PRIVACYVERKLARING

1. Inleiding

Wanneer het gaat om onze klanten, bezoekers van de website en lezers, nemen we uw privacy serieus. In de loop der jaren hebben wij een nobel doel ontwikkeld om ervoor te zorgen dat wij uw persoonlijk identificeerbare informatie (Persoonsgegevens) zo professioneel mogelijk behandelen en we willen ervoor zorgen dat het persoonlijk blijft. U kunt erop vertrouwen dat wij altijd de meest recente maatregelen nemen om uw gegevens te beschermen. 

Deze pagina detailleert de privacyverklaring van Immediate Edge op een duidelijke en eenvoudig te volgen manier. Hier deconstrueren wij hoe wij, als gegevensbeheerder, uw gegevens op de website gebruiken om een betere gebruikerservaring voor uzelf te verstrekken. Indien wettelijk vereist, kunnen wij uw gegevens gebruiken of openbaar maken. 

De privacyverklaring van Immediate Edge kan een brede waaier aan terminologie bevatten, van persoonsgegevens tot een verwerkingsverantwoording, die allemaal unieke definities hebben met betrekking tot verschillende gebieden van online privacy. Het laatste deel van onze privacyverklaring bevat een handige woordenlijst waarin deze interessante termen worden uitgelegd.

Immediate Edge heeft ook het recht om deze privacyverklaring zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, te wijzigen of te vernieuwen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met een teamlid.

2. Wat doen wij met uw Persoonsgegevens?

Wat zijn Persoonsgegevens eigenlijk?

Simpel gezegd, persoonlijke gegevens is privé-informatie over een individu. Van uw naam en huisadres tot foto's en door de overheid afgegeven identiteitsbewijzen zoals paspoorten. Het omvat een breed scala aan unieke informatie met betrekking tot een persoon.

Welke Persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij over u?

Wanneer u Immediate Edge gebruikt, kunt u van ons verwachten dat wij twee soorten persoonsgegevens verzamelen: Persoonlijk identificeerbare informatie (PII) en niet-persoonlijk identificeerbare informatie (niet-PII). Deze informatie kan worden verzameld via de volgende formulieren:

a) Informatie die u ons verstrekt: Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u ons om informatie verzoekt of (contact)formulieren invult op onze website.

(b) Informatie over uw gebruik van onze website: Statistieken over uw gebruik van onze website die wij ontvangen van Google Analytics.

c) Correspondentie: Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, contactformulieren, enz., kunnen wij ons gesprek met u opslaan. 

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking en waarom verzamelen we persoonsgegevens?

Immediate Edge is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens die worden verzameld bij het gebruik van de website. Aldus, beslist Immediate Edge hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden.

In het algemeen zijn er vier primaire juridische redenen waarom Immediate Edge als Verwerkingsverantwoordelijke besluit uw Persoonsgegevens te verwerken. Laten ons dit even uitleggen: 

a) Uitvoering van het contract: Dit is wanneer uw Persoonsgegevens wettelijk vereist zijn voor het maken of creëren van een onderdeel van een wettelijk contract tussen u en Immediate Edge.

b) Toestemming: Dit is wanneer u heeft ingestemd met het gebruik van uw Persoonsgegevens.

c) Wettelijke verplichting: Wanneer het gebruik van uw Persoonsgegevens voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen krachtens het EU-recht; 

d) Gewettigd belang: Immediate Edge maakt gebruik van uw Persoonsgegevens om een legitiem belang te bereiken, en onze redenen om dit te doen zijn vastbesloten om voorrang te nemen op erkende rechten op het gebied van gegevensbescherming. 

 Hoe gebruikt Immediate Edge uw Persoonsgegevens? 

De Verwerkingsverantwoordelijke (Immediate Edge) gebruikt uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

a) Voor communicatie en registratie: Overal waar u contact opneemt met Immediate Edge, via een contactformulier of anderszins, gebruiken wij de informatie die u verstrekt om aan uw verzoeken en vragen te voldoen. 

b) Voor promoties van Immediate Edge: Wanneer u ons uw toestemming geeft, kan Immediate Edge u benaderen om verschillende belangrijke mogelijkheden met u te delen in de vorm van promotiemateriaal, marketingontwikkelingen of belangrijk nieuws over Immediate Edge.

c) Verbetering van de beveiliging en verbetering van de gebruikerservaring op de website van de Immediate Edge: Om onze veiligheid te verhogen en u een betere gebruikerservaring te bieden bij het gebruik van onze website, kunnen wij uw Persoonsgegevens gebruiken voor zover het uw gebruik van onze website betreft.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt u deze? 

U heeft waarschijnlijk al eerder van cookies gehoord. Laten we uitleggen hoe ze werken. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt verzonden naar het apparaat dat u gebruikt, of dat nu een laptop, pc of smartphone is. Op die manier kan een website het apparaat dat u gebruikt als uniek herkennen.

De reden dat wij cookies op Immediate Edge gebruiken is om u een betere gebruikerservaring te bieden en om de website effectief te laten werken. Als u cookies wilt verwijderen, kunt u dit doen via de instellingen van uw browser. Houd er echter rekening mee dat dit een negatief effect kan hebben op uw ervaring met het gebruik van de website. In sommige gevallen, kan het de website onbruikbaar maken. 

