Dasar Privasi

Dasar Privasi ini menggambarkan cara Immediate Edge mengumpul dan memproses Data Peribadi yang dikongsi pengguna tapak web kami dengan kami. Kami hanya mengumpul dan memproses data minimum yang diperlukan untuk berfungsinya tapak web kami berpandukan kepentingan sah kami dalam pemenuhan perkhidmatan kami, menghormati semua perundangan privasi yang berkenaan.

Pengenalan

Halaman ini memperincikan Dasar Privasi Immediate Edge dengan jelas dan teliti. Di sini, kami membongkar cara Immediate Edge, sebagai Pengawal Data, menggunakan data anda di tapak untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik untuk anda dan meningkatkan kualiti perkhidmatan kami. Apabila dikehendaki oleh undang-undang, kami mungkin menggunakan atau mendedahkan data anda dengan cara yang dihuraikan kemudian dalam Dasar Privasi ini.

Daripada Data Peribadi kepada Pengawal Data, terdapat beberapa istilah undang-undang yang digunakan dalam Dasar Privasi Immediate Edge ini. Untuk tujuan dokumen ini, istilah ini akan difahami mengikut takrifan yang diberikan di bawah:

Pengawal Data: Ini ialah orang atau entiti yang dilantik secara sah yang, secara solo atau bekerjasama dengan orang atau entiti lain, memutuskan tujuan dan cara untuk mengawal dan memproses Data Peribadi. Dalam kes ini, Immediate Edge ialah Pengawal Data.

Data Peribadi: Ini ialah sebarang maklumat yang berkaitan dengan orang yang boleh dikenal pasti secara sah, yang bermaksud seseorang yang boleh dikenal pasti secara langsung atau tidak langsung melalui penggunaan faktor pengecam unik seperti nama, ID, alamat (kedua-dua fizikal dan IP), atau kriteria lain yang berkaitan dengan fizikal, mental, demografi, ekonomi, budaya, sosial atau latar belakang lain seseorang. Data Peribadi ini boleh merangkumi perkara seperti nama, alamat, gambar, dokumen yang dikeluarkan kerajaan seperti pasport atau lesen memandu, rekod kewangan, e-mel, surat-menyurat peribadi lain, kontrak dan banyak lagi. Takrifan Data Peribadi ini adalah mengikut Art.4(1) GDPR, yang menangani perlindungan Data Peribadi.

Pemprosesan Data Peribadi: Ini digunakan untuk meliputi sebarang operasi atau urutan operasi yang mengelilingi Data Peribadi. Ini boleh termasuk pengumpulan, rakaman, penyimpanan, organisasi, pengemaskinian, penyebaran, pengambilan semula, pindaan, pengubahsuaian, penggabungan, pemautan, penyekatan, pemadaman dan pemusnahan Data Peribadi.

GDPR: PERATURAN (EU) 2016/679 PARLIMEN EROPAH DAN MAJLIS pada 27 April 2016 mengenai perlindungan orang asli berkenaan dengan pemprosesan data peribadi dan pergerakan bebas data tersebut dan Arahan 95/46/EC yang dimansuhkan.

Bagaimana Kami Mengumpul Data Peribadi?

Apabila menggunakan Immediate Edge, anda boleh mengharapkan kami mengumpul dua bentuk data peribadi: Maklumat Pengenalan Peribadi (PII) dan Maklumat Bukan Pengenalan Peribadi (Bukan PII). Maklumat ini diperlukan untuk fungsi Immediate Edge dan keupayaan kami untuk menyediakan perkhidmatan kepada anda dan mungkin dikumpulkan daripada anda melalui borang berikut:

(a) Maklumat yang anda berikan kepada kami: Data Peribadi yang diberikan secara persetujuan kepada kami oleh anda apabila meminta maklumat daripada kami atau mengisi borang (hubungi) di laman web kami. Mengisi mana-mana borang laman web atau memohon perkhidmatan kami merupakan persetujuan anda yang dimaklumkan, diberi secara percuma untuk pengumpulan Data Peribadi masing-masing yang diberikan dalam borang tersebut.

(b) Maklumat mengenai penggunaan tapak web kami oleh anda: Statistik demografi, tingkah laku dan lain-lain yang mengelilingi penggunaan tapak web kami oleh anda yang kami terima daripada Google Analitis dan kuki lain. Data ini digunakan bersama maklumat tentang pengguna kami yang lain untuk mengenal pasti kumpulan pengguna yang berbeza dan bukannya individu.

