PERNYATAAN PRIVASI

1. Pengenalan

Apabila ia berkaitan dengan pelanggan, pelawat tapak dan pembaca kami, kami mengambil serius tentang privasi anda. Selama bertahun-tahun, kami telah membangunkan matlamat murni untuk memastikan kami mengendalikan maklumat anda yang boleh dikenal pasti secara peribadi (Data Peribadi) dengan cara yang paling profesional dan memastikan maklumat itu kekal peribadi. Anda boleh bergantung kepada kami untuk sentiasa menggunakan langkah pematuhan terkini untuk melindungi data anda.

Halaman ini memperincikan pernyataan privasi Immediate Edge dengan cara yang jelas dan mudah diikuti. Di sini, kami membongkar cara kami, sebagai pengawal data, menggunakan data anda di tapak untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik untuk anda dan memperbaiki diri kami sendiri. Apabila dikehendaki oleh undang-undang, kami mungkin menggunakan atau mendedahkan data anda.

Daripada data peribadi kepada pengawal data, pernyataan privasi Immediate Edge mungkin mengandungi pelbagai istilah yang kesemuanya mempunyai takrifan unik yang mengelilingi pelbagai bidang privasi dalam talian. Bahagian terakhir pernyataan privasi kami mempunyai glosari berguna yang menerangkan istilah menarik ini.

Immediate Edge juga mempunyai hak untuk melaraskan, meminda atau mengubah kenyataan privasi ini tanpa notis awal. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang pernyataan privasi ini, sila hubungi ahli pasukan.

2. Apa yang kami lakukan dengan Data Peribadi anda?

Jadi, apa itu Data Peribadi?

Ringkasnya, data peribadi ialah pelbagai maklumat peribadi tentang seseorang individu. Daripada nama dan alamat rumah anda kepada foto dan ID keluaran kerajaan seperti pasport, ia termasuk pelbagai maklumat unik yang berkaitan dengan seseorang.

Data Peribadi manakah yang kami kumpulkan dan proses mengenai anda?

Apabila menggunakan Immediate Edge, anda boleh mengharapkan kami mengumpul dua bentuk data peribadi: Maklumat Pengenalan Peribadi (PII) dan Maklumat Bukan Pengenalan Peribadi (Bukan PII). Maklumat ini boleh dikumpul daripada anda melalui borang berikut:

(a) Maklumat yang anda berikan kepada kami: Data Peribadi yang diberikan kepada kami oleh anda apabila meminta maklumat daripada kami atau mengisi borang (hubungi) di laman web kami.

(b) Maklumat mengenai penggunaan tapak web kami oleh anda: Statistik mengenai penggunaan tapak web kami oleh anda yang kami terima daripada Google Analitis.

(c) Surat-menyurat: Apabila anda menghubungi kami melalui e-mel, borang hubungan, dsb., kami mungkin menyimpan perbualan kami dengan anda.

Siapa Pengawal Data, dan mengapa kami mengumpul data peribadi?

Immediate Edge ialah pengawal data apabila ia berkaitan dengan data peribadi anda yang dikumpul semasa menggunakan tapak. Oleh itu, Immediate Edge memutuskan untuk memutuskan cara memproses data peribadi anda.

Secara keseluruhannya, terdapat empat sebab undang-undang utama mengapa Immediate Edge sebagai Pengawal Data memutuskan untuk memproses Data Peribadi anda. Mari kami jelaskan:

(a) Prestasi kontrak: Ini adalah apabila Data Peribadi anda diperlukan secara sah untuk membuat atau membuat sebahagian daripada kontrak undang-undang antara anda dan Immediate Edge.

(b) Persetujuan: Ini adalah apabila anda telah bersetuju untuk menggunakan Data Peribadi anda.

(c) Kewajipan undang-undang: Di mana penggunaan Data Peribadi anda diperlukan untuk kami memenuhi kewajipan undang-undang kami di bawah undang-undang EU;

(d) Kepentingan sah: Immediate Edge menggunakan Data Peribadi anda untuk mencapai kepentingan yang sah, dan alasan kami untuk berbuat demikian ditentukan untuk diutamakan daripada hak perlindungan data yang diiktiraf.

Bagaimanakah Immediate Edge menggunakan Data Peribadi anda?