We gebruiken de volgende soorten cookies op Immediate Edge:

a) Functionele cookies: De meest gebruikte cookies die u waarschijnlijk tegenkomt. Functionele cookies zijn van vitaal belang voor een website om te functioneren zoals bedoeld. Zonder het gebruik van deze cookies, zal de vlotte werking van een website enorm worden beïnvloed.

b) Google Analytics: Deze software stelt webbeheerders in staat om een belangrijk inzicht te krijgen in het verkeer van hun website en de algemene ervaring te verbeteren. Immediate Edge heeft een bindende overeenkomst met Google, wat betekent dat Google geen van de met deze cookies verzamelde gegevens kan zien of gebruiken. 

c) Cookies van derden: Deze vorm van online cookie wordt op onze website geplaatst door derden, vaak via partnerlinks.

Als u uw cookievoorkeuren wilt wijzigen, hebben we een handige lijst met pagina's samengesteld die u kunt gebruiken op basis van de meest gebruikte browsers wereldwijd. 

Ga naar deze pagina van Google voor de webbrowser Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050. 

Ga naar de volgende Microsoft-pagina voor de webbrowser Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835. 

Ga naar deze pagina vanuit Mozilla voor de webbrowser Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-store. 

Voor de webbrowser Safari bezoekt u deze pagina van Apple: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac. 

Ga naar de officiële webpagina's van uw webbrowser voor een andere webbrowser.

Waar worden uw Persoonsgegevens opgeslagen? 

Bij het gebruik van onze website slaan wij geen verzamelde persoonsgegevens op. 

Immediate Edge houdt uw Persoonsgegevens niet bij. Maar af en toe kunnen we contact opnemen met externe dienstverleners die uw Persoonsgegevens op ons verzoek zullen verwerken. Dit is onderworpen aan gegevensverwerkingsovereenkomsten, en uw Persoonsgegevens worden niet gedeeld zonder uw toestemming en verzoek van Immediate Edge. 

Hoe beschermt Immediate Edge mijn Persoonsgegevens? 

Immediate Edge heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens van haar klanten te beschermen. Dergelijke beschermingsmaatregelen verschillen afhankelijk van het type en de hoeveelheid Persoonsgegevens. De toegang tot uw Persoonsgegevens is beperkt en wordt uitsluitend bekendgemaakt aan personen die de gegevens voor fundamentele doeleinden nodig hebben.

Als Immediate Edge legitiem verplicht is om Persoonsgegevens bloot te leggen, of het nu gaat om wetshandhaving of iets dergelijks, dan zou deze gegevensbeheerder verplicht zijn om hieraan te voldoen. Immediate Edge zal voortdurend de eisen van dergelijke instanties evalueren om te ontdekken of de openbaarmaking een legitieme vereiste is en zal slechts zoveel Persoonsgegevens openbaar maken als essentieel is voor het vervullen van onze wettelijke vereisten.

Hoe lang bewaren jullie mijn persoonlijke gegevens?

Immediate Edge bewaart uw Persoonsgegevens niet langer dan wordt verwacht op grond van de reden dat deze zijn verkregen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie die wordt gedeeld via internetforums of via derden.

3. Wat zijn uw rechten? 

Wat uw Persoonsgegevens betreft, heeft u een breed scala aan rechten. Enkele hiervan worden hieronder beschreven: 

a) Toegang: U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens onder de controle van Immediate Edge. 

b) Rectificatie: U kunt vragen dat uw persoonsgegevens worden aangepast als deze op een of andere manier onnauwkeurig zijn. 

c) Verwijderen: Op verzoek kunt u Immediate Edge vragen om al uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te verwijderen. Als dit is afgesproken, zal Immediate Edge ook contact opnemen met externe gegevensbeheerders en hen vragen uw verzoek in te willigen.

d) Overdraagbaarheid: u kunt vragen dat Immediate Edge uw Persoonsgegevens overdraagt aan een derde van uw keuze.

e) een klacht indienen: U kunt een probleem of klacht tegen ons indienen over het gebruik van uw Persoonsgegevens bij een relevante toezichthoudende instantie in uw land van verblijf. Wanneer u dit doet, zult u naar de relevante lokale wetten van de gegevensbescherming moeten verwijzen.

Bovendien hebben de gebruikers van Immediate Edge onder bepaalde omstandigheden ook het recht om het volgende te doen:

Intrekking van elke toestemming wanneer persoonsgegevens zijn verwerkt op basis van toestemming.

Bezwaar maken tegen elke verwerking van Persoonsgegevens die door Immediate Edge wordt gerechtvaardigd op grond van wettelijke gronden van gerechtvaardigd belang, tenzij de redenen van Immediate Edge om uw Persoonsgegevens op deze wijze te verwerken zwaarder zouden wegen dan uw rechten inzake gegevensbescherming.

4. Gedefinieerde termen

In de wetgeving inzake gegevensbescherming worden verschillende specifieke termen gebruikt. In de laatste sectie van deze privacysectie, zullen wij deze allen duidelijk definiëren:

Gegevenscontroller: Dit is de wettelijk benoemde persoon of entiteit die, alleen of in samenwerking met andere personen/entiteiten, beslist over de doeleinden en middelen voor het controleren en verwerken van Persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens: Dit is alle informatie met betrekking tot een wettelijk identificeerbare persoon. Dit kan zaken zoals namen, adressen, foto's, door de overheid uitgegeven documenten zoals paspoorten of rijbewijzen, financiële gegevens, e-mails, andere persoonlijke correspondentie en contracten omvatten. 

Verwerking van persoonsgegevens: Dit wordt gebruikt voor alle bewerkingen of sequenties van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens. Dit kan het verzamelen, registreren, opslaan, organiseren, bijwerken, verspreiden, opvragen, wijzigen/wijzigen, samenvoegen, koppelen, blokkeren, wissen en vernietigen van Persoonsgegevens omvatten. 

We verbinden u met de beste makelaar voor uw regio...