(c) Surat-menyurat: Apabila anda menghubungi kami melalui e-mel, borang hubungan, dan sebagainya, kami mungkin menyimpan perbualan kami dengan anda, atau mengumpul maklumat hubungan anda supaya kami boleh menjawab pertanyaan anda. Namun begitu, data yang tidak berkaitan dengan pemenuhan permintaan anda atau fungsi asas Immediate Edge tidak akan diproses.

Mengapa Kami Mengumpul Data Peribadi?

Immediate Edge memerlukan beberapa Data Peribadi anda untuk berfungsi seperti yang dimaksudkan dan dapat menyediakan perkhidmatan yang diiklankan di tapak web kami, serta memahami prestasi tapak web kami dengan lebih baik dan menambah baik kandungan kami. Secara keseluruhannya, terdapat empat sebab undang-undang utama mengapa Immediate Edge sebagai Pengawal Data memutuskan untuk memproses Data Peribadi anda, yang menurut semua perundangan yang berkenaan tentang pengumpulan dan pemprosesan data peribadi, dan menghormati hak pengguna berkenaan perlindungan data:

(a) Prestasi kontrak: Ini adalah apabila Data Peribadi anda diperlukan secara sah untuk membuat atau membuat sebahagian daripada kontrak undang-undang antara anda dan Immediate Edge.

(b) Persetujuan: Ini adalah apabila anda telah memberikan Data Peribadi anda atas pelbagai sebab lain dengan kebenaran termaklum yang jelas.

(c) Kewajipan undang-undang: Di mana penggunaan Data Peribadi anda diperlukan untuk kami memenuhi kewajipan undang-undang kami di bawah EU dan undang-undang privasi lain yang berkenaan.

(d) Kepentingan sah: Immediate Edge menggunakan Data Peribadi anda untuk mencapai kepentingan yang sah, dan sebab kami berbuat demikian ditentukan untuk diutamakan daripada hak perlindungan data yang diiktiraf, kecuali untuk kes di mana kebebasan dan hak subjek data melebihi kepentingan sah Immediate Edge.

Ambil perhatian bahawa Immediate Edge tidak menyimpan data pengguna pada pelayan proprietarinya, kerana ia bukan Pemproses Data. Selepas pengguna membuat akaun dengan kami dan memberikan persetujuan eksplisit mereka, kami menghantar data mereka kepada salah satu rakan kongsi pihak ketiga kami, yang bertindak sebagai Pemproses Data.

Semua soalan dan kebimbangan mengenai pemprosesan data perlu dialamatkan kepada Pemproses Data, dalam kes ini, pembrokeran pihak ketiga yang diberikan kepada anda selepas pendaftaran dengan Immediate Edge.

Bagaimanakah Immediate Edge Menggunakan Data Peribadi Anda?

Pengawal Data (Immediate Edge) akan menggunakan Data Peribadi anda untuk tujuan yang berikut:

(a) Untuk komunikasi dan pendaftaran: Di mana sahaja anda menghubungi Immediate Edge, melalui borang hubungan atau sebaliknya, kami akan menggunakan maklumat yang anda berikan untuk memenuhi permintaan dan pertanyaan anda. Semua data yang anda berikan dengan cara ini diberikan dengan persetujuan anda yang jelas dan termaklum.

(b) Untuk promosi Immediate Edge: Apabila anda memberikan persetujuan anda kepada kami, Immediate Edge mungkin menghubungi anda untuk berkongsi dengan anda pelbagai peluang yang berkaitan dalam bentuk bahan promosi, perkembangan pemasaran atau berita penting mengenai Immediate Edge.

(c) Penambahbaikan keselamatan dan meningkatkan pengalaman pengguna di tapak web Immediate Edge: Untuk meningkatkan keselamatan kami dan memberikan anda pengalaman pengguna yang lebih baik apabila menggunakan tapak kami, kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda kerana ia berkaitan dengan penggunaan anda laman web kami.

Apakah Kuki, dan Bagaimana Kami Menggunakannya?

Anda mungkin pernah mendengar tentang kuki sebelum ini. Mari kita terangkan secara ringkas bagaimana ia berfungsi. Pada asasnya, kuki ialah fail kecil teks yang dihantar ke peranti yang anda gunakan untuk mengakses tapak web kami, sama ada komputer riba, PC atau telefon pintar. Dengan berbuat demikian, ia membolehkan Immediate Edge mengenali peranti yang anda gunakan sebagai unik dan mengenal pasti anda selepas kembali ke halaman kami.