Pengawal Data (Immediate Edge) akan menggunakan Data Peribadi anda untuk tujuan berikut:

(a) Untuk komunikasi dan pendaftaran: Di mana sahaja anda menghubungi Immediate Edge, melalui borang hubungan atau sebaliknya, kami akan menggunakan maklumat yang anda berikan untuk memenuhi permintaan dan pertanyaan anda.

(b) Untuk promosi Immediate Edge: Apabila anda memberikan persetujuan anda kepada kami, Immediate Edge mungkin menghubungi anda untuk berkongsi dengan anda pelbagai peluang yang berkaitan dalam bentuk bahan promosi, perkembangan pemasaran atau berita penting mengenai Immediate Edge.

(c) Penambahbaikan keselamatan dan meningkatkan pengalaman pengguna di tapak web Immediate Edge: Untuk meningkatkan keselamatan kami dan memberikan anda pengalaman pengguna yang lebih baik apabila menggunakan tapak kami, kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda kerana ia berkaitan dengan penggunaan anda terhadap laman web kami.

Apakah itu kuki, dan bagaimana anda menggunakannya?

Anda mungkin pernah mendengar tentang kuki sebelum ini. Mari jelaskan cara ia berfungsi. Pada asasnya, kuki ialah fail teks kecil yang dihantar ke peranti yang anda gunakan sama ada komputer riba, PC atau telefon pintar. Dengan berbuat demikian, ia membolehkan tapak web mengenali peranti yang anda gunakan sebagai unik.

Sebab kami menggunakan kuki di Immediate Edge adalah untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik untuk anda dan untuk membolehkan tapak web beroperasi dengan berkesan. Jika anda ingin mengalih keluar kuki, anda boleh berbuat demikian melalui tetapan pada penyemak imbas anda. Walau bagaimanapun, sedar bahawa ini mungkin mempunyai kesan negatif ke atas pengalaman anda menggunakan tapak web. Dalam sesetengah kes, ia boleh menjadikan tapak web tidak boleh digunakan.

Kami menggunakan jenis kuki berikut di Immediate Edge:

(a) Kuki berfungsi: Kuki yang paling biasa digunakan yang mungkin anda temui, kuki berfungsi adalah penting untuk tapak web berfungsi seperti yang dimaksudkan. Tanpa penggunaan ini, kelancaran tapak web akan memberi kesan yang besar.

(b) Analitis Google: Perisian ini membolehkan pentadbir web memperoleh gambaran penting tentang trafik tapak web mereka dan meningkatkan pengalaman keseluruhan. Immediate Edge mempunyai perjanjian mengikat dengan Google yang bermaksud Google tidak dapat melihat atau menggunakan mana-mana data yang dikumpul dengan kuki ini.

(c) Kuki pihak ketiga: Bentuk kuki dalam talian ini diletakkan di tapak kami oleh pihak ketiga, selalunya melalui pautan gabungan.

Jika anda ingin menukar pilihan kuki anda, kami telah menyusun senarai halaman yang berguna untuk anda berbuat demikian berdasarkan pelayar yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.

Untuk penyemak imbas web Chrome, sila lawati halaman ini daripada Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050.

Untuk pelayar web Internet Explorer, sila lawati halaman ini daripada Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835.

Untuk pelayar web Firefox, sila lawati halaman ini daripada Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-store.

Untuk pelayar web Safari, sila lawati halaman ini daripada Apple: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac.

Sila lawati halaman web rasmi pelayar web anda untuk mana-mana pelayar web lain.

Di manakah Data Peribadi anda disimpan? 

Semasa anda menggunakan tapak kami, kami tidak menyimpan sebarang data peribadi yang dikumpul.

Immediate Edge tidak menyimpan Data Peribadi anda. Tetapi kadangkala, kami mungkin berinteraksi dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang akan memproses Data Peribadi anda atas permintaan kami. Ini tertakluk pada perjanjian pemprosesan data dan Data Peribadi anda tidak akan dikongsi tanpa persetujuan anda dan permintaan Immediate Edge.

Bagaimanakah Immediate Edge melindungi Data Peribadi saya?

