Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Denne fortrolighedspolitik illustrerer den måde, hvorpå Immediate Edge indsamler og behandler de personoplysninger, som brugere af vores websted deler med os. Vi indsamler og behandler kun det minimum af data, der er nødvendigt for at vores websted kan fungere, og som er styret af vores legitime interesse i at udføre vores tjenester, idet vi respekterer al gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger.

Introduktion

Denne side beskriver Immediate Edge’s privatlivspolitik klart og grundigt. Her dekonstruerer vi, hvordan Immediate Edge, som dataansvarlig, bruger dine data på webstedet for at give dig en bedre brugeroplevelse og forbedre kvaliteten af vores tjenester. Når loven kræver det, kan vi bruge eller videregive dine data på de måder, der er yderligere uddybet senere i denne privatlivspolitik.

Fra personoplysninger til dataansvarlig er der en række juridiske termer, der anvendes i denne Immediate Edge-privatlivspolitik. I forbindelse med dette dokument skal disse udtryk forstås i henhold til definitionerne nedenfor:

Dataansvarlig: Dette er den juridisk udpegede person eller enhed, der alene eller i samarbejde med andre personer eller enheder beslutter formålet med og midlerne til at kontrollere og behandle personoplysninger. I det foreliggende tilfælde er Immediate Edge den dataansvarlige.

Personoplysninger: Dette er alle oplysninger vedrørende en juridisk identificerbar person, dvs. en person, der direkte eller indirekte kan identificeres ved hjælp af en entydig identifikationsfaktor såsom navn, ID, adresse (både fysisk og IP) eller andre kriterier vedrørende en persons fysiske, mentale, demografiske, økonomiske, kulturelle, sociale eller andre baggrunde. Disse personoplysninger kan omfatte ting som navne, adresser, fotografier, statslige dokumenter som f.eks. pas eller kørekort, finansielle optegnelser, e-mails, anden personlig korrespondance, kontrakter og meget mere. Denne definition af personoplysninger er i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i GDPR, som omhandler beskyttelse af personoplysninger.

Behandling af personoplysninger: Dette bruges til at dække enhver operation eller sekvens af operationer i forbindelse med personoplysninger. Dette kan omfatte indsamling, registrering, opbevaring, organisering, ajourføring, formidling, genfinding, ændring, sammensmeltning, sammenlægning, sammenkobling, blokering, sletning og destruktion af personoplysninger.

GDPR: Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

Hvordan indsamler vi personlige oplysninger?

Når du bruger Immediate Edge, kan du forvente, at vi indsamler to former for personlige oplysninger: Personligt identificerbare oplysninger (PII) og ikke-personligt identificerbare oplysninger (Non-PII). Disse oplysninger er nødvendige for at Immediate Edge kan fungere og for at vi kan levere tjenester til dig, og de kan indsamles fra dig via følgende former:

(a) Oplysninger, som du giver os: Personoplysninger, som du frivilligt giver os, når du anmoder om oplysninger fra os eller udfylder (kontakt)formularer på vores websted. Udfyldelse af en af formularerne på webstedet eller ansøgning om vores tjenester udgør dit informerede, frit givne samtykke til vores indsamling af de respektive Personoplysninger, der er angivet i disse formularer.

(b) Oplysninger om din brug af vores websted: Demografiske, adfærdsmæssige og andre statistikker om din brug af vores websted, som vi modtager fra Google Analytics og andre cookies. Disse data bruges sammen med oplysninger om vores andre brugere til at identificere forskellige forbrugergrupper snarere end enkeltpersoner.

(c) Korrespondance: Når du kontakter os via e-mail, kontaktformularer osv., kan vi gemme vores samtale med dig eller indsamle dine kontaktoplysninger, så vi kan svare på din henvendelse. Ikke desto mindre vil data, der er irrelevante for opfyldelsen af din anmodning eller Immediate Edge’s grundlæggende funktion, ikke blive behandlet.

Hvorfor indsamler vi personlige oplysninger?

Immediate Edge har brug for nogle af dine personlige oplysninger for at kunne fungere efter hensigten og levere de tjenester, der annonceres på vores websted, samt for bedre at forstå vores websted og forbedre vores indhold. Overordnet set er der fire primære juridiske grunde til, at Immediate Edge som dataansvarlig beslutter at behandle dine personoplysninger, som er i overensstemmelse med al gældende lovgivning om indsamling og behandling af personoplysninger og respekterer brugerens rettigheder med hensyn til databeskyttelse:

(a) Kontraktopfyldelse: Dette er, når dine personoplysninger er juridisk nødvendige for at skabe eller gøre en del af en juridisk kontrakt mellem dig og Immediate Edge.

(b) Samtykke: Dette er, når du har givet dine personoplysninger af forskellige andre årsager med udtrykkeligt, informeret samtykke.

(c) Lovlig forpligtelse: Hvis brugen af dine personoplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores juridiske forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen og andre gældende love om beskyttelse af personlige oplysninger.