Sebab kami menggunakan kuki di Immediate Edge adalah untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik untuk anda dan untuk membolehkan tapak web beroperasi dengan berkesan. Jika anda ingin mengalih keluar kuki, anda boleh berbuat demikian melalui tetapan pada penyemak imbas anda. Walau bagaimanapun, ambil perhatian bahawa ini mungkin menjejaskan pengalaman anda menggunakan tapak web secara negatif. Dalam sesetengah kes, ia boleh menjadikan tapak web tidak boleh digunakan.

Kami menggunakan jenis kuki berikut di Immediate Edge:

(a) Kuki fungsian: Kuki yang paling biasa digunakan yang mungkin anda temui, kuki berfungsi adalah penting untuk tapak web berfungsi seperti yang dimaksudkan. Tanpa penggunaan ini, kelancaran tapak web akan terjejas dengan serius dan sesetengah perkhidmatan mungkin tidak tersedia.

(b) Analitis Google: Perisian ini membolehkan pentadbir web memperoleh cerapan penting tentang trafik tapak web mereka dan meningkatkan keseluruhan pengalaman pengguna. Immediate Edge mempunyai perjanjian yang mengikat dengan Google yang bermaksud Google tidak dapat melihat atau menggunakan mana-mana data yang dikumpul dengan kuki ini untuk tujuannya sendiri.

(c) Kuki pihak ketiga: Bentuk kuki dalam talian ini diletakkan di tapak kami oleh broker pihak ketiga, selalunya melalui pautan gabungan.

Jika anda ingin menukar pilihan kuki anda, kami telah menyusun senarai halaman yang berguna untuk anda berbuat demikian berdasarkan pelayar yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.

Untuk penyemak imbas web Chrome, sila lawati halaman ini daripada Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050.

Untuk pelayar web Internet Explorer atau Edge, sila lawati halaman ini daripada Microsoft: https://support.microsoft.com/kb/278835.

Untuk pelayar web Firefox, sila lawati halaman ini daripada Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-store.

Untuk penyemak imbas web Safari, sila lawati halaman ini daripada Apple: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac.

Sila lawati halaman web rasmi pelayar web anda untuk mana-mana pelayar web lain.

Di Mana Data Peribadi Anda Disimpan?

Apabila menggunakan tapak kami, hanya data minimum yang diperlukan untuk berfungsi dengan betul Immediate Edge dikumpulkan. Kami tidak menyimpan sebarang data peribadi yang dikumpul pada pelayan kami.

Immediate Edge tidak menyimpan Data Peribadi anda. Tetapi ada kalanya, kami mungkin berinteraksi dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang akan memproses Data Peribadi anda atas permintaan kami. Ini tertakluk pada perjanjian pemprosesan data dan Data Peribadi anda tidak akan dikongsi tanpa persetujuan anda dan permintaan Immediate Edge.

Pihak ketiga yang mungkin kami hantar data anda ialah broker kewangan pihak ketiga yang mematuhi GDPR dan undang-undang privasi lain yang berkenaan. Tiada data peribadi anda akan dikongsi dengan mereka tanpa anda memberikan kebenaran jelas anda.

Untuk faedah anda sendiri, adalah disyorkan agar anda membaca dengan teliti Dasar Privasi broker anda yang diberikan untuk mengetahui cara mereka mengumpul dan memproses data pengguna.

Bagaimanakah Immediate Edge Melindungi Data Peribadi Saya?

Immediate Edge telah melaksanakan usaha keselamatan yang sesuai untuk melindungi maklumat peribadi pelanggannya. Langkah perlindungan sedemikian berbeza berdasarkan jenis dan jumlah Data Peribadi yang dipersoalkan. Akses kepada Data Peribadi anda adalah terhad dan didedahkan secara eksklusif hanya kepada kakitangan minimum yang memerlukan data untuk tujuan asas, seperti memastikan perkhidmatan yang anda minta daripada Immediate Edge dapat dipenuhi. Semua pekerja kami terikat dengan perjanjian kerahsiaan yang ketat dan tidak akan mendedahkan data anda tanpa kebenaran anda.

