POLITYKA PRYWATNOŚCI

W niniejszym dokumencie zbiorcze terminy, takie jak "My" i "Nas", odnoszą się do Immediate Edge. Będziemy przetwarzać i gromadzić dane naszych użytkowników zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Decyzja o odrzuceniu niniejszego dokumentu wyklucza użytkownika z dostępu do usług i produktów oferowanych na naszej stronie.

Mamy prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli uznamy to za stosowne. Użytkownik ma prawo do otrzymywania aktualnych informacji dot. zmian wprowadzonych na stronie.

Dane osobowe identyfikacji użytkownika

Prywatność Twoich danych osobowych jest bardzo ważna dla naszej firmy. Zawsze podejmiemy wszelkie możliwe środki, aby chronić dane użytkownika.

Aby uzyskać dostęp do naszych usług, wymagamy od użytkowników podania szczegółowych danych podczas rejestracji, włączając imię, nazwisko oraz indywidualne informacje finansowe.

Użytkownik dobrowolnie podaje wszelkie informacje podczas rejestracji. Pamiętaj, że wybór, aby nie ujawniać niektórych informacji, może uniemożliwić dostęp do niektórych podstawowych usług witryny.

Nie będziemy handlować żadnymi danymi osobowymi bez wcześniejszej autoryzacji użytkownika.

Nie będzie to jednak miało zastosowania, gdy będziemy musieli spełnić uzasadnione żądania organów ścigania lub zastosować środki narzucone przez Program przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz Poznaj Swojego Klienta (KYC).

Informacje Ogólne

Informacje ogólne, określane również jako nieosobowe, obejmują dane, które śledzą Twoją aktywność na stronie internetowej.

Informacje ogólne określają potrzeby klientów i pomagają ulepszać nasze usługi.

Wszystkie informacje ogólne przechowywane są oddzielnie od informacji gromadzonych w celu identyfikacji osób, aby zapewnić użytkownikom większe bezpieczeństwo.

Dane na forach publicznych i gromadzone przez witryny stron trzecich

Witryna może oferować różne kanały komunikacji, w tym tablice ogłoszeń, czaty lub inne fora publiczne, aby zainteresować użytkowników. Obowiązkiem użytkowników jest ochrona informacji ujawnianych na takich platformach.

Witryna Immediate Edge zawiera różne linki do witryn stron trzecich. Nie mamy kontroli nad takimi linkami. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia prawa, które nastąpią w wyniku jego interakcji z takimi stronami.

Wyjątki i ograniczenia

Zgodnie z wymogami prawa będziemy spełniać uzasadnione żądania organów ścigania prowadzących dochodzenia powiązane z działaniami użytkowników na naszej strony internetowej.

Jesteśmy legalną instytucją, a wszelkie działania podejmowane przez użytkowników w celu jawnego oszustwa na naszej platformie zwalniają nas z ochrony ich poufności. Aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom, w szczególnych przypadkach możemy monitorować komunikację na naszej platformie.

Możemy również podjąć decyzję o ujawnieniu organom ścigania określonych danych osobowych stron naruszających prawo.

Nie udzielamy żadnych wyraźnych gwarancji dotyczących bezpieczeństwa Twoich danych podczas gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

W pewnych momentach możemy ujawniać informacje zgodnie z niniejszą polityką.

Zapewniamy, że każdy podmiot, któremu ujawniamy takie informacje, działa w sektorze komunikacji i w celu usprawnienia funkcjonowania naszych usług.

Użytkownicy mogą zostać wyraźnie powiadomieni o takim ujawnieniu i mają prawo podjąć decyzję o rezygnacji za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Użytkownik ma prawo zażądać dodatkowych informacji na temat niniejszej Polityki prywatności.

Łączymy Cię z najlepszym brokerem w Twoim regionie ...