Dasar Privasi

Untuk dokumen dasar ini, istilah kolektif seperti "Kami" dan "Kami" merujuk kepada Immediate Edge. Kami akan memproses dan mengumpul data daripada pengguna kami mengikut dokumen dasar ini.

Keputusan untuk menolak dokumen dasar ini akan mengecualikan pengguna dari mengakses perkhidmatan dan produk di laman web kami.

Adalah hak kami untuk meminda Dasar Privasi ini jika kami rasakan perlu. Hak pengguna adalah untuk sentiasa mengikuti perubahan dalam laman web kami.

Maklumat Pengenalan Peribadi

Sebagai sebuah syarikat, privasi Data Peribadi anda adalah penting kepada kami. Kami akan sentiasa mengambil semua langkah untuk melindungi data pengguna.

Untuk mengakses perkhidmatan kami, kami perlukan pengguna memberikan data tertentu semasa pendaftaran. Ini termasuk nama dan maklumat kewangan unik.

Pengguna hendaklah secara sukarela memberikan semua maklumat semasa pendaftaran. Ambil perhatian bahawa pilihan untuk tidak mendedahkan beberapa butiran ini mungkin menghalang anda daripada perkhidmatan teras Laman Web.

Kami tidak akan mendagangkan sebarang Maklumat Pengenalan Peribadi tanpa keizinan pengguna kami.

Walau bagaimanapun, ini tidak akan terpakai apabila kami perlu mematuhi permintaan penguatkuasaan undang-undang yang munasabah atau menguatkuasakan langkah Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML) dan Kenali Pelanggan Anda (KYC).

Maklumat Umum

Maklumat umum, juga dirujuk sebagai Bukan Maklumat Pengenalan Peribadi, termasuk data yang menjejak aktiviti anda di Laman Web.

Maklumat umum menentukan keperluan pelanggan dan membantu kami memperbaiki perkhidmatan kami.

Semua maklumat umum perlu disimpan berasingan daripada Maklumat Pengenalan Peribadi yang dikumpul untuk keselamatan yang lebih baik.

Data Mengenai Forum Awam dan Dikumpul Oleh Tapak Pihak Ketiga

Kami mungkin menawarkan pelbagai saluran komunikasi, termasuk papan buletin, bilik sembang atau forum awam lain, untuk melibatkan pengguna kami. Adalah menjadi kewajipan pengguna untuk melindungi maklumat yang didedahkan pada platform tersebut.

Tapak web Immediate Edge juga mempunyai pelbagai pautan ke tapak web pihak ketiga. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas pautan tersebut. Pengguna akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang pelanggaran yang berlaku akibat interaksi mereka dengan pihak tersebut.

Pengecualian dan Batasan

Seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, kami akan mematuhi permintaan yang munasabah daripada penyiasatan penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan dengan sebarang aktiviti oleh pengguna di Laman Web.

Kami adalah operasi yang sah, dan sebarang tindakan yang diambil oleh pengguna dalam penipuan secara terang-terangan di platform kami akan mengecualikan mereka daripada perlindungan kerahsiaan. Dalam memastikan keselamatan untuk semua pengguna, kami mungkin memantau komunikasi tertentu pada platform kami.

Kami juga mungkin memutuskan untuk mendedahkan maklumat peribadi khusus daripada pihak yang bersalah kepada penguatkuasa undang-undang.

Kami tidak akan membuat sebarang jaminan yang jelas terhadap keselamatan maklumat anda semasa mengumpul dan memproses maklumat peribadi.

Pada masa tertentu, kami mungkin mendedahkan maklumat tertakluk kepada dasar ini.

Kami akan memastikan bahawa sebarang entiti yang kami dedahkan adalah seperti maklumat dalam sektor komuniti dan keutamaannya adalah untuk mempertingkatkan perkhidmatan.

Pengguna mungkin dimaklumkan secara jelas tentang pendedahan tersebut dan boleh membuat keputusan untuk menarik diri melalui permintaan e-mel.

Anda mempunyai hak untuk memerlukan maklumat lanjut mengenai Dasar Privasi ini.

Menghubungkan anda dengan broker terbaik untuk wilayah anda ...