Immediate Edge telah melaksanakan usaha keselamatan yang sesuai untuk melindungi maklumat peribadi pelanggannya. Langkah perlindungan sedemikian berbeza berdasarkan jenis dan jumlah Data Peribadi. Akses kepada Data Peribadi anda adalah terhad dan didedahkan secara eksklusif kepada mereka yang memerlukan data untuk tujuan asas.

Jika Immediate Edge komited secara sah untuk mendedahkan Data Peribadi, sama ada penguatkuasaan undang-undang atau yang serupa, pengawal data tersebut perlu mematuhinya. Immediate Edge akan terus menilai permintaan yang dibuat oleh badan tersebut untuk mengetahui sama ada pendedahan itu adalah prasyarat yang sah dan hanya akan mendedahkan seberapa banyak Data Peribadi yang penting untuk memenuhi keperluan yang sah kami.

Berapa lama anda menyimpan maklumat peribadi saya?

Immediate Edge menyimpan Data Peribadi anda tidak lebih lama daripada yang dijangkakan oleh sebab data itu diperolehi. Kami tidak bertanggungjawab untuk maklumat yang dikongsi melalui forum berasaskan internet atau melalui pihak ketiga.

3. Apakah hak anda?

Apabila ia datang kepada Data Peribadi anda, anda mempunyai pelbagai hak. Sebahagian daripadanya diperincikan di bawah:

(a) Akses subjek: Anda mempunyai hak untuk mengakses mana-mana data peribadi anda di bawah kawalan Immediate Edge.

(b) Pemberitahuan: Anda boleh meminta data peribadi anda diselaraskan jika ia kurang tepat. 

(c) Pemadaman: Atas permintaan, anda boleh meminta Immediate Edge mengalih keluar semua data peribadi anda dalam keadaan tertentu. Jika perkara ini dipersetujui, Immediate Edge juga akan menghubungi pengawal data pihak ketiga dan meminta mereka memenuhi permintaan anda.

(d) Mudah alih: anda boleh meminta Immediate Edge memindahkan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga pilihan anda.

(e) Kemukakan aduan: Anda boleh mengemukakan isu atau aduan mengenai penggunaan Data Peribadi anda dengan mana-mana badan kawal selia yang berkaitan di negara tempat tinggal anda. Apabila berbuat demikian, anda perlu merujuk kepada undang-undang perlindungan data tempatan yang berkaitan.

Selain itu, dalam keadaan tertentu, pengguna Immediate Edge juga mempunyai hak untuk melakukan perkara berikut:

Tarik balik sebarang persetujuan yang mana data pemprosesan peribadi adalah berdasarkan persetujuan.

Bantah mana-mana pemprosesan Data Peribadi yang dibenarkan oleh Immediate Edge di bawah alasan undang-undang kepentingan yang sah melainkan alasan Immediate Edge untuk memproses Data Peribadi anda dengan cara ini dikatakan melebihi hak perlindungan data anda.

4. Istilah yang ditakrifkan

Di bawah undang-undang perlindungan data, terdapat beberapa istilah khusus yang digunakan. Di bahagian akhir bahagian privasi ini, kami merancang untuk mentakrifkan semuanya dengan jelas:

Pengawal Data: Ini adalah orang atau entiti yang dipilih secara sah yang, berseorangan atau dalam perkongsian dengan orang/ entiti lain, memutuskan untuk tujuan dan cara mengendalikan dan memproses Data Peribadi. 

Data Peribadi: Ini adalah sebarang maklumat yang berkaitan dengan orang yang boleh dikenal pasti secara sah. Ini boleh termasuk perkara seperti nama, alamat, gambar, dokumen yang dikeluarkan kerajaan seperti pasport atau lesen memandu, rekod kewangan, e-mel, surat-menyurat peribadi lain dan kontrak.

Pemprosesan Data Peribadi: Ini digunakan untuk meliputi sebarang operasi atau urutan operasi yang mengelilingi Data Peribadi. Ini boleh termasuk pengumpulan, rakaman, penyimpanan, organisasi, pengemaskinian, penyebaran, pengambilan semula, pindaan/pengubahsuaian, penggabungan, pemautan, penyekatan, pemadaman dan pemusnahan Data Peribadi.

Menghubungkan anda dengan broker terbaik untuk wilayah anda ...