Privatumo politika

Ši privatumo politika parodo, kaip Immediate Edge renka ir tvarko asmeninius duomenis, kuriais mūsų svetainės naudotojai dalijasi su mumis. Mes renkame ir tvarkome tik būtiniausius duomenis, reikalingus mūsų svetainės veikimui, vadovaudamiesi teisėtu interesu teikti paslaugas, laikydamiesi visų galiojančių privatumą reglamentuojančių teisės aktų.

Įvadas

Šiame puslapyje aiškiai ir išsamiai aprašyta Immediate Edge privatumo politika. Čia išskaidome, kaip Immediate Edge, kaip Duomenų valdytojas, naudoja jūsų duomenis svetainėje, kad užtikrintų jums geresnę naudotojo patirtį ir pagerintų mūsų paslaugų kokybę. Kai to reikalauja įstatymai, mes galime naudoti arba atskleisti jūsų duomenis būdais, kurie išsamiau aprašyti toliau šioje privatumo politikoje.

Nuo asmens duomenų iki duomenų valdytojo - šioje Immediate Edge privatumo politikoje vartojami keletas teisinių terminų. Šiame dokumente šie terminai bus suprantami pagal toliau pateiktus apibrėžimus:

Duomenų valdytojas: tai teisiškai paskirtas asmuo arba subjektas, kuris savarankiškai arba kartu su kitais asmenimis ar subjektais sprendžia dėl Asmens duomenų kontrolės ir tvarkymo tikslų ir priemonių. Šiuo atveju Immediate Edge yra Duomenų valdytojas.

Asmeniniai duomenys: Tai bet kokia informacija, susijusi su teisiškai identifikuojamu asmeniu, t. y. asmeniu, kurį galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti naudojant unikalų identifikavimo veiksnį, pavyzdžiui, vardą, pavardę, asmens kodą, adresą (fizinį ir IP) arba kitus kriterijus, susijusius su fizine, psichine, demografine, ekonomine, kultūrine, socialine ar kita aplinka. Šie asmeniniai duomenys apima tokius dalykus kaip vardai, adresai, nuotraukos, vyriausybės išduoti dokumentai, pavyzdžiui, pasai ar vairuotojo pažymėjimai, finansiniai dokumentai, el. laiškai, kitas asmeninis susirašinėjimas, sutartys ir kt. Ši asmeninių duomenų apibrėžtis atitinka BDAR 4 straipsnio 1 dalį, kurioje kalbama apie Asmens duomenų apsaugą.

Asmeninių duomenų tvarkymas: ši sąvoka apima bet kokią operaciją ar operacijų seką, susijusią su asmens duomenimis. Tai gali būti Asmeninių duomenų rinkimas, įrašymas, saugojimas, tvarkymas, atnaujinimas, platinimas, paieška, keitimas, modifikavimas, sujungimas, susiejimas, blokavimas, ištrynimas ir sunaikinimas.

GDPR: Europos Parlamento ir Tarybos REGLAMENTAS (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.

Kaip mes renkame asmeninius duomenis?

Naudodamiesi Immediate Edge, galite tikėtis, kad rinksime dviejų formų asmeninius duomenis: Asmeniškai identifikuojamą informaciją (PII) ir neasmeniškai identifikuojamą informaciją (ne PII). Ši informacija reikalinga Immediate Edge veikimui ir mūsų gebėjimui teikti jums paslaugas ir gali būti renkama iš jūsų toliau nurodytomis formomis:

(a) Informacija, kurią mums pateikiate: Asmeniniai duomenys, kuriuos mums savanoriškai pateikiate prašydami informacijos iš mūsų arba pildydami (kontaktines) formas mūsų svetainėje. Bet kurios svetainės formos užpildymas arba kreipimasis dėl mūsų paslaugų reiškia jūsų informuotą, laisva valia duotą sutikimą rinkti atitinkamus tose formose pateiktus Asmeninius duomenis.

(b) Informacija apie jūsų naudojimąsi mūsų svetaine: Demografinė, elgsenos ir kita statistinė informacija apie jūsų naudojimąsi mūsų svetaine, kurią gauname iš "Google Analytics" ir kitų slapukų. Šie duomenys naudojami kartu su informacija apie kitus mūsų naudotojus, kad būtų galima nustatyti įvairias vartotojų grupes, o ne atskirus asmenis.

