Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност илюстрира начина, по който Immediate Edge събира и обработва Личните данни, които потребителите на нашия уебсайт споделят с нас. Ние събираме и обработваме само минималните данни, необходими за функционирането на нашия уебсайт, ръководени от легитимния ни интерес за изпълнение на нашите услуги, като спазваме цялото приложимо законодателство за защита на Личните данни.

Въведение

Тази страница съдържа подробна и ясна информация за Политиката за поверителност на Immediate Edge. Тук разясняваме как Immediate Edge, в качеството си на Администратор на данни, използва Вашите данни на сайта, за да Ви осигури по-добро потребителско изживяване и да подобри качеството на нашите услуги. Когато това се изисква от закона, ние можем да използваме или разкриваме Вашите данни по начини, които са обяснени по-подробно в тази Политика за поверителност.

От Лични данни до Администратор на данни - има редица правни термини, използвани в Политиката за поверителност на Immediate Edge. За целите на този документ тези термини ще се разбират в съответствие с определенията, дадени по-долу:

Администратор на данни: Това е законно определеното лице или организация, което самостоятелно или в партньорство с други лица или организации взема решения относно целите и средствата за контрол и обработка на Лични данни. В настоящия случай Immediate Edge е Администраторът на данни.

Лични данни: Това е всякаква информация, свързана с лице, което може да бъде идентифицирано по закон, което означава физическо лице, което може да бъде пряко или непряко идентифицирано чрез използването на уникален идентификационен фактор, като име, ЕГН, адрес (физически и IP) или други критерии, свързани с физическия, умствения, демографския, икономическия, културния, социалния или друг произход на лицето. Тези Лични данни могат да включват неща като имена, адреси, снимки, издадени от правителството документи като паспорти или шофьорски книжки, финансови документи, имейли, друга лична кореспонденция, договори и др. Това определение за Лични данни е в съответствие с член 4, параграф 1 от ОРЗД, който се отнася до защитата на Личните данни.

Обработка на Лични данни: Това понятие се използва за всяка операция или поредица от операции, свързани с Лични данни. Това може да включва събирането, записването, съхранението, организирането, актуализирането, разпространението, извличането, изменението, модифицирането, сливането, свързването, блокирането, изтриването и унищожаването на Лични данни.

GDPR (ОРЗД): РЕГУЛАЦИЯ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на Лични данни и относно свободното движение на такива данни, отменящо Директива 95/46/ЕО.

Как събираме Лични данни?

Когато използвате Immediate Edge, можете да очаквате от нас да събираме две форми на Лични данни: Лично идентифицираща информация (PII) и нелично идентифицираща информация (Non-Personally Identifier Information). Тази информация е необходима за функционирането на Immediate Edge и способността ни да Ви предоставяме услуги и може да бъде събрана от Вас чрез следните методи:

(а) Информация, която ни предоставяте: Лични данни, които ни предоставяте по взаимно съгласие, когато заявявате информация от нас или попълвате формуляри (за контакт) на нашия уебсайт. Попълването на някой от формулярите на уебсайта или кандидатстването за нашите услуги представлява Вашето информирано, свободно дадено съгласие за събирането от нас на съответните Лични данни, предоставени в тези формуляри.

(б) Информация относно използването на нашия уебсайт от Ваша страна: Демографски, поведенчески и други статистически данни, свързани с използването на нашия уебсайт, които получаваме от Google Analytics и други бисквитки. Тези данни се използват заедно с информация за други наши потребители, за да се идентифицират различни потребителски групи, а не отделни лица.

(в) Кореспонденция: Когато се свържете с нас чрез имейл, формуляри за контакт и т.н., може да съхраним разговора си с Вас или да съберем Вашата информация за контакт, за да можем да отговорим на Вашето запитване. Независимо от това, данни, които не са от значение за изпълнението на Вашето запитване или за основното функциониране на Immediate Edge, няма да бъдат обработвани.

Защо събираме Лични данни?

Immediate Edge се нуждае от някои от Вашите Лични данни, за да функционира по предназначение и да може да предоставя услугите, рекламирани на нашия уебсайт, както и за да разбере по-добре работата на нашия уебсайт и да подобри съдържанието му. Като цяло има четири основни правни причини, поради които Immediate Edge като Администратор на данни решава да обработва Вашите Лични данни, които са в съответствие с цялото приложимо законодателство относно събирането и обработването на Лични данни и зачитат правата на потребителя по отношение на защитата на данните:

(а) Изпълнение на договор: Това е, когато Вашите Лични данни са законово необходими за създаването или осъществяването на част от правен договор между Вас и Immediate Edge.

(б) Съгласие: Това е, когато сте предоставили Личните си данни по различни други причини с изрично, информирано съгласие.

(в) Законово задължение: Когато използването на Вашите Лични данни е необходимо, за да изпълним правните си задължения съгласно законодателството на ЕС и други приложими закони за защита на Личните данни.

