ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1. Въведение

Когато става въпрос за нашите клиенти, посетители на сайта и читатели, ние се отнасяме сериозно към поверителността на личните Ви данни. През годините сме си поставили благородната цел да гарантираме, че боравим с Вашата лична информация (Лични данни) по възможно най-професионалния начин и гарантираме, че тя ще остане лична. Можете да разчитате на нас, че винаги ще използваме най-новите съвместими мерки за защита на Вашите данни.

Тази страница съдържа подробна информация за декларацията за поверителност на Immediate Edge по ясен и лесен за следване начин. Тук ние обясняваме начина, по който ние, като администратор на данни, използваме Вашите данни в сайта, за да осигурим по-добро потребителско изживяване за Вас и за нас самите. Когато това се изисква от закона, може да използваме или разкриваме вашите данни.

От "лични данни" до "администратор на данни" - декларацията за поверителност Immediate Edge може да съдържа широк набор от терминология, която има уникални определения, свързани с различни области на поверителността онлайн. В последния раздел на нашата декларация за поверителност има удобен речник, който обяснява тези интересни термини.

Immediate Edge също така има право да коригира, допълва или променя тази декларация за поверителност без предварително уведомление. Ако имате някакви запитвания относно тази декларация за поверителност, не се колебайте да се свържете с член на екипа.

2. Какво правим с вашите лични данни?

И така, какво изобщо представляват личните данни?

Най-просто казано, личните данни са набор от лична информация за дадено лице. Тя включва широк спектър от уникална информация, свързана с дадения човек - от името и домашния Ви адрес до снимки и издадени от правителството документи за самоличност като паспорти.

Какви Лични данни събираме и обработваме за вас?

Когато използвате Immediate Edge, можете да очаквате от нас да събираме две форми на лични данни: Лично идентифицираща информация (PII) и нелично идентифицираща информация (Non-Personally Identifier Information). Тази информация може да бъде събрана от Вас по следните начини:

(а) Информация, която ни предоставяте: Лични данни, които ни предоставяте при поискване на информация от нас или при попълване на формуляри за контакт на нашия уебсайт.

(б) Информация относно използването на нашия уебсайт от Ваша страна: Статистически данни относно използването на нашия уебсайт, които получаваме от Google Analytics.

(в) Кореспонденция: Когато се свържете с нас чрез имейл, формуляри за контакт и т.н., можем да съхраним разговора си с Вас.

Кой е Администраторът на данни и защо събираме лични данни?

Immediate Edge е администраторът на информация, когато става въпрос за вашите лични данни, които се събират при използването на сайта. Поради тази причина, Immediate Edge решава как да обработва Вашите лични данни.

Като цяло има четири основни правни причини, поради които Immediate Edge като Администратор на информация решава да обработва Вашите лични данни. Нека обясним:

(а) Изпълнение на договора: Това е, когато Вашите лични данни са законово необходими за създаването или изпълнението на част от правен договор между Вас и Immediate Edge.

(б) Съгласие: Това е, когато сте дали съгласието си за използване на Вашите лични данни.

(в) Правно задължение: Когато използването на Вашите лични данни е необходимо, за да можем да изпълним правните си задължения съгласно законодателството на ЕС;

(г) Легитимен интерес: Immediate Edge използва Вашите лични данни, за да постигне легитимен (обоснован) интерес, като причините за това са определени като имащи предимство пред признатите права за защита на данните.

Как Immediate Edge използва Вашите лични данни?

Администраторът на информация (Immediate Edge) ще използва Вашите лични данни за следните цели:

(а) За комуникация и регистрация: Когато се обръщате към Immediate Edge чрез формуляр за контакт или по друг начин, ние ще използваме предоставената от Вас информация, за да отговорим на Вашите искания и запитвания.

(б) За промоции на Immediate Edge: Когато ни предоставите съгласието си, Immediate Edge може да се свърже с Вас, за да сподели с Вас различни подходящи възможности под формата на рекламни материали, маркетингови събития или важни новини относно Immediate Edge.

(в) Подобряване на сигурността и подобряване на потребителското изживяване на уебсайта Immediate Edge: За да повишим сигурността си и да Ви предоставим по-добро потребителско изживяване при използването на нашия сайт, можем да използваме Вашите лични данни, тъй като те се отнасят до използването на нашия сайт.

Какво представляват бисквитките и как се използват?

Вероятно вече сте чували за бисквитките. Нека да обясним как точно работят те. По принцип "бисквитката" е малък файл с текст, който се изпраща на устройството, което използвате, независимо дали е лаптоп, компютър или смартфон. По този начин той позволява на уебсайта да разпознае използваното от Вас устройство като уникално.

Причината, поради която използваме "бисквитки" в Immediate Edge, е да осигурим по-добро потребителско изживяване за Вас и да позволим на уебсайта да работи ефективно. Ако желаете да премахнете "бисквитките", можете да го направите чрез настройките на Вашия браузър. Все пак имайте предвид, че това може да има отрицателен ефект върху Вашето преживяване при използването на уебсайта. В някои случаи това може да доведе до невъзможност за използване на уебсайта.