(d) Legitim interesse: Immediate Edge gør brug af dine personoplysninger for at opnå en legitim interesse, og vores grunde til at gøre dette bestemmes til at have forrang for anerkendte databeskyttelsesrettigheder, undtagen i tilfælde, hvor den registreredes frihedsrettigheder og rettigheder vejer tungere end Immediate Edges legitime interesser.

Bemærk, at Immediate Edge ikke gemmer brugerdata på sine egne servere, da det ikke er databehandleren. Når en bruger har oprettet en konto hos os og givet sit udtrykkelige samtykke, sender vi deres data til en af vores tredjepartspartnere, der fungerer som databehandler.

Alle spørgsmål og bekymringer vedrørende databehandling skal rettes til databehandleren, i dette tilfælde den tredjepartsmægler, som du har fået tildelt efter registrering hos Immediate Edge.

Hvordan bruger Immediate Edge dine personlige data?

Den dataansvarlige (Immediate Edge) vil bruge dine personoplysninger til følgende nødvendige formål:

(a) Til kommunikation og registrering: Når du henvender dig til Immediate Edge, via en kontaktformular eller på anden måde, vil vi bruge de oplysninger, du giver os, til at imødekomme dine anmodninger og forespørgsler. Alle oplysninger, som du giver på denne måde, gives med dit udtrykkelige og informerede samtykke.

(b) For promoveringer af Immediate Edge: Når du giver os dit samtykke, kan Immediate Edge kontakte dig for at dele forskellige relevante muligheder med dig i form af reklamemateriale, markedsføringsudviklinger eller vigtige nyheder vedrørende Immediate Edge.

(c) Sikkerhedsforbedringer og forbedring af brugeroplevelsen på Immediate Edge-webstedet: For at øge vores sikkerhed og give dig en bedre brugeroplevelse, når du bruger vores websted, kan vi bruge dine personoplysninger, når de vedrører din brug af vores websted.

Hvad er cookies, og hvordan bruger vi dem?

Du har sikkert hørt om cookies før. Lad os kort forklare, hvordan de fungerer. En cookie er grundlæggende set en lille tekstfil, der sendes til den enhed, du bruger til at få adgang til vores websted, uanset om det er en bærbar computer, pc eller smartphone. Derved gør den det muligt for Immediate Edge at genkende den enhed, du bruger, som unik og identificere dig ved efterfølgende tilbagevenden til vores side.

Grunden til, at vi anvender cookies på Immediate Edge, er for at give dig en bedre brugeroplevelse og for at gøre det muligt for hjemmesiden at fungere effektivt. Hvis du ønsker at fjerne cookies, kan du gøre det via indstillingerne i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at dette kan påvirke din oplevelse af at bruge hjemmesiden negativt. I nogle tilfælde kan det gøre webstedet ubrugeligt.

Vi bruger følgende typer cookies på Immediate Edge:

(a) Funktionelle cookies: De mest almindeligt anvendte cookies, som du sandsynligvis vil støde på, er funktionelle cookies, som er afgørende for, at et websted kan fungere efter hensigten. Uden brugen af disse cookies vil et websted ikke fungere optimalt, og nogle tjenester kan være utilgængelige.

(b) Google Analytics: Denne software giver webadministratorer mulighed for at få vigtig indsigt i trafikken på deres websted og forbedre den overordnede brugeroplevelse. Immediate Edge har indgået en bindende aftale med Google, hvilket betyder, at Google ikke kan se eller udnytte de data, der indsamles med disse cookies, til sine egne formål.

(c) Cookies fra tredjeparter: Denne form for online-cookie placeres på vores websted af tredjepartsmæglere, ofte via affilierede links.

Hvis du ønsker at ændre dine cookie-præferencer, har vi samlet en praktisk liste over sider, hvor du kan gøre det, baseret på de mest udbredte browsere i hele verden.

For Chrome-webbrowseren kan du besøge denne side fra Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050.

For Internet Explorer eller Edge-webbrowseren kan du besøge denne side fra Microsoft: https://support.microsoft.com/kb/278835.

For Firefox-webbrowseren kan du besøge denne side fra Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-store.

For Safari-webbrowseren kan du besøge denne side fra Apple: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac.

Besøg venligst din webbrowsers officielle websider for enhver anden webbrowser.

Hvor opbevares dine personlige oplysninger?

Når du bruger vores websted, indsamles kun det absolutte minimum af data, der er nødvendige for, at Immediate Edge kan fungere korrekt. Vi gemmer ikke nogen indsamlede personoplysninger på vores servere.

Immediate Edge opbevarer ikke dine personlige oplysninger. Men til tider kan vi interagere med tredjepartstjenesteudbydere, som behandler dine personoplysninger efter vores anmodning. Dette er underlagt databehandleraftaler, og dine Personoplysninger vil ikke blive delt uden dit samtykke og Immediate Edges anmodning.

De tredjeparter, som vi kan sende dine data til, er tredjeparts finansielle mæglere, som følger GDPR og andre gældende love om beskyttelse af personlige oplysninger. Ingen af dine personlige data vil blive delt med dem, uden at du giver dit udtrykkelige samtykke.

