzić tę stronę firmy Apple: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac.

W przypadku każdej innej przeglądarki internetowej należy odwiedzić jej oficjalną stronę internetową.

Gdzie są przechowywane Twoje dane osobowe?

Podczas korzystania z naszej strony zbierane jest jedynie minimum danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Immediate Edge. Nie przechowujemy żadnych danych osobowych zebranych na naszych serwerach.

Firma Immediate Edge nie przechowuje danych osobowych użytkownika. Czasami jednak współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami usług, którzy będą przetwarzać Dane Osobowe użytkownika na nasze żądanie. Podlega to umowom o przetwarzaniu danych, a Dane Osobowe użytkownika nie będą udostępniane bez jego zgody i bez wniosku Immediate Edge.

Podmioty trzecie, do których możemy wysyłać Twoje dane, to zewnętrzni brokerzy finansowi, którzy przestrzegają RODO i innych obowiązujących przepisów dotyczących prywatności. Żadne z Twoich danych osobowych nie będą im udostępniane bez Twojej wyraźnej zgody.

Dla własnej ochrony zaleca się uważne przeczytanie Polityki Prywatności danego przypisanego brokera, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zbiera i przetwarza dane użytkowników.

W jaki sposób Immediate Edge chroni moje dane osobowe?

Firma Immediate Edge podjęła odpowiednie działania zabezpieczające w celu ochrony danych osobowych swoich klientów. Takie środki ochronne różnią się w zależności od rodzaju i ilości danych osobowych, o których mowa. Dostęp do Danych Osobowych użytkownika jest ograniczony i ujawniany wyłącznie minimalnej liczbie pracowników, dla których dane te są niezbędne do realizacji podstawowych celów, takich jak zapewnienie realizacji usług, o które użytkownik zwraca się do Immediate Edge. Wszyscy nasi pracownicy są związani ścisłymi umowami o zachowaniu poufności i nie ujawnią danych użytkownika bez jego zgody.

Jeżeli Immediate Edge jest prawnie zobowiązany do ujawnienia Danych Osobowych, czy to w ramach egzekwowania prawa czy z podobnego powodu, wspomniany Administrator danych będzie zobowiązany do poddania się temu. Należycie poinformujemy użytkownika i uzyskamy jego zgodę, gdy osoba trzecia zażąda dostępu do jego danych osobowych z uzasadnionych powodów. Immediate Edge będzie na bieżaco weryfikować żądania takich podmiotów, aby zdecydować, czy ujawnienie danych jest uzasadnione i ujawni tylko tyle danych osobowych, ile jest niezbędne do spełnienia przez nas wymogów prawnych.

Inne strony, które mogą mieć dostęp do Danych Osobowych użytkownika obejmują Przetwarzających Dane, z którymi Immediate Edge ma obowiązek współpracować. Poza brokerami zewnętrznymi, z którymi łączymy naszych klientów, nasza firma hostingowa ma podstawy prawne do gromadzenia niektórych danych naszych użytkowników jako wymóg techniczny utrzymania naszej strony internetowej. Wszelkie udostępnianie Danych Osobowych osobom trzecim odbywa się zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności, za zgodą i nie narusza praw i wolności naszych klientów.

Jak długo dane osobowe użytkowników są przechowywane?

Immediate Edge przechowuje Dane Osobowe użytkownika nie dłużej niż wymaga tego cel, dla którego zostały pozyskane. Niemniej jednak, nie ponosimy odpowiedzialności za informacje udostępniane na forach internetowych lub za pośrednictwem osób trzecich.

Jakie są Twoje prawa?

Jeśli chodzi o Twoje Dane Osobowe, masz szeroki zakres praw przyznanych przez RODO i inne odpowiednie przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych. Zostały one wyszczególnione poniżej:

(a) Dostęp podmiotowy: Użytkownik ma prawo dostępu do wszelkich swoich danych osobowych znajdujących się pod kontrolą Immediate Edge.

(b) Sprostowanie: Użytkownik może zażądać sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one w jakiś sposób nieprawidłowe.

(c) Usunięcie: Na żądanie, w szczególnych okolicznościach, Użytkownik może zażądać od Immediate Edge usunięcia wszystkich swoich danych osobowych. Jeżeli zostanie to uzgodnione, Immediate Edge dotrze również do zewnętrznych administratorów danych i podmiotów przetwarzających dane, które mogą posiadać kopie danych użytkownika i powiadomi je o jego żądaniu.

(d) Przenośność: Użytkownik może poprosić, aby Immediate Edge przekazał jego Dane Osobowe wybranej przez niego stronie trzeciej.

(e) Zgłoszenie skargi: Użytkownik może zgłosić problem lub skargę dotyczącą wykorzystania przez nas jego Danych osobowych do dowolnego odpowiedniego organu regulacyjnego w jego kraju zamieszkania. W tym celu należy odnieść się do odpowiednich lokalnych przepisów dotyczących ochrony danych.

(f) Ograniczenie: Użytkownik ma prawo zażądać, aby Administrator Danych ograniczył dostęp do jego danych i ich przetwarzania w niektórych okolicznościach, np. podczas formalnego sporu po złożeniu skargi.

Ponadto, użytkownicy Immediate Edge mają również prawo, aby:

  • Wycofać wszelkie zgody, w przypadku gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody.
  • Sprzeciwić się wszelkiemu przetwarzaniu Danych Osobowych relizowanemu przez Immediate Edge na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, chyba, że można udowodnić, że powody Immediate Edge do przetwarzania w dany sposób Danych Osobowych użytkownika przeważają nad jego prawem do ochrony danych.
  • Zmiany treści

    Immediate Edge zastrzega sobie prawo do dostosowania, zmiany lub modyfikacji wszystkich treści na swojej stronie internetowej (stronach internetowych), w tym niniejszej Polityki Prywatności, bez uprzedniego powiadomienia użytkownika. Wszystkie wprowadzone zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na naszej stronie internetowej. Klient musi dołożyć należytej staranności i być na bieżąco ze wszelkimi zmianami treści na stronie Immediate Edge i wszystkich jej podstronach. Jeśli nadal korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz dorozumianą zgodę na wprowadzone zmiany.

    Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, zachęcamy do kontaktu z nami poprzez odpowiedni formularz lub e-mail.