(г) Законосъобразен интерес: Immediate Edge използва Вашите Лични данни, за да задоволи легитимен интерес, и нашите причини за това са определени като имащи предимство пред признатите права за защита на данните, с изключение на случаите, в които свободите и правата на субекта на данните надделяват над заявените интереси на Immediate Edge.

Обърнете внимание, че Immediate Edge не съхранява данните на потребителите на своите собствени сървъри, тъй като не е Обработчик на данните. След като потребителят създаде акаунт при нас и предостави изричното си съгласие, ние изпращаме данните му на един от нашите партньори, който служи като Обработващ данните.

Всички въпроси и притеснения относно обработката на данни трябва да бъдат адресирани до Обработващия данните, в този случай до брокерската фирма на трета страна, която Ви е назначена след регистрацията в Immediate Edge.

Как Immediate Edge използва Вашите Лични данни?

Администраторът на данни (Immediate Edge) ще използва Вашите Лични данни за следните необходими цели:

(а) За комуникация и регистрация: Когато се свържете с Immediate Edge, чрез формуляр за контакт или по друг начин, ние ще използваме предоставената от Вас информация, за да отговорим на Вашите искания и запитвания. Всички данни, които предоставяте по този начин, се предоставят с Вашето изрично и информирано съгласие.

(б) За промоции на Immediate Edge: Когато ни предоставите съгласието си, Immediate Edge може да се свърже с Вас, за да сподели с Вас различни подходящи възможности под формата на рекламни материали, маркетингови разработки или важни новини относно Immediate Edge.

(в) Подобряване на сигурността и на потребителското изживяване на уебсайта Immediate Edge: За да повишим сигурността си и да Ви осигурим по-добро потребителско изживяване при използването на нашия сайт, можем да използваме Вашите Лични данни, свързани с използването на нашия сайт.

Какво представляват бисквитките и как ги използваме?

Вероятно вече сте чували за "бисквитки". Нека обясним накратко как работят те. "Бисквитката" е малък текстов файл, който се изпраща на устройството, което използвате за достъп до нашия уебсайт, независимо дали става въпрос за лаптоп, компютър или смартфон. По този начин тя позволява на Immediate Edge да разпознае използваното от Вас устройство като уникално и да Ви идентифицира при последващи връщания на нашата страница.

Причината, поради която използваме "бисквитки" в Immediate Edge, е да осигурим по-добро потребителско изживяване за Вас и да позволим на уебсайта да работи ефективно. Ако желаете да премахнете "бисквитките", можете да го направите чрез настройките на Вашия браузър. Имайте предвид обаче, че това може да се отрази негативно на Вашето преживяване при използването на уебсайта. В някои случаи това може да доведе до невъзможност за използване на уебсайта.

Използваме следните видове "бисквитки" в Immediate Edge:

(а) Функционални бисквитки: Функционалните бисквитки са най-често използваните бисквитки, с които вероятно ще се сблъскате, и които са жизненоважни за функционирането на уебсайта по предназначение. Без използването им гладкото функциониране на уебсайта ще бъде сериозно засегнато и някои услуги може да не са достъпни.

(б) Google Analytics: Този софтуер позволява на уеб администраторите да получат важна информация за трафика на своя уебсайт и да подобрят цялостното преживяване на потребителите. Immediate Edge има обвързващо споразумение с Google, което означава, че Google не може да вижда или използва за свои собствени цели данните, събрани с тези бисквитки.

(в) Бисквитки на трети страни: Тази форма на онлайн "бисквитки" се поставя на нашия сайт от посредници на трети страни, често чрез партньорски линкове.

Ако желаете да промените предпочитанията си за бисквитките, сме изготвили удобен списък със страници, на които можете да направите това, въз основа на най-широко използваните браузъри в света.

За уеб браузъра Chrome посетете тази страница на Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050.

За уеб браузъра Internet Explorer или Edge посетете тази страница на Microsoft: https://support.microsoft.com/kb/278835.

За уеб браузъра Firefox посетете тази страница на Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-store.

За уеб браузъра Safari, моля, посетете тази страница на Apple: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac.

Моля, посетете официалните уеб страници на Вашия уеб браузър, ако използвате друга програма, която не сме споменали тук.

Къде се съхраняват Личните Ви данни?

Когато използвате нашия сайт, се събират само минималните данни, необходими за правилното функциониране на Immediate Edge. Ние не съхраняваме никакви събрани Лични данни на нашите сървъри.

Immediate Edge не съхранява Вашите Лични данни. Но понякога може да взаимодействаме с доставчици на услуги от трети страни, които ще обработват Вашите Лични данни по наше искане. Това е предмет на споразумения за обработка на данни и Вашите Лични данни няма да бъдат споделяни без Вашето съгласие и искане от Immediate Edge.