Използваме следните видове "бисквитки" в Immediate Edge:

(а) Функционални бисквитки: Функционалните бисквитки са най-често използваните бисквитки, с които вероятно ще се сблъскате, и които са жизненоважни за функционирането на уебсайта по предназначение. Без тях безпроблемното функциониране на уебсайта ще бъде засегнато в огромна степен.

(б) Google Analytics: Този софтуер позволява на уеб администраторите да получат важна представа за трафика на своя уебсайт и да подобрят цялостното му функциониране. Immediate Edge има обвързващо споразумение с Google, което означава, че Google не може да види или използва данните, събрани с тези бисквитки.

(в) Бисквитки на трети страни: Тази форма на онлайн бисквитки се поставя на нашия сайт от трети страни, често чрез партньорски линкове.

Ако желаете да промените предпочитанията си за бисквитките, сме изготвили удобен списък със страници, на които можете да направите това, въз основа на най-широко използваните браузъри в света.

За уеб браузъра Chrome посетете тази страница на Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050.

За уеб браузъра Internet Explorer посетете тази страница на Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835.

За уеб браузъра Firefox посетете тази страница на Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-store.

За уеб браузъра Safari, моля, посетете тази страница на Apple: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac.

Моля, посетете официалните уеб страници на Вашия уеб браузър за всеки друг браузър.

Къде се съхраняват Вашите лични данни?

Когато използвате нашия сайт, ние не съхраняваме никакви събрани лични данни.

Immediate Edge не съхранява Вашите лични данни. Въпреки това, понякога може да взаимодействаме с доставчици на услуги от трети страни, които ще обработват Вашите лични данни по наше искане. Това е предмет на споразумения за обработване на данни и личните Ви данни няма да бъдат споделяни без Вашето съгласие и искане от страна на Immediate Edge.

Как Immediate Edge защитава моите лични данни?

Immediate Edge полага усилия за осигуряване на безопасност, за да защити личната информация на своите клиенти. Тези мерки за защита се различават в зависимост от вида и количеството на личните данни. Достъпът до Вашите лични данни е ограничен и се разкрива единствено на тези, които се нуждаят от данните за основни цели.

Ако Immediate Edge е легитимно ангажиран с разкриването на лични данни, независимо дали става въпрос за правоприлагане или нещо подобно, посоченият администратор на данни ще трябва да се съобрази с това. Immediate Edge непрекъснато ще оценява исканията, отправени от такива органи, за да открие дали разкриването е законна предпоставка и ще разкрива само толкова лични данни, колкото е необходимо за изпълнение на нашите законни нужди.

Колко дълго съхранявате личната ми информация?

Immediate Edge съхранява Вашите лични данни за период, не по-дълъг от очаквания поради причината, поради която са получени. Ние не носим отговорност за информация, споделена по интернет форуми или чрез трети страни.

3. Какви са вашите права?

Когато става въпрос за Вашите лични данни, имате широк набор от права. Някои от тях са описани по-долу:

(а) Достъп на субекта: Имате право на достъп до всички Ваши лични данни, които са под контрола на Immediate Edge.

(б) Поправяне: Можете да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, ако по някакъв начин са неточни.

(в) Изтриване: По желание можете да поискате от Immediate Edge да премахне всички Ваши лични данни при определени обстоятелства. Ако това бъде договорено, Immediate Edge ще се свърже и с администраторите на данни от трети страни и ще ги помоли да уважат искането Ви.

(г) Преносимост: можете да поискате от Immediate Edge да прехвърли Вашите лични данни на трета страна по Ваш избор.

(д) Подаване на жалба: Можете да повдигнете въпрос или оплакване относно използването на Вашите лични данни от нас пред всеки съответен регулаторен орган в страната, в която живеете. Когато правите това, ще трябва да се позовавате на съответните местни закони за защита на данните.

Освен това, при определени обстоятелства потребителите на Immediate Edge имат право да правят следното:

Оттегляне на всяко съгласие, когато обработката на лични данни се основава на съгласие.

Да възразите срещу обработката на лични данни, оправдана от Immediate Edge по силата на правни основания за легитимен интерес, освен ако не се твърди, че причините на Immediate Edge за обработката на Вашите лични данни по този начин надделяват над Вашите права за защита на данните.

4. Дефинирани термини

В законите за защита на данните се използват няколко специфични термина. В последната секция на този раздел за защита на личните данни планираме да дадем ясно определение на всички тях:

Администратор на данни/информация: Това е законно определеното лице или организация, което самостоятелно или в партньорство с други лица/организации определя целите и средствата за контрол и обработка на личните данни.

Лични данни: Това е всяка информация, свързана с лице, което може да бъде идентифицирано по закон. Тя може да включва детайли като имена, адреси, снимки, издадени от правителството документи, напр. паспорти или шофьорски книжки, финансови документи, имейли, друга лична кореспонденция и договори.

Обработка на лични данни: Използва се за всяка операция или поредица от операции, свързани с лични данни. Това може да включва събирането, записването, съхранението, организирането, актуализирането, разпространението, извличането, изменението/модификацията, сливането, свързването, блокирането, изтриването и унищожаването на лични данни.

Свързваме Ви с най-добрия брокер за Вашия регион...