For din egen skyld anbefales det, at du omhyggeligt læser din tildelte mæglers egen politik om beskyttelse af personlige oplysninger for at få at vide, hvordan de indsamler og behandler brugerdata.

Hvordan beskytter Immediate Edge mine personlige data?

Immediate Edge har gennemført passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte sine kunders personlige oplysninger. Sådanne beskyttelsesforanstaltninger er forskellige alt efter typen og mængden af de pågældende personoplysninger. Adgang til dine Personoplysninger er begrænset og afsløres udelukkende til det minimum af personale, der har brug for oplysningerne til grundlæggende formål, f.eks. for at sikre, at de tjenester, du anmoder Immediate Edge om, kan opfyldes. Alle vores medarbejdere er bundet af strenge fortrolighedsaftaler og vil ikke videregive dine data uden dit samtykke.

Hvis Immediate Edge legitimt er forpligtet til at afdække personoplysninger, hvad enten det drejer sig om retshåndhævelse eller lignende, vil den pågældende dataansvarlige være forpligtet til at overholde dette. Vi skal behørigt informere brugeren og indhente deres samtykke, når en tredjepart anmoder om adgang til deres personlige data af legitime årsager. Immediate Edge vil løbende vurdere krav fra sådanne organer for at finde ud af, om eksponeringen er en legitim forudsætning, og vil kun afdække så mange personoplysninger, som er afgørende for at opfylde vores lovlige behov.

Andre parter, der kan have adgang til dine personoplysninger, omfatter databehandlere, som Immediate Edge er forpligtet til at arbejde sammen med. Ud over de tredjepartsmæglere, som vi forbinder vores kunder med, har vores værtsfirma lovlige grunde til at indsamle nogle af vores brugeres data som et teknisk krav til vedligeholdelse af vores websted. Enhver deling af personoplysninger med tredjeparter sker i overensstemmelse med alle gældende love om beskyttelse af personlige oplysninger, med samtykke og krænker ikke kundernes rettigheder og frihedsrettigheder.

Hvor længe opbevarer du brugernes personlige oplysninger?

Immediate Edge opbevarer ikke dine personoplysninger i længere tid, end det er påkrævet af hensyn til det formål, som de blev indsamlet til. Vi er dog ikke ansvarlige for oplysninger, der deles via internetbaserede fora eller via tredjeparter.

Hvad er dine rettigheder?

Når det drejer sig om dine personlige oplysninger, har du en lang række rettigheder i henhold til GDPR og andre relevante love om beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse. Disse er beskrevet nedenfor:

(a) Adgang for den pågældende: Du har ret til at få adgang til alle dine personlige oplysninger, som Immediate Edge har kontrol over.

(b) Berigtigelse: Du kan anmode om at få dine personoplysninger rettet, hvis de på en eller anden måde er unøjagtige.

(c) Sletning: Efter anmodning kan du bede Immediate Edge om at fjerne alle dine personlige oplysninger under særlige omstændigheder. Hvis dette aftales, vil Immediate Edge også kontakte tredjeparts databehandlere og databehandlere, der muligvis har kopier af dine data, og underrette dem om din anmodning.

(d) Overførbarhed: Du kan bede om, at Immediate Edge overfører dine personoplysninger til en tredjepart efter eget valg.

(e) Klageindgivelse: Du kan rejse et problem eller en klage vedrørende vores brug af dine personoplysninger med enhver relevant tilsynsmyndighed i dit bopælsland. Når du gør det, skal du henvise til de relevante lokale databeskyttelseslove.

(f) Begrænsning: Du har ret til at anmode om, at den dataansvarlige begrænser adgangen til og behandlingen af dine data under visse omstændigheder, f.eks. under en formel tvist efter indgivelse af en klage.

Derudover har brugere af Immediate Edge også ret til at gøre følgende:

  • Tilbagekalde et samtykke, hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på samtykke.
  • Gør indsigelse mod enhver behandling af personoplysninger, der er begrundet af Immediate Edge på grundlag af legitime interesser, medmindre Immediate Edge’s grunde til at behandle dine personoplysninger på denne måde kan bevises at veje tungere end dine databeskyttelsesrettigheder.
  • Ændringer af indholdet

    Immediate Edge forbeholder sig ret til at justere, ændre eller modificere alt indhold på sit websted, herunder denne fortrolighedspolitik, uden forudgående meddelelse til brugeren. Alle ændringer træder i kraft straks efter offentliggørelsen på vores websted. Kunden skal sørge for rettidig omhu og holde sig orienteret om eventuelle ændringer af indholdet på Immediate Edge og alle dens undersider. Hvis du fortsætter med at bruge vores websted, skal vi forstå, at du giver dit samtykke til de foretagne ændringer.

    Hvis du har spørgsmål om denne fortrolighedspolitik, er du velkommen til at kontakte os via den respektive formular eller e-mail.