Третите страни, на които можем да изпратим Вашите данни, са финансови брокери, които спазват GDPR и други приложими закони за поверителност. Нито един аспект от Вашите Лични данни няма да бъде споделен с тях, без да сте предоставили изричното си съгласие.

За Ваше собствено улеснение Ви препоръчваме да прочетете внимателно Политиката за поверителност на определения Ви брокер, за да научите как той събира и обработва данните на потребителите.

Как Immediate Edge защитава Личните ми данни?

Immediate Edge полага усилия да осигури безопасност, за да защити Личната информация на своите клиенти. Тези мерки за защита се различават в зависимост от вида и количеството на въпросните Лични данни. Достъпът до Вашите Лични данни е ограничен и се разкрива само и единствено на минималния брой служители, които се нуждаят от данните за основни цели, като например да се гарантира, че услугите, които сте поискали от Immediate Edge, могат да бъдат изпълнени. Всички наши служители са обвързани със строги споразумения за конфиденциалност и няма да разкриват Вашите данни без Вашето съгласие.

Ако Immediate Edge е легитимно ангажиран с разкриването на Лични данни, независимо дали става въпрос за правоприлагане или нещо подобно, посоченият Администратор на данни ще бъде задължен да се съобрази с това. Ще информираме надлежно потребителя и ще поискаме неговото съгласие, когато трета страна иска достъп до Личните му данни по законни причини. Immediate Edge непрекъснато ще оценява исканията, отправени от такива органи, за да открие дали разкриването е законна предпоставка и ще разкрива само толкова Лични данни, колкото е необходимо за изпълнението на нашите законни нужди.

Други страни, които могат да имат достъп до Вашите Лични данни, включват Обработчиците на данни, с които Immediate Edge е длъжен да работи. Освен брокерите, към които свързваме клиентите си, нашата хостинг компания има законово основание да събира някои от данните на нашите потребители като техническо изискване за поддръжка на нашия уебсайт. Всяко споделяне на Лични данни с трети страни се извършва в съответствие с всички приложими закони за защита на Личните данни, със съгласието на клиентите и без да нарушава правата и свободите им.

Колко дълго съхранявате Личната информация на потребителите?

Immediate Edge съхранява Вашите Лични данни за период не по-дълъг от този, който се изисква от целта, за която са получени. Независимо от това, ние не носим отговорност за информация, споделена по интернет форуми или чрез трети страни.

Какви са правата Ви?

Когато става въпрос за Вашите Лични данни, имате широк набор от права, предоставени от ОРЗД и други съответни закони за поверителност и защита на данните. Те са описани подробно по-долу:

(а) Достъп на субекта: Имате право на достъп до всички Ваши Лични данни, които са под контрола на Immediate Edge.

(б) Поправяне: Можете да поискате Личните Ви данни да бъдат коригирани, ако по някакъв начин са неточни.

(в) Изтриване: При желание, можете да поискате от Immediate Edge да премахне всички Ваши Лични данни при определени обстоятелства. Ако това бъде договорено, Immediate Edge ще се свърже и с трети страни - Администратори и Обработчици на Лични данни, които може да разполагат с копия от Вашите данни, и ще ги уведоми за Вашето искане.

(г) Преносимост: можете да поискате от Immediate Edge да прехвърли Вашите Лични данни на трета страна по Ваш избор.

(д) Подаване на жалба: Можете да повдигнете въпрос или оплакване относно използването на Вашите Лични данни от нас пред всеки съответен регулаторен орган в страната, в която живеете. Когато правите това, ще трябва да се позовавате на съответните местни закони за защита на данните.

(е) Ограничение: имате право да поискате от Администратора на данни да ограничи достъпа до Вашите данни и тяхното обработване при някои обстоятелства, например по време на официален спор след подаване на жалба.

Освен това потребителите на Immediate Edge имат право да правят и следното:

  • Да оттеглите своето съгласие, когато обработката на Лични данни се основава на такова.
  • Да възразите срещу обработката на Лични данни, оправдана от Immediate Edge по силата на правни основания за легитимен интерес, освен ако може да се докаже, че причините на Immediate Edge за обработката на Вашите Лични данни по този начин имат преимущество пред Вашите права за защита на данните.
  • Изменения на съдържанието

    Immediate Edge си запазва правото да коригира, допълва или променя цялото съдържание на своя(те) уебсайт(ове), включително тази Политика за поверителност, без предварително уведомление до потребителя. Всички направени промени влизат в сила незабавно след публикуването им на нашия уебсайт. Клиентът трябва да положи дължимата грижа и да остане информиран за всички промени в съдържанието на Immediate Edge и всички негови подстраници. Ако продължите да използвате нашия уебсайт, ще разбираме, че сте съгласни с направените промени.

    Ако имате някакви запитвания относно тази Политика за поверителност, не се колебайте да се свържете с нас чрез съответния формуляр или имейл.