Jika Immediate Edge komited secara sah untuk mendedahkan Data Peribadi, sama ada penguatkuasaan undang-undang atau yang serupa, pengawal data tersebut perlu mematuhinya. Kami hendaklah memaklumkan pengguna dengan sewajarnya dan mendapatkan persetujuan mereka apabila pihak ketiga meminta akses kepada data peribadi mereka atas sebab yang sah. Immediate Edge akan terus menilai permintaan yang dibuat oleh badan tersebut untuk mengetahui sama ada pendedahan itu merupakan prasyarat yang sah dan hanya akan mendedahkan seberapa banyak Data Peribadi yang penting untuk memenuhi keperluan yang sah kami.

Pihak lain yang mungkin mempunyai akses kepada Data Peribadi anda termasuk Pemproses Data yang Immediate Edge perlu bekerja dengannya. Selain broker pihak ketiga yang kami sambungkan kepada pelanggan kami, syarikat pengehosan kami mempunyai alasan undang-undang untuk mengumpul beberapa data pengguna kami sebagai keperluan teknikal untuk penyelenggaraan tapak web kami. Sebarang perkongsian Data Peribadi dengan pihak ketiga dilakukan mengikut semua undang-undang privasi yang terpakai, dengan persetujuan, dan tidak melanggar hak dan kebebasan pelanggan.

Berapa Lama Anda Memegang Maklumat Peribadi Pengguna?

Immediate Edge menyimpan Data Peribadi anda tidak lebih lama daripada yang diperlukan oleh tujuan ia diperolehi. Namun begitu, kami tidak bertanggungjawab untuk maklumat yang dikongsi melalui forum berasaskan internet atau melalui pihak ketiga.

Apakah Hak Anda?

Mengenai Data Peribadi anda, anda mempunyai pelbagai hak yang diberikan oleh GDPR dan undang-undang privasi dan perlindungan data lain yang berkaitan. Ini diperincikan di bawah:

(a) Akses subjek: Anda mempunyai hak untuk mengakses mana-mana data peribadi anda di bawah kawalan Immediate Edge.

(b) Pembetulan: Anda boleh meminta agar data peribadi anda diselaraskan jika ia dalam beberapa cara tidak tepat.

(c) Pemadaman: Atas permintaan, anda boleh meminta Immediate Edge mengalih keluar semua data peribadi anda dalam keadaan tertentu. Jika ini dipersetujui, Immediate Edge juga akan menghubungi pengawal dan pemproses data pihak ketiga yang mungkin mempunyai salinan data anda dan memberitahu mereka tentang permintaan anda.

(d) Mudah alih: anda boleh meminta Immediate Edge memindahkan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga pilihan anda.

(e) Kemukakan aduan: Anda boleh mengemukakan isu atau aduan mengenai penggunaan Data Peribadi anda dengan mana-mana badan kawal selia yang berkaitan di negara tempat tinggal anda. Apabila berbuat demikian, anda perlu merujuk kepada undang-undang perlindungan data tempatan yang berkaitan.

(f) Sekatan: anda mempunyai hak untuk meminta Pengawal Data menyekat akses kepada dan pemprosesan data anda dalam beberapa keadaan, seperti semasa pertikaian rasmi selepas memfailkan aduan.

Selain itu, pengguna Immediate Edge juga mempunyai hak untuk melakukan perkara berikut:

  • Menarik balik sebarang persetujuan, di mana pemprosesan Data Peribadi adalah berdasarkan persetujuan.
  • Bantah mana-mana pemprosesan Data Peribadi yang dibenarkan oleh Immediate Edge di bawah alasan undang-undang kepentingan yang sah melainkan alasan Immediate Edge untuk memproses Data Peribadi anda dengan cara ini boleh dibuktikan melebihi hak perlindungan data anda.
  • Pindaan Kandungan

    Immediate Edge berhak untuk melaraskan, meminda atau mengubah semua kandungan di tapak webnya, termasuk Dasar Privasi ini, tanpa notis awal kepada pengguna. Semua perubahan yang dibuat berkuat kuasa serta-merta selepas diterbitkan ke laman web kami. Pelanggan mesti melakukan usaha wajar mereka dan sentiasa dimaklumkan tentang sebarang perubahan pada kandungan di Immediate Edge dan semua subhalamannya. Jika anda terus menggunakan tapak web kami, kami perlu memahami bahawa anda bersetuju dengan perubahan yang dibuat.

    Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang Dasar Privasi ini, sila hubungi kami melalui borang atau e-mel masing-masing.