(c) Susirašinėjimas: Kai su mumis susisiekiate el. paštu, naudodamiesi kontaktinėmis formomis ir pan., galime išsaugoti pokalbį su jumis arba rinkti jūsų kontaktinę informaciją, kad galėtume atsakyti į jūsų užklausą. Nepaisant to, duomenys, nesusiję su jūsų užklausos vykdymu arba pagrindiniu Immediate Edge veikimu, nebus tvarkomi.

Kodėl mes renkame asmeninius duomenis?

Immediate Edge reikalingi kai kurie jūsų asmeniniai duomenys, kad galėtų veikti pagal paskirtį ir teikti mūsų svetainėje reklamuojamas paslaugas, taip pat kad geriau suprastų mūsų svetainės veikimą ir tobulintų jos turinį. Apskritai yra keturios pagrindinės teisinės priežastys, dėl kurių Immediate Edge, kaip duomenų valdytojas, nusprendžia tvarkyti jūsų Asmeninius duomenis ir kurios atitinka visus galiojančius teisės aktus dėl asmeninių duomenų rinkimo ir tvarkymo bei gerbia naudotojo teises, susijusias su duomenų apsauga:

(a) Sutarties vykdymas: Tai yra, kai jūsų Asmeniniai duomenys yra teisiškai reikalingi teisinei sutarčiai tarp jūsų ir Immediate Edge sudaryti arba jos daliai sudaryti.

(b) Sutikimas: tai yra, kai savo Asmeninius duomenis dėl įvairių kitų priežasčių pateikėte aiškiai išreikštu, informuotu sutikimu.

(c) Teisinis įsipareigojimas: Jei jūsų Asmeninių duomenų naudojimas reikalingas, kad galėtume įvykdyti savo teisinius įsipareigojimus pagal ES ir kitus taikomus privatumo įstatymus.

(d) Teisėtas interesas: Immediate Edge naudoja jūsų Asmeninius duomenis siekdama teisėto intereso, o mūsų priežastys, dėl kurių tai darome, yra svarbesnės už pripažintas duomenų apsaugos teises, išskyrus atvejus, kai duomenų subjekto laisvės ir teisės yra svarbesnės už Immediate Edge teisėtus interesus.

Atkreipkite dėmesį, kad Immediate Edge nelaiko naudotojo duomenų savo nuosavuose serveriuose, nes nėra duomenų tvarkytojas. Vartotojui susikūrus mūsų paskyrą ir pateikus aiškų sutikimą, jo duomenis siunčiame vienai iš mūsų trečiųjų šalių partnerių, kuri atlieka Duomenų tvarkytojo funkciją.

Visus klausimus ir problemas, susijusias su duomenų tvarkymu, reikia adresuoti duomenų tvarkytojui, šiuo atveju trečiosios šalies tarpininkui, kuris jums buvo paskirtas po registracijos Immediate Edge.

Kaip Immediate Edge naudoja jūsų asmeninius duomenis?

Duomenų valdytojas (Immediate Edge) naudos jūsų asmeninius duomenis šiais būtinais tikslais:

(a) Ryšių palaikymui ir registracijai: Kai tik kreipsitės į Immediate Edge per kontaktinę formą ar kitaip, mes panaudosime jūsų pateiktą informaciją, kad galėtume patenkinti jūsų prašymus ir užklausas. Visi duomenys, kuriuos pateikiate tokiu būdu, pateikiami gavus aiškų ir sąmoningą jūsų sutikimą.

(b) Dėl Immediate Edge reklamos: Jums sutikus, Immediate Edge gali susisiekti su jumis, kad pasidalintų su jumis įvairia susijusia reklamine medžiaga, rinkodaros pokyčiais ar svarbiomis naujienomis, susijusiomis su Immediate Edge.

(c) Saugumo gerinimas ir naudotojų patirties didinimas Immediate Edge svetainėje: Siekdami padidinti mūsų saugumą ir suteikti jums geresnę naudotojo patirtį naudojantis mūsų svetaine, galime naudoti jūsų asmens duomenis, susijusius su jūsų naudojimusi mūsų svetaine.

Kas yra slapukai ir kaip mes juos naudojame?

Tikriausiai jau esate girdėję apie slapukus. Trumpai paaiškinsime, kaip jie veikia. Iš esmės slapukas - tai nedidelis teksto failas, siunčiamas į įrenginį, kuriuo naudojatės mūsų svetainei pasiekti, nesvarbu, ar tai būtų nešiojamasis kompiuteris, asmeninis kompiuteris, ar išmanusis telefonas. Tokiu būdu jis leidžia Immediate Edge atpažinti jūsų naudojamą įrenginį kaip unikalų ir identifikuoti jus vėliau sugrįžus į mūsų puslapį.

