DASAR PRIVASI

Untuk dokumen dasar ini, istilah kolektif seperti "Kami" adalah merujuk kepada "Laman Web", yang merupakan satu aspek Perisian Immediate Edge.

Penggunaan "Perkhidmatan Kami" adalah bergantung kepada setiap pengguna membaca dan menerima terma di dalam Dasar Privasi ini. Kami akan memproses dan mengumpul data dari pengguna kami seperti dalam dokumen dasar ini.

Keputusan untuk menolak dokumen dasar ini akan mengecualikan pengguna dari mengakses perkhidmatan dan produk di laman web kami.

Adalah hak kami untuk meminda Dasar Privasi ini jika kami rasakan perlu. Hak pengguna adalah untuk sentiasa mengikuti perubahan dalam laman web kami.

Maklumat Pengenalan Peribadi

Sebagai sebuah syarikat, dasar Data Peribadi adalah penting bagi kami. Kami akan sentiasa mengambil langkah-langkah yang sepatutnya untuk melindungi data.

Untuk mengakses perkhidmatan kami, kami perlukan pengguna memberikan data tertentu semasa pendaftaran. Ini termasuk nama dan maklumat kewangan unik.

Pengguna perlu memberikan semua maklumat secara sukarela semasa pendaftaran. Ambil perhatian bahawa, pilihan untuk tidak mendedahkan beberapa butiran ini mungkin menyebabkan anda tidak dapat mengakses perkhidmatan utama laman web.

Semua komunikasi perlu dibuat melalui sokongan e-mel kami.

Kami tidak akan mendagangkan sebarang Maklumat Pengenalan Peribadi tanpa keizinan pengguna kami.

Walau bagaimanapun, ini tidak digunakan jika kami perlu mematuhi permintaan penguatkuasa undang-undang atau dalam menguatkuasa Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML) dan Kenali Pelanggan Anda (AML).

Maklumat Umum

Maklumat umum juga dirujuk sebagai Bukan Maklumat Pengenalan Peribadi, termasuk data yang menjejak aktiviti anda di Laman Web.

Maklumat umum menentukan keperluan pelanggan dan membantu kami memperbaiki perkhidmatan kami.

Semua maklumat umum perlu disimpan berasingan daripada Maklumat Pengenalan Peribadi yang dikumpul untuk keselamatan yang lebih baik.

Data Dalam Forum Awam dan Oleh Laman Web Pihak Ketiga

Kami mungkin menawarkan pelbagai saluran komunikasi, termasuk papan buletin, bilik sembang, atau forum awam lain untuk membolehkan pengguna kami berinteraksi. Adalah merupakan tanggungjawab pengguna untuk melindungi maklumat yang didedahkan dalam platform tersebut.

Laman web Immediate Edge mempunyai banyak pautan kepada laman web pihak ketiga. Kami tiada kawalan terhadap pautan tersebut. Pengguna bertanggung jawab penuh ke atas sebarang pelanggaran yang berlaku disebabkan oleh interaksi mereka dengan pihak-pihak tersebut.

Pengecualian dan Batasan

Seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, kami akan mematuhi permintaan wajar dari penyiasatan penguatkuasaan undang-undang berkenaan dengan sebarang aktiviti oleh pengguna di laman web kami.

Kami adalah pengendali yang sah, dan sebarang tindakan yang diambil oleh pengguna yang melibatkan penipuan secara terang-terangan dalam platform kami akan mengecualikan mereka dari sebarang perlindungan kerahsiaan. Dalam memastikan keselamatan untuk semua pengguna, kami mungkin memantau komunikasi tertentu dalam platform kami.

Kami juga mungkin memutuskan untuk mendedahkan maklumat peribadi tertentu dari pihak yang melakukan kesahalan kepada penguatkuasa undang-undang.

Kami tidak akan memberi sebarang jaminan eksplisit tentang keselamatan maklumat anda semasa mengumpul dan memproses maklumat peribadi.

Pada masa tertentu, kami mungkin mendedahkan atau menjual maklumat tertakluk kepada dasar ini.

Kami akan memastikan bahawa sebarang entiti yang kami dedahkan adalah seperti maklumat dalam sektor komuniti dan keutamaannya adalah untuk mempertingkatkan perkhidmatan.

Pengguna mungkin diberitahu dengan jelas mengenai pendedahan tersebut dan dapat memutuskan untuk menarik diri melalui permintaan e-mel.

Menghubungkan anda dengan broker terbaik untuk wilayah anda ...