ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

В този документ за политика общи термини като "Ние" и "Нас" се отнасят до Immediate Edge. Ние обработваме и събираме данни от нашите потребители съгласно настоящия документ за политика.

В случай на отхвърляне и несъгласие с този документ, достъпът на потребителя до услуги и продукти на нашия сайт ще бъде прекратен.

Наше право е да правим промени в Политиката за поверителност, както сметнем за подходящо. Право на потребителя е винаги да е запознат с промените на сайта.

Лична информация

Поверителността на Вашите Лични данни е важна за нас като компания. Винаги ще предприемаме адекватни мерки за защита на данните на потребителите.

За достъп до нашите услуги, ние изискваме от потребителите да предоставят конкретни данни по време на регистрация. Те включват имена и уникална финансова информация.

Потребителят предоставя доброволно цялата нужна информация по време на регистрация. Имайте предвид, че изборът да не разкриете някои от тези данни може да блокира достъпа Ви до основните услуги на уебсайта.

Ние не търгуваме Лична информация без разрешение от потребителя.

Това обаче не е приложимо, когато трябва да се съобразим със законови искания или мерки за борба с изпирането на пари и „Опознай своя клиент" принципи..

Обща информация

Общата информация, наричана още нелична идентификационна информация, включва данни, които проследяват Вашата дейност на уебсайта.

Общата информация определя нуждите на клиентите и ни помага да подобрим нашите услуги.

С цел по-добра сигурност, цялата обща информация се съхранява отделно от чувствителната лична информация.

Данни събрани от публични форуми и трети страни

Може да предложим различни комуникационни канали, включително информационни бюлетини, чат стаи или други публични форуми на нашите потребители. Задължение на потребителите е да защитават информацията, разкрита на такива платформи.

Уебсайтът Immediate Edge е свързан с различни уебсайтове и трети страни. Ние не упражняваме контрол върху такива връзки. Потребителят носи пълна отговорност за всякакви нарушения, възникнали при взаимодействие с такива трети страни.

Изключения и Ограничения

Както се изисква от закона, ние се подчиняваме на правоприлагащите органи и изисканите от тях разследванията, свързани с каквато и да е дейност на потребителите на уебсайта.

Ние сме законна институция и всички действия, предприети от потребителите с цел измама на нашата платформа, ги изключват от защита на поверителността на техните данни. За да осигурим сигурност за всички потребители, ние имаме правото да наблюдаваме специфична комуникация на нашата платформа.

Може също да решим да разкрием конкретна лична информация от нарушителите на правоприлагащите органи.

Ние не даваме изрични гаранции за безопасността на Вашата информация, докато събираме и обработваме лични данни.

В определени моменти можем да разкрием информация, предмет на тази политика.

Ние гарантираме, че всяка страна, пред която бихме разкрили подобна информация, е в комуникационния сектор с цел подобряване на услугите.

Потребителите ще бъдат изрично уведомени за такова споделяне на данни и ще могат да решат да се откажат чрез искане по имейл.

Имате право да поискате повече информация относно тази Политика за поверителност.

Свързваме Ви с най-добрия брокер за Вашия регион...