Slapukus Immediate Edge naudojame tam, kad užtikrintume geresnę naudotojo patirtį ir kad svetainė veiktų efektyviai. Jei norite pašalinti slapukus, tai galite padaryti naudodamiesi savo naršyklės nustatymais. Tačiau turėkite omenyje, kad tai gali turėti neigiamos įtakos jūsų naudojimosi svetaine patirčiai. Kai kuriais atvejais dėl to gali tapti neįmanoma naudotis svetaine.

Immediate Edge naudojame šių tipų slapukus:

(a) Funkciniai slapukai: Funkciniai slapukai yra dažniausiai naudojami slapukai, su kuriais greičiausiai susidursite, nes jie būtini, kad svetainė veiktų taip, kaip numatyta. Jų nenaudojant, sklandžiam svetainės veikimui bus daromas didelis poveikis, o kai kurios paslaugos gali būti neprieinamos.

(b) "Google Analytics": Ši programinė įranga leidžia žiniatinklio administratoriams gauti svarbių įžvalgų apie savo svetainės lankomumą ir pagerinti bendrą naudotojų patirtį. Immediate Edge su "Google" yra sudariusi privalomą susitarimą, kuris reiškia, kad "Google" negali matyti ar naudoti jokių su šiais slapukais surinktų duomenų savo tikslais.

(c) Trečiųjų šalių slapukai: Šį internetinį slapuką mūsų svetainėje talpina trečiųjų šalių tarpininkai, dažnai per partnerių nuorodas.

Jei norite pakeisti slapukų nuostatas, parengėme patogų puslapių sąrašą, kuriame galite tai padaryti, remdamiesi pasaulyje dažniausiai naudojamomis naršyklėmis.

Dėl "Chrome" naršyklės apsilankykite šiame "Google" puslapyje: https://support.google.com/accounts/answer/32050.

Jei naudojate "Internet Explorer" arba "Edge" naršyklę, apsilankykite šiame "Microsoft" puslapyje: https://support.microsoft.com/kb/278835.

Apie "Firefox" naršyklę skaitykite šiame "Mozilla" puslapyje: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-store.

Apie "Safari" interneto naršyklę skaitykite šiame "Apple" puslapyje: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac.

Dėl bet kurios kitos interneto naršyklės apsilankykite oficialiuose savo interneto naršyklės tinklalapiuose.

Kur yra saugomi jūsų asmens duomenys?

Naudojantis mūsų svetaine renkami tik minimalūs duomenys, reikalingi tinkamam Immediate Edge veikimui. Savo serveriuose nelaikome jokių surinktų asmeninių duomenų.

Immediate Edge nelaiko jūsų asmeninių duomenų. Tačiau kartais galime bendrauti su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, kurie mūsų prašymu tvarkys jūsų Asmeninius duomenis. Tam taikomos duomenų tvarkymo sutartys, o jūsų Asmeniniai duomenys nebus perduodami be jūsų sutikimo ir Immediate Edge prašymo.

Trečiosios šalys, kurioms galime siųsti jūsų duomenis, yra trečiųjų šalių finansų makleriai, kurie laikosi BDAR ir kitų taikomų privatumo įstatymų. Jokiais jūsų asmens duomenimis su jomis nebus dalijamasi be jūsų aiškaus sutikimo.

Jūsų pačių labui rekomenduojame atidžiai perskaityti savo paskirto tarpininko privatumo politiką ir sužinoti, kaip jis renka ir tvarko naudotojo duomenis.

Kaip Immediate Edge apsaugo mano asmeninius duomenis?

Immediate Edge ėmėsi tinkamų saugumo priemonių, kad apsaugotų savo klientų asmeninę informaciją. Tokios apsaugos priemonės skiriasi priklausomai nuo atitinkamų asmens duomenų tipo ir kiekio. Prieiga prie jūsų Asmeninių duomenų yra ribota ir ji suteikiama tik būtiniausiam personalui, kuriam duomenys reikalingi svarbiausiais tikslais, pavyzdžiui, siekiant užtikrinti, kad jūsų prašomos paslaugos iš Immediate Edge būtų suteiktos. Visi mūsų darbuotojai yra saistomi griežtų konfidencialumo susitarimų ir neatskleis jūsų duomenų be jūsų sutikimo.

Jei Immediate Edge yra teisėtai įpareigotas atskleisti Asmens duomenis, nesvarbu, ar tai būtų teisėsaugos institucijos, ar panašiai, minėtas duomenų valdytojas privalėtų laikytis. Mes tinkamai informuojame naudotoją ir gauname jo sutikimą, kai trečioji šalis dėl teisėtų priežasčių prašo prieigos prie jo asmens duomenų. Immediate Edge nuolat vertins tokių įstaigų pateiktus reikalavimus, kad išsiaiškintų, ar atskleidimas yra teisėta prielaida, ir atskleis tik tiek Asmens duomenų, kiek būtina mūsų teisėtiems poreikiams įvykdyti.

Kitos šalys, kurios gali turėti prieigą prie jūsų Asmeninių duomenų, yra Duomenų tvarkytojai, su kuriais Immediate Edge privalo bendradarbiauti. Be trečiųjų šalių tarpininkų, prie kurių prijungiame savo klientus, mūsų prieglobos bendrovė turi teisinį pagrindą rinkti kai kuriuos mūsų naudotojų duomenis, nes tai yra techninis reikalavimas mūsų svetainės priežiūrai. Bet koks dalijimasis Asmeniniais duomenimis su trečiosiomis šalimis vykdomas laikantis visų galiojančių privatumo įstatymų, gavus sutikimą ir nepažeidžia klientų teisių ir laisvių.

Kiek laiko saugote naudotojų asmeninę informaciją?

Immediate Edge saugo jūsų Asmeninius duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja tikslas, kuriam jie buvo gauti. Nepaisant to, mes neatsakome už informaciją, kuria dalijamasi interneto forumuose ar per trečiąsias šalis.

Kokios yra jūsų teisės?

Kai kalbama apie jūsų Asmeninius duomenis, turite daug teisių, kurias suteikia BDAR ir kiti atitinkami privatumo ir duomenų apsaugos įstatymai. Šios teisės išsamiai aprašytos toliau:

(a) Prieiga prie objekto: Jūs turite teisę susipažinti su bet kuriais savo asmens duomenimis, kuriuos kontroliuoja Immediate Edge.

(b) Ištaisymas: Jei jūsų asmens duomenys yra netikslūs, galite prašyti juos pataisyti.

(c) Ištrynimas: pateikę prašymą, galite paprašyti, kad Immediate Edge tam tikromis aplinkybėmis pašalintų visus jūsų asmens duomenis. Jei dėl to bus susitarta, Immediate Edge taip pat kreipsis į trečiųjų šalių duomenų valdytojus ir tvarkytojus, kurie gali turėti jūsų duomenų kopijas, ir praneš jiems apie jūsų prašymą.

(d) Perkeliamumas: galite paprašyti, kad Immediate Edge perduotų jūsų Asmeninius duomenis jūsų pasirinktai trečiajai šaliai.

(e) Pateikti skundą: Galite pateikti klausimą ar skundą dėl mūsų naudojimosi jūsų Asmens duomenimis bet kuriai atitinkamai jūsų gyvenamosios šalies reguliavimo institucijai. Tai darydami turėsite remtis atitinkamais vietos duomenų apsaugos įstatymais.

(f) Apribojimas: turite teisę prašyti, kad duomenų valdytojas tam tikromis aplinkybėmis apribotų prieigą prie jūsų duomenų ir jų tvarkymą, pavyzdžiui, oficialaus ginčo metu, pateikus skundą.

Be to, Immediate Edge naudotojai taip pat turi teisę:

  • Atšaukti bet kokį sutikimą, jei Asmeniniai duomenys tvarkomi remiantis sutikimu.
  • Prieštarauti bet kokiam Immediate Edge pateisinamam Asmens duomenų tvarkymui pagal teisėtų interesų teisinius pagrindus, nebent galima įrodyti, kad Immediate Edge priežastys tvarkyti jūsų Asmens duomenis tokiu būdu yra svarbesnės už jūsų duomenų apsaugos teises.
  • Turinio pakeitimai

    Immediate Edge pasilieka teisę koreguoti, papildyti ar keisti visą savo svetainės (-ių) turinį, įskaitant šią privatumo politiką, iš anksto nepranešęs naudotojui. Visi padaryti pakeitimai įsigalioja iš karto juos paskelbus mūsų svetainėje. Klientas privalo tinkamai pasidomėti ir būti informuotas apie bet kokius Immediate Edge ir visų jos tinklalapių turinio pakeitimus. Jei ir toliau naudojatės mūsų svetaine, turime suprasti, kad sutinkate su atliktais pakeitimais.

    Jei turite klausimų apie šią privatumo politiką, nedvejodami susisiekite su mumis naudodami atitinkamą formą arba el. pašto adresą.